suriname Naar Voorpagina

  


   
ONDERDELEN
Sarnami
 suriname  Uitspraak
 suriname  Woordenlijst   A
 suriname  Woordenlijst   B
 suriname  Woordenlijst   C
 suriname  Woordenlijst   D
 suriname  Woordenlijst   E
 suriname  Woordenlijst   F
 suriname  Woordenlijst   G
 suriname  Woordenlijst   H
 suriname  Woordenlijst   I
 suriname  Woordenlijst   J
 suriname  Woordenlijst   K
 suriname  Woordenlijst   L
 suriname  Woordenlijst   M
 suriname  Woordenlijst   N
 suriname  Woordenlijst   O
 suriname  Woordenlijst   P
 suriname  Woordenlijst   R
 suriname  Woordenlijst   S
 suriname  Woordenlijst   T
 suriname  Woordenlijst   U
 suriname  Woordenlijst   W

Onderwerpen
Cultureel erfgoed
 suriname  Boeken
 suriname  OSO dresi
 suriname  Sarnami leren
 suriname  Sranan leren
 suriname  Winti / wintipre
 suriname  Kinderspelen
 suriname  Joden-savanna
 suriname  Houtsnijwerk
 suriname  Klederdrachten
 suriname  Uitleg Feestdagen
 suriname  Monumenten
 suriname  Muziek
 suriname  Pierre Benoit
 suriname  Sybilla Merian

AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     
SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname Cultureel erfgoed - - Sarnami

 suriname . NU terug
 

   SARNAMIE - NEDERLANDS   


dagmagaai     =     wankelen
dahie     =     yoghurt
dahiena     =     rechter
dahiena kait / or     =     rechts
dakhna     =     wiek
dakkhien     =     zuid
dakwa     =     dak
dal     =     groep, partij
dalaila     =     sandaal
daliedar     =     begerig, gulzig, inhalig
dalieddar     =     gulzigheid
dalieddar (ke ghar)     =     hebzuchtig
dam     =     ademtocht
damaad     =     schoonzoon
dama / daama     =     asthma
danda     =     staak, steel , stok
dandh     =     straf
dandh/sadja dewe     =     straffen
dangal(-phasaad)     =     rel
danka     =     grote trom
danthie     =     handvat, steel, stengel
dar     =     benauwd , angst
dar lage     =     bevreesd zijn, vrezen
dar se     =     angstig, bang
daraar     =     scheur
darba     =     hok, kooi
darbar     =     ruw , grof
dar-bhaal     =     gevaarlijk
dardja     =     ambt, baan, functie, positie
dardjan     =     dozijn
dare     =     malen
darie     =     plaats
dar(ie)     =     prijs
darie     =     twijg
darja     =     plaats
darpieha     =     drinkebroer, dronkaard, zuiplap
(dar)piejekkar     =     zuiplap
(dar-)piejekkar     =     dronkaard
darpokh     =     bangerik, lafaard
darsaawe     =     aantonen, bewijzen, overtuigen
das     =     tien
das hadjaar laakh     =     miljard
das laakh     =     miljoen
daswa     =     tiende
dachhien     =     zuid
datui     =     tandenstoker
dawaai     =     bestrijdingsmiddel, geneesmiddel, medicijn
dawaai lagaawe     =     zalven
dawaaikhaana     =     apotheek
dawwaai     =     dolen, dwalen, zwerven
dehîe     =     lichaam
dehîe ke tukkara     =     lichaamsdeel
dehîe phore/ture     =     rekken, uitrekken
dekh     =     ziedaar
dekh bhaal kare     =     hoeden
dekh sake     =     zichtbaar
dekhaai     =     blijken, duiden, eruit zien
dekhaawal     =     waarneembaar, zichtbaar
dekhaawe     =     aantonen , aanwijzen, demonstreren, laten zien
dekhaawe khaatien biaah     =     schijnhuwelijk
dekhal-sunal     =     waargenomen
dekh-bhaal kare     =     beheren , oppassen , verzorgen, zorgen
dekh-bhaal kare waala     =     diaken
dekhe     =     bekijken, controleren, opmerken, zien, opinie
dekhie-dekha kare     =     imiteren, naapen, nadoen
dekhnauk     =     charmant, elegant, flateus
deraai     =     vrezen
derh     =     anderhalf
der(ie)     =     lang , laat
derwaawe     =     bedreigen, dreigen
des     =     land
Dew     =     godheid, jongensnaam
dewaal     =     muur, wand
Dewanaagarie     =     Hindoe-schrift
dewar     =     zwager
dewe     =     afgeven, bijdragen, geven, schenken, verstrekken
Dewie     =     godheid, meisjesnaam
dewka     =     termiet
dwka     =     houtluis
dewta     =     verheven wezen
dhaake     =     afdekken
dhaal     =     schild
dhaam     =     oord
dhaan     =     paddie, rijst
dhaan ke bakhaar     =     paddieschuur
dhaan piete/dwe ke djagaha     =     dorsvloer
dhaar     =     suikerwater
dhr     =     stroom
dhaara     =     bron
dhaara ke paanie     =     bronwater
dhaarie     =     lijn, streep
dhaarie waala     =     gestreept
dhrmiek     =     godsdienstig, vroom
dhak-dhak     =     geklop
dhakele     =     duwen, omduwen, stoten
dhakka     =     duw
dhakka lage     =     stoten
dhakka maare     =     struikelen
dhakle     =     bedekt
dhak-mak kare     =     twijfelen
dhak-mak/dhubdha kare     =     weifelen
dhakna     =     vleugel
dhakna / dhapna     =     deksel
hambaai     =     plonzen
dhamkie     =     bedreiging
dhamkie dewe     =     bedreigen
dhan katnie     =     paddie-oogst
dhanbaad dewe/kare     =     bedanken, danken
dhanbaad / dhanjabaab     =     dank
dhandau     =     geschenk
dhan(-daulat)     =     rijkdom, vermogen
dhandie     =     afgod
dhanglaai     =     kantelen
dhania     =     koriander
dhanie     =     rijk, vermogend
dhanuk     =     regenboog
dhanus     =     speer, spies, werpspies
dharaawe     =     laten noemen
dharam     =     godsdienst
dharam ke agwa     =     priester
(dharam ke) kaanun ke parhal aadmie     =     wetgeleerde
dhare     =     instoppen, leggen, opbergen, plaatsen, zetten
dharmaat     =     rechtvaardig
dharta     =     schuldige
dhartie     =     aarde
dhs djaai     =     wegzakken
dhsaawe     =     graven
dhase     =     instorten
dhat     =     gloed
dhate     =     gloeien
dhaure     =     hardlopen, hollen, rennen
dhekaar     =     boer , oprisping
dhekaar aawe / niekse/howe     =     oprispen
dher     =     heel , heleboel, talrijk, meest, menig, veel
dher daafe     =     frequent , meestal
dher daafe / di     =     dikwijls, vaak
dher dien     =     lang
dher dien ke baad     =     indertijd
dher howe     =     vermenigvuldigen dher se     =     royaal
dher tem     =     lang
dhiaan     =     aandacht
dhiaan dewe / lagaawe     =     letten
dhiaan dewe / lagaawe/dhare     =     opletten
dhiaan se     =     aandachtig, geconcentreerd, zorgvuldig
dhiaan / man dewe / lagaawe / dhare     =     concentreren
dhiekaawe     =     verhitten
dhiel     =     luis
dhiela     =     slap , los
dhiel / djúw biene/here/niekaase     =     ontluizen
dhiera     =     zachtaardig, kalm , bedaard , bescheiden
dhieradj     =     geduld, kalmte, rust
dhieradj se     =     kalm , rustig , bedaard, geduldig
dhiere     =     mild
dhiere dhiere     =     gestadig , geduldig , geleidelijk
dhiere (dhiere) (se)     =     stil, langzaam, zachtjes
dhiere djhiere     =     rustig
dhiere (se)     =     traag
dhiere-dhiere batiaai     =     fluisteren
dhiere-dhiere kare     =     treuzelen
dhiere-dhiere chale     =     sluipen
dhieth     =     koppig , obstinaat , weerspannig
dhobia     =     slons
dhokarkaswa     =     boeman
dhokha     =     bedrog , zelfbedrog
dhokha dewe/khawaawe     =     bedriegen
dhokha khawaawe     =     verlakken
dhokhaabaadj     =     bedrieger, huichelaar
dhokhaabaadj kare     =     huichelen
dholak     =     muziek instrument, trommel
dhorie     =     navel
dhowe     =     afleggen, dragen, dweilen, sjouwen, wassen
dhubdha     =     twijfel
dhubdha kare     =     twijfelen
dhumrakaant     =     saffier
dhun-dhur     =     dof
dhupnie     =     dop
dhur     =     stof
dhure     =     snuffelen
dhusa     =     deken
dhúw     =     rook
dhúw dewe     =     roken, walmen
diebba     =     doos, trom(mel) , wagon
diedie     =     zuster
diehaat     =     district, gewest, platteland, provincie
dieja     =     devotie lichtje
diekhe     =     verhitten
diel     =     hart
diel (bhar) se     =     innig
dief bharmaawe     =     vertederen
diel ke dukh     =     hartepijn
diel tut gail     =     verslagen
dielagie     =     grap
dielagiebaadj     =     grappenmaker
dien     =     dag
dien bhar     =     de hele dag
dien dupahare     =     overdag
dien ke     =     overdag
dien ke kaam     =     dagtaak
dien m     =     daags
dien par dien     =     dagelijks
diesembar     =     december
djaada     =     ampel , extra , royaal, teveel
djaada dewe     =     toegeven
djaada (se)     =     mild
djaada se     =     overvloedig
djaada (se)     =     ruimschoots, weelig
djaadhu kare     =     betoveren
djaadu     =     toverij
djaadu kare     =     toveren
djaadugar/djaadugier     =     tovenaar
djaaf kare     =     opscheppen
djaag djaai     =     ontwaken
djaage     =     ontwaken
djaage ke sapana     =     visioen
djaah     =     alwaar, waar, waarheen
djaah - taah     =     daar
djaaha lek dekha hai     =     horizon
djaahe lek dekha hai     =     kim
djaai     =     gaan, omslaan , vertrekken, vertrek
djaai dekhe/ghume(-phiere)     =     bezoeken
djaai ghume     =     reizen, uitgaan
djaakiet     =     colbert, jas
djaal     =     net, visnet
djaalie     =     spinneweb, web
djaam     =     goederen, have
djaamun     =     djamoe
djaan     =     kennis, leven, weten
djaan dewe     =     attenderen op, mededelen , meedelen
djaan djaai     =     bemerken, beseffen, kennisnemen, vernemen
djaan lewe     =     doden, doodslaan, vermoorden
djaan marwa     =     moordenaar
djaan se     =     expres, moedwillig, opzettelijk
djaanal     =     bekend
djaan-budjhkar     =     willens en wetens
djaan(e)     =     bewust
djaane     =     kennen, kunnen, weten
djaanke     =     opzettelijk , willens en wetens
djaap     =     kontrakt
djaara     =     winter
djaarie     =     tuin
djaata     =     handmolen
djaatie     =     gemeenschap
djaat(ie)     =     natie, ras, volk
djaatie dher hoi gail     =     vermenigvuldigen
djche-puchhe     =     navorsen
djaat-paat     =     onmiddellijk
djati     =     wanneer, als , indien, nadat, toen , wanneer
djab kare     =     transcendente meditatie
djab tab     =     soms
dj ab talak     =     hoelang, totdat, zolang
djaba     =     slacht
djaba kare     =     slachten
djaba ke samai     =     slachttijd
djabaab     =     antwoord
djabaab dewe     =     antwoorden, beantwoorden
djabaan     =     belofte, verbond , woord
djabaana     =     periode, tijd, tijdperk
djabar     =     hecht, sterk
djabarai/thetharai kare     =     verzetten
djabardjast     =     agressief
djabar(djast)     =     krachtig
djabardjast (se)     =     geweldadig
djabardjastie     =     geweld, terreur
djabardjastie kare     =     opstandig , terroriseren, verzetten
djabardjastie se lewe     =     beroven, roven
djablak/djable     =     zolang
djab(le)     =     terwijl
djadj     =     gericht, justitie, rechtbank, rechter
(djadj ghat) faisala kare     =     rechtspreken
djadj ke aage djaai/thara howe     =     terechtstaan
djadj ke kaam     =     oordeel
djadj ke kaam kare     =     oordelen, rechtspreken
djadj ke kursie     =     rechterstoel
djadj ke mahal     =     rechtsgebouw
djagaawe     =     wekken
djagaha     =     erf , pand , perceel, plaats , ruimte , terrein
djagaha banaawe     =     inruimen
djagal     =     wakker
(djagara-)laraai     =     strijd
djahaadj     =     schip , stoomschip
djahaadj lagaawe ke djagaha     =     haven, kade
djahaadj m djaai     =     inschepen
djahaadj waala     =     zeeman
djahaadjie     =     schepeling
djahal     =     gevangenis, kerker
djahal ke rakhwaala     =     cipier
djahal m band kare     =     insluiten
djahalia     =     gedetineerde, gevangene
djahar     =     gif(t) , vergif
djai badje     =     wanneer
djaise     =     als , alsof , terwijl , zodra
djaise sapana m     =     visioen
djaitun     =     olijf
Djaitun ke pahaar     =     Olijfberg
djakare     =     verstrikt raken, verward raken
djaldie kare     =     haasten
djaldie (se)     =     gauw, meteen
djallaat     =     misdadig
djalmaawe     =     verwekken
djam     =     vast
djamaawe     =     kweken, stekken , telen
djamal     =     bevroren
djame     =     bevriezen, ontkiemen
djame kare     =     opsparen , sparen
djamhaai     =     geeuw
djamien     =     aarde , grond , terrein , vloer
djamiendaar     =     grondbezitter, landbezitter
djanaai     =     idee, voelen , gevoel
djanaawar     =     beest, dier, gedierte
djanaawar ke daaktar     =     veterinair
djanaawe     =     aankondigen , bekendmaken , melden , voorlichten
djanam     =     geboorte
djanam dien     =     geboortedag, verjaardag
djanam lewe     =     geboren worden, incarneren
djane     =     persoon
djangal     =     bos , oerwoud, woud
djangal hoi djaai     =     verwilderen
djanta     =     volk
djanta log     =     gepeupel
djanta/djantie     =     publiek
djanta/djantie log     =     onderdanen
djantar-mantar     =     hocus-pocus
djanwaas     =     gereserveerd
djanwarie     =     januari
djar     =     boomstronk, stam
djar djaai     =     opbranden
djara     =     even
djaraawe     =     afbranden , verbranden
djaral     =     gebrand, verbrand
djaran     =     afgunst, haat, jaloezie, naijver, nijd
djaran kare     =     jaloers, haten
djarantu     =     haatdragend, jaloers
djarauna     =     brandhout, hout
djare     =     jaloers , verbranden, afbranden, branden, haten , verschroeien
djare-bhune     =     boos
djarur     =     gewis, noodzakelijk, ongetwijfeld, zeker
djarur se     =     stellig, waarlijk
djarur (se djarur)     =     vastberaden
djarurat / djarurie     =     nodig
djarurat / djarurie rahe     =     hoeven
djat se     =     terstond
djatta     =     bos , bundel
djatthaain     =     aangebrand
djau     =     gerst
djaun     =     dat, die, hetgeen, welk(e)
djaun bhail/bietal hai     =     gebeurtenis
djaun ke biese m     =     waarover
djaun ke dwaara     =     waardoor
djaun manai Israel ke djaatie na hai     =     heiden
djaun m     =     waarin
djaun se     =     waardoor , waarmee
djaun (chiedj)     =     datgene
djaune / djeme     =     opdat, teneinde
djawaan     =     jong
djawaane     =     jeugdig
dje     =     wie
dje (dje)     =     degene(n)
djebie     =     zak
djekar     =     wiens, wier
djekare uppar bhut hai     =     bezetene
djele     =     verduren
djeme     =     zodat
djetana     =     zoveel
djetena     =     hoezeer
djeth     =     zwager
djha khele     =     kiekeboe spelen
djhaadjhar     =     doorzichtig, transparant
djhaadjhar kaach     =     kristal
djhaake     =     gluren, loeren
djhaalie     =     rag, spinrag
djhaapar     =     oplawaai
djhaapar     =     klap
djhaare     =     bezemen, harken, kammen, uitschudden, vegen
djhaaru     =     bezem
djhagara     =     heibel, herrie , rel , ruzie, twist
djhagara kare     =     kijven, krakelen
djhagara ke gthie     =     vete
(djhagara) suru karwaawe     =     uitlokken
djhagaraaw     =     querulant, ruziezoeker
djhakkie     =     zot,  ,  , soort vis
djhalsie     =     haag, heester, heg, struik
djhalarie     =     kwast
djhalka     =     zweer
djhalke     =     glinsteren
djhalwa     =     hangmat, schommel
djhanda/djhandie     =     vlag
djhandie     =     vaantje
djhaadjhat     =     moeilijkheid/-heden , probleem
djhanga/djhangie     =     dijbeen
djhanke     =     spijten
djhanke-patke     =     driftig
djhapet lewe     =     graaien
djhar djaai     =     uitlekken
djharalie     =     franje
djhariaawe     =     standje geven
djhaudjhiaai     =     kregel, kattig
djhauwa manke     =     heleboel
djhauwan bhar     =     heleboel
djhiel djhiel     =     transparant
djhielan     =     pantser
djhiel-djhiel     =     doorzichtig
djhiel-djhiel aina     =     kristal
djhienga     =     garnaal
djhiesiaawe     =     miezeren, motregenen
djhiesie     =     motregen
djhietke     =     wegslingeren
djhk     =     gezwind
djhk (se)     =     gauw , snel
djhk se chale     =     haasten
djhorie     =     zak
djhúk djaai     =     sterven
djhuke     =     buigen, nijgen
djhule     =     schommelen, slingeren, wiebelen
djhund     =     menigte, bende, gemeenschap, groep, kudde, zwerm
djhund ke djhund     =     in groepen
djhur     =     droog
djhur djagaha     =     vasteland
djhura     =     droge tijd, zomer
djhuraai djaai     =     verdrogen
djhuraail     =     gedroogd
djhuraawe     =     afdrogen, drogen
djhure     =     drogen , opdrogen, uitdrogen
djhuth     =     leugen
djhuth bole     =     voorliegen
djhuth bole     =     jokken, liegen
djhuth ke     =     onwaar
djhuttha     =     onhyginisch, onrein, leugenaar
djhutthe bhaktie waala     =     hypocriet, schijnheilige
djhutthe ke     =     leugenachtig, tevergeefs
djhutthe se bole     =     beweren
djie     =     geachte
diie uthaawe     =     opwekken
djie uthe     =     herrijzen, verrijzen
djieb     =     tong
djied     =     koppig, obstinaat
djied baanhe     =     dwingen
djieddie     =     koppigheid
djieje     =     leven
djielebie     =     (zoete versnapering)
djiena     =     leven
djienda (waala)     =     levend
djiendagie     =     leven
djiera     =     karweizaad, komijn
djiet lewe     =     innemen , veroveren
djietal     =     onderworpen
djiete     =     overwinnen, veroveren , winnen
djiete waala     =     overwinnaar, winnaar
djiew     =     innerlijk , ziel
djiew(an)     =     leven
djiewta     =     levend
djohe     =     uitzien , verlangen , verwachten
djk     =     bloedzuiger
djokhaam     =     griep
djor     =     kracht djor se     =     luidkeels, verstaanbaar
djor se parhe     =     voorlezen
djor se/kaske barse     =     stortregenen
djora     =     span, stel
djora     =     paar
djora djaama/djaama djora     =     bruidegomskleding
djora (larka)     =     tweeling
djoraawe     =     vastmaken
djoran     =     lapjeswerk
djore     =     aaneenhechten, hechten, lassen, vastmaken , vastnaaien
djortie     =     som
djor(-tor) (se)     =     hard, hardop, luid , snel
djor(-tor) se sunaawe     =     schallen
djos / madja dewe     =     interessant
djotaai     =     ploegen
djote     =     spitten
djotie dewe     =     beschijnen
doharaaike     =     aanhoudend, regelmatig, steeds, telkens
doharaaike bole     =     aanhouden, herhalen
doharaaike / dohoraaike     =     herhaaldelijk, onafgebroken , onophoudelijk
dohare     =     herhalen
dohoraaike bole     =     aandringen
dohoraaike/doharaaike     =     nadrukkelijk
dohore     =     vouwen
doi     =     duim
doifie     =     duif
doksa     =     word (mannelijke) eend
doksie     =     (vrouwelijke) eend
dolaawe     =     verroeren
dolaawe     =     bewegen
don     =     gereed , klaar, af, afgelopen, uit
don howe     =     aflopen , eindigen , opraken
don kare     =     afhandelen, afkrijgen, aflopen , afmaken , beindigen
donnie     =     dubbeltje
don/pura kare     =     volbrengen
dopahar     =     middag
dopu     =     doop
dopu kare     =     dopen dora     =     draad, garen
dore     =     vasthechten
doro djaai     =     doorgaan
dosu     =     doos
dost     =     vriend
Dju     =     Jood
djudaai     =     afscheid
djug     =     bedeling, era, tijdperk
djuganie     =     vuurvlieg
djulaai     =     juli
djun     =     juni, tijd
djura     =     wrong
djurte     =     aanstonds , dadelijk, direkt, meteen , onmiddellijk
djus-taakh     =     (kinderspelen)
djuta     =     schoen
djuta banaawe waala     =     schoenmaker
djutaawe     =     klaarmaken, verzamelen
djute     =     samenkomen , samenstromen, toestromen
djutha/djuthe     =     vuil
djutie     =     belasting
djúw     =     luis
djuwa khele     =     dobbelen, gokken
dubbar     =     mager, tenger
dubbar howe     =     afvallen , vermageren
dube     =     verzuipen
dube     =     verdrinken, wegzinken, zinken
dube waala     =     drenkeling
dudh     =     borstvoeding, melk
dudh bhaat     =     rijstebrei
(dudh) piaawe     =     voeden
dudh piaawe     =     zogen
dudh waala     =     melkman
dudh-pietthie     =     (melkgerecht)
dugana     =     dubbel
duhe     =     melken
dui aurat se biaah kare     =     bigamie
dui dui     =     paarsgewijs
dui m kar dewe     =     splitsen
dui paraanie     =     echtgenoten, koppel , stel
dui rasta hoi djaai     =     splitsen
dui rodj bhail/bietal     =     eergisteren
dui rodj (ke) baad     =     overmorgen
dui tien dohora sieje     =     afhechten
dui-kkha/khie     =     partijdig
dui(go)     =     twee
dui-nalia     =     dubbelloops geweer
dui-tien     =     enkele
dukaan     =     winkel
dukaandaar     =     winkelier
dukaandaarien     =     winkelierster
dukh     =     ellende, lijden, narigheid, ongeluk, smart, tegenspoed, verdriet
dukh dewe     =     kwellen
dukh uthaawe/sahe     =     lijden
dukhaai lewe     =     verbrijzelen
dulaar kare     =     aaien, liefkozen, troosten, vertroetelen, verwennen
dulaha     =     bruidegom
dulahien     =     bruid
dularwa     =     geliefd(e)
dunia     =     wereld
duno     =     allebei, koppel
duno (miela / djane)     =     beide(n)
dur     =     ver, veraf
dur djagaha     =     uithoek
dur rahe     =     mijden
durie     =     verte
durie m     =     verschiet
durlab     =     lijdensweg
dusar bhaasa m bataawe / liekhe     =     vertalen, vertolken
dusar des ke     =     uitheems
dusar djagaha     =     elders
dusar djagaha djaai     =     evacuren
dusar djagaha par dhare     =     verplaatsen
dusar ghar m rahe     =     verhuizen
dusar kait     =     overkant, overzijde
dusar kait / rakam djaai     =     afwijken
dusar (koi)     =     ander(e)
dusar rakam     =     anders
dusar rakam banaawe     =     ombouwen
(dusar rakam) banaawe     =     verbouwen
dusar rakam banaawe     =     vermaken
dusar rakam rahe     =     verschillen
dusar rasta     =     omweg
dusara / dusarka     =     tweede
dusare khet m kamaawe     =     pachten
dusarka     =     volgende
dusman     =     vijand
dwaara     =     waardoor, door
dwaar(ie)     =     entree, ingang
dwerie kare     =     dweilen
dwingi kare     =     aandringen, dwingen
suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update: