suriname Naar Voorpagina

  


   
ONDERDELEN
Sarnami
 suriname  Uitspraak
 suriname  Woordenlijst   A
 suriname  Woordenlijst   B
 suriname  Woordenlijst   C
 suriname  Woordenlijst   D
 suriname  Woordenlijst   E
 suriname  Woordenlijst   F
 suriname  Woordenlijst   G
 suriname  Woordenlijst   H
 suriname  Woordenlijst   I
 suriname  Woordenlijst   J
 suriname  Woordenlijst   K
 suriname  Woordenlijst   L
 suriname  Woordenlijst   M
 suriname  Woordenlijst   N
 suriname  Woordenlijst   O
 suriname  Woordenlijst   P
 suriname  Woordenlijst   R
 suriname  Woordenlijst   S
 suriname  Woordenlijst   T
 suriname  Woordenlijst   U
 suriname  Woordenlijst   W

Onderwerpen
Cultureel erfgoed
 suriname  Boeken
 suriname  OSO dresi
 suriname  Sarnami leren
 suriname  Sranan leren
 suriname  Winti / wintipre
 suriname  Kinderspelen
 suriname  Joden-savanna
 suriname  Houtsnijwerk
 suriname  Klederdrachten
 suriname  Uitleg Feestdagen
 suriname  Monumenten
 suriname  Muziek
 suriname  Pierre Benoit
 suriname  Sybilla Merian

AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     
SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname Cultureel erfgoed - - Sarnami

 suriname . NU terug
 

   SARNAMI - NEDERLANDS   


pch     =     vijf
paachhe     =     achteruit; achteraf ; achterna ; achter
paachhe aawe     =     nakomen
paachhe bole     =     nazeggen
paachhe ghuswaawe     =     terugdrijven
paachhe kait     =     achterkant
paachhe ke aina     =     achterruit
paachhe ke kamaarie     =     achterdeur
paachhe ke chieraag    =     achterlicht
paachhe pakare    =     nalopen
paachhe chale     =     achterlopen; volgen
paachhe chhor dewe     =     achterlaten
paachhe waala     =     achterste
pchphutta     =     meetstok
paag     =     glazuur; suikerstroop
paagal khaana     =     krankzinnigen inrichting
paagal/pagala    =     gek
paak     =     rein
paaka     =     blaar
paakh     =     maanhelft
paakiet     =     pakket
paal     =     zeil
paalagie    =     (Hindoe groet)
paalan posan     =     opvoeding
paal-djahaadj     =     zeilschip
paale(-pose)     =     grootbrengen; opvoeden
paan dabal / ss / sies     =     stuiver
paan sau     =     vijfhonderd
paan sies     =     duit
paanie     =     plas; water
paanie garmaawe     =     opzetten
paanie gieraawe     =     begieten; besproeien
paanie ke dhaara     =     waterbron
paanie m khele     =     plassen
paanie niekaare / niekaase     =     uithozen
paap     =     ongerechtigheid
paap kare     =     zondigen
paapa     =     pap
paapie     =     zondaar
paap(-pun)    =     zonde
paar kare     =     oversteken
paarhie(l)    =     pagaai; roeispaan
paarie     =     beurt
paarie-paara     =     beurtelings
paas     =     langs ; voorbij
paas howe     =     overslaan ; passeren ; voorbijgaan
pahielka     =     eerste
pahienaawe / pahieraawe     =     aankleden; kleden
pahiene     =     aantrekken; dragen ; kleden
pahúchaawe    =     afzetten ; brengen ; wegbrengen
pahúche     =     aankomen; arriveren; belanden
pahuna     =     bezoek; gast; visite
paida howe     =     geboren worden
paida kare     =     baren; bevallen
paidaais     =     geboorte
paidaais se     =     aangeboren
paidar     =     lopend ; te voet
paidar djaai     =     lopen
paidare     =     tevoet gaan
paidjaama     =     broek ; pantalon
paija     =     kaf
paije    =     dor
pailgaarie     =     rijwiel
paira     =     stro
paisa     =     geld; kapitaal; middel
paisa bhare ke dien     =     betaaldag
paisa bharwaawe waala    =     tollenaar
paisa bharwaawe / lewe    =     incasseren
paisa kaurie     =     kleingeld
paisa ke thailie     =     buidel
(paisa ke) thailie     =     geldzak
paisath     =     vijfenzestig
pataalies     =     vijfenveertig
paities     =     vijfendertig
pakar lewe    =     beetpakken ; pakken; vastpakken
pakaraai    =     gepakt worden
pakaral     =     gevangen
pakaral djaai     =     gepakt worden
pakare     =     aanpakken ; arresteren ; beetpakken; grijpen; pakken
pakhana     =     wiek
pakhana se     =     gevederd
pakhana / pankh     =     dons; veer; vleugel
pakhura     =     schouder
pakkaawe    =     gaar maken; klaarmaken ; koken
pakkal     =     gaar; gekookt; rijp
pakkal djaai     =     rijpen
(pakkat paanie ke) dhuwa     =     stoom
pakke     =     garen; koken ; rijpen ; zweren
pakpakaai     =     kakelen; kwebbelen
paksaala    =     keuken
pal     =     oogwenk
palak     =     oogleden
palanga     =     plank
paletie     =     bord; schotel
palla     =     poort
paltan     =     peleton
palwaar     =     gezin
palwaar ke naam     =     achternaam
panaara     =     dakgoot
panchaamriet    =     offerdrank
panchakkie     =     watermolen
pandiet     =     priester
pandja    =     klauw
pandohie     =     pottenbakker
pandra    =     vijftien
pandra mieliet    =     kwartier
panha     =     wijd; breedte
pankh    =     wiek
pankha     =     waaier
panma    =     bladzij; pagina; vel
panti     =     onderpand
papaija     =     papaja
par     =     op; tegenaan; tegenop
par chale     =     naleven
par se     =     vanaf
paraanie     =     echtelieden
parak djaai     =     wennen
param Pardhaan     =     Allerhoogste
param-des     =     paradijs
par-baap log     =     overgrootouders; voorouders
parband     =     voorzorg
parbhaaw     =     levensstijl
parcha     =     periodiek
parchaar     =     preek ; toespraak
parchaar kare    =     preken
parchaarak    =     predikant; prediker; propagandist
parchhaawe     =     gooien
parda     =     gordijn; vlies
par des     =     buitenland
pardesie     =     buitenlander; vreemdeling
pare    =     moeten
parhaawe     =     onderwijzen
parhal     =     geletterd; geschoold; gestudeerd
parhal manai     =     intelectueel
parhal(-liekhal)    =     belezen; geleerd; knap; ontwikkeld
parhar     =     drooggekookt
parhe     =     leren; lezen; nalezen; studeren
parie     =     engel
parie ke djhund     =     engelenschaar
parietchha     =     examen
parietchha dewe / kare     =     in kennis stellen
parkiertie     =     natuur
par maai log     =     overgrootouders ; voorouders
panmaan     =     bewijs
Parmeswar     =     God
Parmeswar ke mahal    =     tempel
Parmeswar ke pustak     =     bijbel
Parmeswar ke pustak ke bhadjan    =     psalm
(Parmeswar ke) sanesia    =     profeet
Parmeswar khaatien rahe ke djagaha     =     tabernakel
Parmeswar oke bachaais hai    =     sparen
parnaam kare     =     groeten
parnaasie     =     plantage
par naatien     =     achterkleinzoon
par natnie     =     achterkleindochter
parose     =     bedienen; dienen
parosie     =     buurman
parosien     =     buurvrouw
parparaai     =     mopperen
par pota     =     achterkleinzoon
par potien     =     achterkleindochter
parsand     =     genegen; aangenaam ; goed ; genoegen
parsand howe     =     voldoen
parsand kare     =     behagen
parsiena     =     sinaasappel
pars     =     eergisteren ; overmorgen
partie     =     woest
pasaare     =     ophangen; uitspreiden
pasie lagaawe     =     ophangen ; verhangen
pasiena    =     zweet
pasienaai     =     uitzweten; zweten
pasiena-pasiena     =     bezweet
pasnaan     =     bezweet
pasu     =     kleinvee
pastaai     =     berouwen; spijten ; wroegen
pata     =     bericht ; boodschap; gerucht; tijding
pata lage     =     bekend worden
pata miele     =     vernemen
pataai     =     minderen
pataai     =     afnemen ; eindigen ; ophouden ; verminderen
patanie     =     echtgenote
pataraai    =     vermageren
pata(-thekaana)     =     adres
pate     =     boteren; minderen ; stillen; verminderen
pathaawal waala     =     afgevaardigde; gezant; zendeling
pathaawe     =     afvaardigen; sturen; versturen; zenden
pathare     =     achterop raken; achterraken
patharie     =     maag
pathaurie     =     maag
patie     =     echtgenoot
patie-patanie    =     echtgenoten
patka-patkie     =     gevecht
patke     =     doen vallen; smijten
patlot     =     potlood
patmonie    =     beurs; portemonnee
patoh     =     schoondochter
patra     =     smal
patta     =     blad
patthar     =     versteend; gesteente ; kei; steen
patthar diel se     =     hardvochtig
patthar diel se rahe     =     verharden
pattie     =     blaadje; blad
pattie     =     verband; zweetdoek
paun     =     pond
pure     =     zwemmen
pure ke baadjie    =     zwemwedstrijd
pausaal    =     toga
pawietr     =     heilig
pawietr aadrnie / waala     =     heilige
Pawietr Aatma     =     Heilige Geest
pawietr djagaha     =     tabernakel
pen     =     balpoint ; hok ; pen
peng     =     zwaai
Penkstar ke tiewhaar     =     Pinksteren
per     =     boom; geboomte; struik
pere     =     malen ; vermalen
pes kare     =     aanbieden
pet     =     buik
pet bhar     =     verzadigd
pet bhar djaai     =     verzadigen
pet-djharie     =     diarree
petie     =     put
pel-pochwa     =     laatstgeborene
pws     =     biest
phk     =     hooivork; mestvork
phaaral dudh     =     wrongel
phaare     =     inscheuren ; scheuren
phaat djaai     =     barsten
phaatak     =     hek
phaate     =     inscheuren ; scheuren
phabe     =     passen
phaile     =     besmetten; uitbreken ; verspreiden
phaich     =     splinter
phal     =     goed
phalang     =     lente
phal(-phalahrie)    =     fruit; vrucht
phapharie    =     korst
phare    =     vrucht zetten
pharia     =     duidelijk
pharke    =     trillen
pharpharaai    =     fladderen; klapperen
phas     =     vast ; beklemd; bekneld; klem
phas djaai     =     vastlopen; vastzitten
phasaawe     =     vastlopen ; vastzitten
phasar djaai     =     verspreiden
phat     =     stuk ; kapot
phataaphat     =     kordaat
phate     =     kapot gaan ; scheuren
phatienga     =     sprinkhaan
phatkaare     =     fladderen
phaudj     =     leger
phaudjie     =     militair
phke     =     gooien ; weggooien ; werpen
phen     =     schuim
phephara     =     longen
phte     =     klutsen
phechkur     =     speeksel; spuug
phiekier kare     =     peinzen
phiekka    =     lauw
phien (se)     =     alweer
phien se    =     herhaaldelijk
phien se bole     =     herhalen
phien se ek howe     =     herenigen; verzoenen
phor dhaare     =     breken
phor phor bataawe    =     uitleggen
phor phorke    =     uitvoerig ; nauwgezet
phoraai     =     breken
phoran     =     gesnipperd
phoran kaate    =     snipperen
phore     =     breken; broeden
phor-phorke     =     secuur
phraakiet     =     fecalin
phudukkie     =     dreumes; kleuter; peuter; uk
phúk dhaare     =     verbranden
phukaraain     =     ranzig; muf
phúke     =     blazen
phúknie     =     blaaspijp
phul     =     bloem
phulaai     =     bloeien
phulaawe     =     opblazen; soppen; weken
phulal     =     gezwollen; opgeblazen
phulawa     =     opgeblazen
phule     =     opzetten ; opzwellen ; rijzen ; zwellen
phul-seghnie     =     kolibri
phulwaarie     =     tuin
phuppha     =     oom
phurt     =     bezig; druk
phurtie     =     dadelijk ; direkt ; meteen ; onmiddellijk ; snel
phuslaawe    =     flikflooien ; sussen; vleien
phusur-phusur     =     gefluister
phusphusaawe     =     fluisteren
phut(al)     =     kapot ; defect; gebroken; stuk
phute     =     knappen breken ; kapot gaan
phutkar paisa     =     kleingeld ; wisselgeld
phuwa     =     tante
piaas     =     dorst
piaasal    =     dorstig
piaawe     =     drenken
pieb     =     etter; pus
piechha kare     =     achtervolgen ; volgen
piechha pakare    =     navolgen
piechhaare    =     achterlaten ; overwinnen
piechhe     =     achter
piechhe pare    =     achterraken
piedjara    =     kooi
pi ejaach     =     ui
piejaawe     =     ingeven
piejar     =     bleek; geel
piejarchhau     =     geelachtig; gelig; oranje
pieje     =     drinken; innemen ; opdrinken
piena    =     drank
pienda     =     pinda
piera     =     zeer ; barensween; pijn; ween
piera dewe    =     bezeren ; pijn doen ; pijnigen
pieraai     =     pijn doen
pierahie     =     generatie ; geslacht
pierha     =     voetbank
pierwaawe     =     pijn doen ; pijnigen
piesaab     =     plas ; urine
piesaab kare     =     plassen ; urineren
piesaan     =     bakmeel; bloem ; meel
piese     =     malen
piet     =     gal
piet pietke rowe    =     weeklagen
pieta     =     vader
pietal / pietar     =     brons; koper
piete     =     dorsen ; slaan ; uitkloppen; zwepen
piethie     =     rug
piethie ke gotro    =     ruggegraat
pietmanie    =     topaas
pietna    =     stok
pietr diewas    =     vaderdag
piewkie     =     liefje
pina     =     speld; veiligheidsspeld
pjaar     =     liefde ; minne
pjaar kare     =     beminnen; liefkozen
pjaar se     =     beminnelijk; lieflijk
pjaara     =     bemind; dierbaar; lief
pjaar/prem kare    =     houden van; liefhebben; minnen
pjaar / prern se    =     lief
plaata     =     dun ; plat
plansu     =     kruid; plant
pchhe     =     afdrogen ; afvegen; afwissen; vegen
pchh(ie)    =     staart
poi     =     spinazie
pompu     =     pomp
pongra     =     knieholte
poort     =     hek
popkie     =     pop
pongra posan paalan kare     =     grootbrengen ; opvoeden
pose    =     fokken; grootbrengen ; kweken ; opvoeden
posterie     =     pommesitere
pota     =     kleinzoon
potien     =     kleindochter
potnahar     =     baarmoeder
praan     =     leven ; levensgeest; ziel
praatna    =     bede ; gebed
praatna kare    =     bidden
prabhu ke bhodjan    =     avondmaal
prabhu / Prabhu    =     heer / Heer
prasi     =     erf
prem     =     liefde ; minne
prem se    =     hartelijk
prernie     =     hartelijkheid; vriend ; vriendelijkheid
premieka    =     vriendin
proberi kare    =     proberen ; testen ; trachten
púchhe     =     vragen
pudja     =     aanbidding; offer
pudja kare     =     aanbidden
pudje    =     aanbidden
puiri    =     poeder
pukaar    =     geroep
pukaare    =     noemen ; roepen
pul    =     brug
pun     =     goed ; goedheid
pun miele     =     goedheid
punaain / puraain    =     ranzig ; muf
punai / pungie     =     top
pura howe    =     in vervulling gaan; uitkomen
pura howe / kare     =     verwerkelijken
pura kare    =     inlossen; nakomen ; voldoen ; waarmaken
pura taur se     =     geheel ; helemaal ; totaal ; volledig
puraan     =     oud
puraan howe     =     verouderen
puraan kapra     =     vod
purab     =     oost
purbie    =     toilet; wc
puria     =     zak
purkha     =     voorouders
pustak     =     boek
pustakaalai     =     bibliotheek
putpurie     =     slaap
putrie     =     pupil
suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update: