suriname Naar Voorpagina

  


   
ONDERDELEN
Sarnami
 suriname  Uitspraak
 suriname  Woordenlijst   A
 suriname  Woordenlijst   B
 suriname  Woordenlijst   C
 suriname  Woordenlijst   D
 suriname  Woordenlijst   E
 suriname  Woordenlijst   F
 suriname  Woordenlijst   G
 suriname  Woordenlijst   H
 suriname  Woordenlijst   I
 suriname  Woordenlijst   J
 suriname  Woordenlijst   K
 suriname  Woordenlijst   L
 suriname  Woordenlijst   M
 suriname  Woordenlijst   N
 suriname  Woordenlijst   O
 suriname  Woordenlijst   P
 suriname  Woordenlijst   R
 suriname  Woordenlijst   S
 suriname  Woordenlijst   T
 suriname  Woordenlijst   U
 suriname  Woordenlijst   W

Onderwerpen
Cultureel erfgoed
 suriname  Boeken
 suriname  OSO dresi
 suriname  Sarnami leren
 suriname  Sranan leren
 suriname  Winti / wintipre
 suriname  Kinderspelen
 suriname  Joden-savanna
 suriname  Houtsnijwerk
 suriname  Klederdrachten
 suriname  Uitleg Feestdagen
 suriname  Monumenten
 suriname  Muziek
 suriname  Pierre Benoit
 suriname  Sybilla Merian

AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     
 SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname Cultureel erfgoed - - Sarnami

 suriname . NU terug
 

   SARNAMI - NEDERLANDS   


saabun     =     zeep
saada     =     eenvoudig; effen
saadhe     =     simuleren
saadie / sjaadie     =     huwelijk
saadj     =     muziek ; namiddag
saait     =     misschien ; waarschijnlijk
saai     =     jaar
saalaf    =     zalf
saalfu / saalphu     =     lucifer
saalgrah mobaarak howe    =     feliciteren
saamiel     =     eensgezind ; erbij; samen
saamiel kare     =     bij elkaar brengen
saamiel mê     =     gelijkgezind
saamiel rahe / baate     =     meedoen
saamiel waala     =     kameraad; kollega; maat
saamiel (waala)     =     medewerker
saamiel waalan     =     gemeenschap ; team
saamna     =     bijzijn; tegenwoordigheid
saamne     =     tegenover ; ten opzichte van; voor
saan     =     kneedbaar
saanal piesaan     =     deeg
saandj     =     avond
saane     =     kneden
saaniet     =     kalm ; rustig ; kalmte
saantie     =     zand
sááp     =     slang
saap-suthra     =     schoon
saara     =     geheel ; heel
saaran     =     rotzak
saardien     =     sardine
saare     =     masseren
saarh     =     zwager
saarhie    =     room
saarhu    =     zwager
saarie kare / lage    =     deernis hebben ; spijten
saas     =     schoonmoeder
sáás     =     adem; asem
sáás band howe     =     stikken; verstikken
sáás dewe     =     zuchten ; ademen; inademen
sáás niekaare     =     uitademen
saath     =     voor; zestig
saathe     =     gemeenschappelijk ; tezamen
saathe-saath     =     gezamelijk
saath(e)(-saath)     =     samen
saathe / sanghe djaai    =     vergezellen
saathie     =     medestander
sab    =     ieder(e) ; alle
sab koi     =     allemaal; allen; iedereen
sab rakam ke rang    =     bont
sab se    =     meest
sab se barka agwa    =     hogepriester
sab se barka (baat / chiedj / waala)     =     belangrijkste
sab se barka saktie     =     almacht
sab se barka chiedj     =     kern
sab se barka waala     =     oudste
sab se besie / acha     =     best
(sab se) bhiettar (waala) (chiedj)     =     binnenste
sab se bhiettar waala chiedj     =     kern
sab se djabbar ieta     =     hoeksteen
sab se kamtie / chhota    =     minst
sab se kharaab     =     slechtst
sab se maahaan Waala     =     Allerhoogste
sab se nietche (waala)    =     onderste
sab set jhota    =     jongste
sabak    =     moraal
sabat ke dien     =     sabbat
sabb se barka baat    =     hoofdzaak
sabbal     =     schop ; spade
saber     =     morgen
saberaukha     =     dageraad
sabere     =     ochtend
sabha     =     samenkomst; vergadering
sabhan    =     zij ; gemeenschap ; gemeente
sabha-patie     =     voorzitter
sabur kare     =     wachten
sabut kare    =     aantonen ; bewijzen
sabut(ie)    =     bewijs
sach    =     juist ; waar
sach much     =     echt
sada     =     altijd ; eeuwig
sadh     =     gewend
sadh djaai    =     wennen
sadhaaran     =     ingetogen; mak; bescheiden
sadja     =     straf
sadja na dewe    =     vrijspreken
sadjaawe    =     versieren
sadjal    =     opgemaakt ; versierd; chic
sadj-dhadj    =     opgemaakt; opgesmukt
sadje     =     opdirken; opmaken ; versieren
safa     =     rein ; blank; schoon ; zuiver
safa kare    =     afnemen ; afvegen ; schoonmaken
safa (se)    =     duidelijk ; kuis ; onbezoedeld
safaai     =     reinheid
safaai se     =     schoon ; hygiënisch; zindelijk
safar ghar     =     logeergelegenheid
safar kare     =     reizen
safed     =     rein ; wit
sagaro     =     alom; alzijdig; overal
sagaro djaai     =     doorkruisen
sagge     =     bloedeigen
saghiaan     =     huwbaar
sah     =     moed
sahaaita     =     hulp ; steun
sahaaita kare    =     bijstaan ; helpen
sahaaita / sahaara / madat kare     =     ondersteunen
sahaara     =     hulp ; steun
sahaara kare     =     helpen
sahadj     =     makkelijk; gemakkelijk
sahar     =     stad
sahar mé halchal machaawe     =     kop
sahattar     =     zevenenzeventig
sahe     =     velen; verdragen; verduren
sahelie / saherie     =     vriendin
sahie     =     juist
sahur     =     fatsoen; zede
sahur se     =     gepast
saibaana     =     savanne; wei; wildernis
saigar     =     ruim ; veel
sair     =     puntdicht
sáitaalies     =     zevenenveertig
saitaan     =     duivel ; satan
saities     =     zevenendertig
sake     =     kunnen ; mogen
saket     =     nauw; smal ; eng
saktie     =     fut; kracht ; macht; uithoudingsvermogen
saktiewaan     =     krachtpatser ; machtig persoon
salaah     =     besluit
salaai     =     lucifer
salaai ke massaala    =     luciferkop
salaam kare     =     begroeten ; groeten
salaam waleikum    =     (Moslim groet)
samaadj     =     club; kerk ; vereniging
samaagarie     =     kruiden; specerij
samaan     =     bagage; goederen ; inboedel; spullen
samaan ke liest    =     inventaris
samaan rakhe    =     inpakken
samaap howe     =     vergaan
Samaaria ke aadmie     =     Samaritaan
samaas     =     samenstelling
samadjh     =     begrip; verstand
samadjhdaar     =     begrijpend; bezadigd; verstandig
samai / same     =     tijd
samauria     =     gelijke
samdhie     =     schoonvader
samdjhaawe     =     uitleggen ; verdedigen; waarschuwen
samdjhal budjhal    =     bezonnen
samdjhe     =     begrijpen; bevatten ; snappen; verstaan
same be same    =     bij tij en ontij
samentie kare waala     =     metselaar
sarnhaar    =     zelfbeheersing
samhaar se     =     beheerst
samhaare    =     bedwingen; beheersen; temmen
samhaarke    =     beheerst ; voorzichtig
sampaadak     =     redakteur
samundar    =     meer; zee
samundar ke gháás     =     wier; zeewier
samundar ke kienaare    =     kust; strand; zeekust
samundar ke machharie     =     zoutwatervis
samundar ke paanie    =     zeewater
samundar mê ke des     =     eiland
samuche     =     heel
sana man     =     kalm ; rustig ; stil
sana-man    =     bedaard
sanchhep mê     =     in het kort
sandeh     =     twijfel
sandjha     =     middag ; namiddag
sane    =     absorberen
sanesa     =     bericht ; boodschap
sanesia     =     boodschapper
sangam     =     ontmoeting
sanghat     =     bevriend; gezelschap; vriendschap
sanghatia     =     vriend ; vriendin
sanghatia ghat     =     vriendschappelijk
sanghe     =     gemeenschappelijk; samen ; tezamen
sanghe djaai    =     behoren; gemeenschap
sangiet     =     muziek
saniechar    =     zaterdag
sanka    =     twijfel ; zorg
sankal    =     vreemd
sanket     =     wenk
sankh     =     kinkhoorn
sankiaawe     =     gebaren; sein geven; wenken
sanpataai djaai    =     bedaren
sansaar    =     heelal; schepping
sanskiertie    =     kultuur
Sanskriet     =     Sanskriet
sanstha     =     instituut
sant     =     kluizenaar
santaan    =     nagaat
santiaara djagaha    =     woestijn
santokh     =     tevreden
sapakara    =     hagedis
sapana     =     droom
sapana dekhe     =     dromen
sapanaai     =     dromen
saparaawe    =     uitdossen
sapare     =     opsmukken; uitdossen
sapatieja     =     sapotille
sapta     =     alsof
saput     =     aantrekkelijk
sar     =     beurs
sar djaai     =     rotten
saraap     =     vloek
saraap dewe     =     vervloeken; vloeken
saraape     =     vervloeken ; vloeken
saraasar    =     volledig
saradjaam     =     spullen
sarak djaai     =     verslikken
saral     =     bedorven
saram     =     opspraak; schaamte; schande; smaad
saram dewe    =     smaden
saram laadj     =     eergevoel
saram lage     =     verlegen ; schamen
sarangie     =     (snaarinstrument)
sarangie aur sietaar ke baadja     =     snarenspel
sarbat     =     sap ; vruchtensap
sardaar     =     baas ; chef ; direkteur
sardie     =     verkoudheid
sardie howe     =     verkouden zijn
sardie-djokhaarn     =     influenza
sare     =     bederven ; rotten ; vergaan
sarhe     =     half
sariaawe     =     regelen
sarkaar     =     overheids beambte
sarmaai     =     schamen
sarmaaike     =     schuchter; schuw
sarmaawe     =     in verlegenheid brengen
sarmienda     =     schuchter ; schuw
sarmienda rahe     =     generen
sarmiendha     =     bedeesd; beschaamd
Sarnaam     =     Suriname
sarphunnie     =     lus; strik
sar-safaai     =     rein
sarsaraai     =     ritselen
sar / saral     =     rot; verrot
sarsath     =     zevenenzestig
sart     =     beding ; voorbehoud ; voorwaarde
sasur     =     schoonvader
sasta     =     goedkoop
sastar     =     verpleegster; zuster
sataasie     =     zevenentachtig
sataawan     =     zevenenvijftig
sataawe     =     onderdrukken; pesten ; treiteren
sate     =     aanhankelijk; leunen
satkaar     =     onthaal; ontvangst
satkaar dewe     =     ontvangen
satra     =     zeventien
sattaais     =     zevenentwintig
sattaanbe     =     zevenennegentig
sattar     =     zeventig
satte ke    =     voorwaar
satcha     =     echt ; eerlijk; oprecht ; werkelijk
satchaai     =     waarheid
satchaai dekhaawe     =     weerleggen
satchaai se     =     waarachtig
satchare     =     baan breken; uitbreiden ; uitbreken; uitzetten
satche ke     =     echt ; eerlijk ; oprecht
satche (ke)     =     werkelijk
satche ke    =     heus ; inderdaad; waarlijk ; zeker
satwa     =     zevende
satwaasu     =     zevenmaands kind
sau     =     honderd
sauda     =     boodschap ; goederen ; koopwaar
sauda ke liest     =     boodschappenlijst
saufer     =     chauffeur
saukere    =     vroeg
saukh     =     animo; hobby
saukh aur sienghaar    =     opschik
(saukh aur) sienghaar    =     versiering
saukh aur sienghaar kare     =     uitdossen
sáup dewe     =     overleveren ; toevertrouwen
sáupe     =     in handen geven
sautan     =     buitenvrouw
sawaad     =     smakelijk; smaak
sawaad na rahe     =     smakeloos
sawaal     =     vraag
sawar    =     klinker
se     =     af ; dan ; vandaan ; waardoor; aan ; door
se     =     met ; sedert; sinds; tegen ; tot; van
se djaada     =     over
sebu     =     zeboe
sekhiaawe    =     verwennen
sekhie    =     aanstellerij
sekhiekhor    =     aansteller
senwe     =     zenuw
senwe tatai    =     pees
ser     =     leeuw
seraai     =     afkoelen
sekhie / sierhie    =     ladder; trap
sês / sies     =     cent
set     =     rijkaard
setiaaike rakhe    =     uitstallen
setiaawal     =     geregeld
setiaawe     =     klaarmaken ; opmaken ; regelen ; schikken
setie kare     =     gelijkzetten ; klaarmaken ; regelen
sewa     =     dienst; verzorging
sewa kare     =     dienen ; verplegen; verzorgen ; zorgen
sewak    =     bediende; knecht
sewe     =     broeden
sewie     =     vermicelli
siaahie    =     inkt
sian     =     naad
sieche     =     begieten
siedha     =     goed ; recht ; rechtuit
siedha kait     =     voorkant
sieje     =     hechten ; naaien; stikken
sieka     =     zandvlo
siekaar     =     jager
siekaar khele     =     jagen
siekhaawal    =     geschoold
siekhaawe     =     bijbrengen; onderwijzen ; opleiden; vormen
siekhaawe waala     =     leraar; onderwijzer
siekhaawe waalie     =     lerares ; onderwijzeres
siekhe     =     leren ; studeren ; trainen
siekhe waala     =     cursist; pupil
siekhe / siekhne waala    =     leerling
siekhchha     =     onderwijs
siekhchha bharie kaahaanie     =     gelijkenis
siekmaan    =     ziek
siekmaanie     =     ziekte
siekchha bharie kaahaanie     =     parabel
siel     =     maalsteen
siel aur lorha     =     handmolen
sienaagog     =     synagoge
sieng    =     gewei
sienghaar     =     tooi
sientur ke per    =     eik(eboom)
siepaahie     =     agent; politie
siepaahie khaana     =     politiepost
sierpe    =     geweten
sietalghaas     =     citroengras
sietembar     =     september
sietie maare    =     fluiten
siksiuru    =     krekel
sin     =     zin
sjaadie kare     =     trouwen
sjaantie     =     vrede
sjakuntala     =     duif
skul     =     school
skul ke paath     =     huiswerk
skowtu    =     politie
skowtu     =     agent
skropu     =     schelp
sloisie    =     sluis
sobha     =     pracht
sobhe    =     passen ; staan
sóch biechaar    =     idee
sóch(-biechaar)     =     gedachte
sóch biechaar kare     =     mijmeren; peinzen
sóch biechaarke     =     doordacht
sóch kare     =     bekommeren; verontrusten
sóch phiekier     =     muizenissen
sóch (phiekier) kare     =     piekeren
sóch phiekier kare     =     treuren
sóch rahe     =     ongerust; tobben
sóch rahe/lage     =     bezorgd
sóch se     =     bedachtzaam
sóchal-biechaaral     =     overwogen
sóche     =     aantrekken ; bedenken ; denken; geloven
sóche     =     inbeelden ; nadenken; verzinnen; vooronderstellen
sóch(-phiekier)     =     gepieker; zorg
sóch-phiekier kare     =     tobben
sóch / chienta mê daar dewe     =     lastig vallen
sodjha     =     recht; rechtuit ; steil
sodjha kare     =     verbeteren
sodro     =     verdieping ; vliering; zolder
sohoraawe     =     strelen
soi     =     saai; (soort groente)
sokh     =     verdriet
sókhe     =     in zich opnemen; opslokken
somaar     =     maandag
sona     =     goud
sona ke     =     gouden
sonaar     =     goudsmidt; juwelier
sor     =     wortel
sora     =     zestien
sóth     =     gember; hemd; overhemd
sotu     =     wrat
sowe     =     uitbroeden
spoiti     =     spuitje
spoitie dewe     =     inspuiten
sriemaan     =     meneer
sriemaan (djie)     =     mijnheer
sriematie     =     mevrouw
staan     =     land
stroi     =     hooi; stro
stroi bietore     =     hooien
subh     =     gelukkig ; voorspoedig
subh sandes     =     evangelie
subha    =     ontdekking
subha kare    =     ontdekken; raden ; verdenken; vermoeden
suddha     =     meegaand
suddhaar    =     terechtwijzing
suddhaare    =     aanmanen; terechtwijzen
sudh     =     rein
sudha     =     kalm ; rustig
sudhaare     =     verbeteren ; vermanen
sudjhaai     =     bemerken ; gewaarworden
sudjie     =     griesmeel
sufal    =     verhoring; vervulling
sugandh     =     geur ; odeur
sugga    =     papegaai
sugghar     =     gaaf, knap
suggharaawe    =     strelen
sughar     =     mooi
suhaag-raat    =     bruidsnacht
suharaawe     =     strelen
suharaawe / sohoraawe     =     strijken; wrijven
suhuraawe    =     vlijen
sui     =     angel ; naald
sukh     =     geluk ; voorspoed; welzijn
sukh (ke dien)     =     vrijdag
sukhiet    =     welgesteld
sukuria     =     dank
sukru    =     suiker
sulge    =     smeulen
sumara     =     gierig; gierigaard
summat     =     eensgezindheid; overeenstemming ; saamhorigheid
summat kare     =     verzoenen
summat mê     =     gelijkgezind
sumra    =     krenterig; zuinig
sun paawe     =     verstaan
sunaawe    =     aankondigen ; bekendmaken ; uitzenden
sundar     =     mooi
sundarta     =     schoonheid
sune    =     horen; vernemen ; luisteren
sune waala    =     hoorder; luisteraar
sunghe     =     ruiken ; snuffelen
sunja     =     nul
sun-saan     =     verlaten ; doodstil; stil
sup     =     wan
surat     =     fraai; gezicht ; uiterlijk
surdjaatie    =     militair ; soldaat
surdjaatie ke djhund     =     heerschaar
surdjaatie ke madjurie    =     soldij
(surdjaatie ke) samaan dewe    =     uitrusten
surdjaatie ke thaana     =     kazerne
surdjaatie log     =     leger
surdjaatie log ke marai     =     legerkamp
surh     =     slurf
suru    =     aanvang; begin; start
suru kare     =     beginnen ; inleiden; ondernemen
suru mê     =     in het begin
surudj     =     zon
surudj mukhie phul     =     zonnebloem
surudj mukhie phul ke bia     =     zonnepitten
surure     =     oprollen
sur-suraai     =     prikkelen
surwa     =     jus; saus
susamachaar    =     evangelie
susiel     =     vriendelijk
susurie chahar djaai     =     verslikken
sustaai     =     rusten ; uitrusten
suswaai     =     snikken; zuchten
sut dewe     =     garanderen; verzekeren
sut djaai     =     inslapen; verslapen
sute     =     slapen
(sute waala) kamra     =     slaapkamer
suwar     =     varken; zwijn
suwar ke batcha     =     big
suwar ke charaawe waala     =     varkenshoeder
suwarnie     =     varken ; zeug
swaagat kare    =     begroeten ; verwelkomen
swaagri    =     zwager
swaamie    =     leraar ; meester
swarag     =     hemel
swarag duth     =     engel
swaragwaas    =     overlijden
swiekaar     =     ontvangst
swiekaar kare    =     gastvrij zijn; ontvangen
suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update: