suriname Naar Voorpagina

  


   
ONDERDELEN
Sarnami
 suriname  Uitspraak
 suriname  Woordenlijst   A
 suriname  Woordenlijst   B
 suriname  Woordenlijst   C
 suriname  Woordenlijst   D
 suriname  Woordenlijst   E
 suriname  Woordenlijst   F
 suriname  Woordenlijst   G
 suriname  Woordenlijst   H
 suriname  Woordenlijst   I
 suriname  Woordenlijst   J
 suriname  Woordenlijst   K
 suriname  Woordenlijst   L
 suriname  Woordenlijst   M
 suriname  Woordenlijst   N
 suriname  Woordenlijst   O
 suriname  Woordenlijst   P
 suriname  Woordenlijst   R
 suriname  Woordenlijst   S
 suriname  Woordenlijst   T
 suriname  Woordenlijst   U
 suriname  Woordenlijst   W

Onderwerpen
Cultureel erfgoed
 suriname  Boeken
 suriname  OSO dresi
 suriname  Sarnami leren
 suriname  Sranan leren
 suriname  Winti / wintipre
 suriname  Kinderspelen
 suriname  Joden-savanna
 suriname  Houtsnijwerk
 suriname  Klederdrachten
 suriname  Uitleg Feestdagen
 suriname  Monumenten
 suriname  Muziek
 suriname  Pierre Benoit
 suriname  Sybilla Merian

AFDELINGEN
  suriname Algemeen
 suriname De Douane
  suriname Telefoonboek
  suriname Bevolking
  suriname Distrikten
  suriname Reis info
  suriname Cultureel erfgoed
  suriname Geschiedenis
  suriname Foto's
  suriname Natuur
  suriname Personen
  suriname Koken / recepten
  suriname Vragen over NIBA
  suriname Wat is ANDA

     
SURINAME  surinameAFDELINGEN - suriname Cultureel erfgoed - - Sarnami

 suriname . NU terug
 

   SARNAMI - NEDERLANDS   


baate-baat     =     terloops
baat-chiet     =     afspraak; debat; gesprek; overleg
baat-chiet kare     =     afspreken ; bespreken; overleggen
bw     =     linker
bw kait / or     =     links
baawan     =     tweenvijftig
baawe     =     openen
babaal     =     naar; moeilijkheid
babhaai dewe     =     branden ; pijn doen
bach djaai     =     ontkomen,    overleven
bachaaike     =     omzichtig,    voorzichtig
bachaaike rahe     =     oppassen,    uitkijken
bachaaike rahiehe!     =     - pas op!
bachaaw     =     kabeljauw
bachaawe     =     beschermen ,    bevrijden,    bewaren ,    redden,    sparen
bachaawe waala     =     bewaarder,    bewaker,    redder
bachal     =     over ,    rest
bache     =     achterblijven,    ontkomen ,    overblijven,    resteren
badvim     =     amandel
badala     =     tegenovergesteld
badale     =     afwisselen; ruilen; veranderen
badarie     =     wolken
badarie aawe     =     bewolken
badarie na hai     =     onbewolkt
badaulat     =     dankzij
badhaam kare     =     beschuldigen
badjaar     =     markt; verkoop
badjaat     =     stout; ondeugend; slecht
badjaatie     =     misdaad; ondeugd
badjaawe     =     aanzetten ; bespelen; luiden
badje     =     klinken; uur
badjhaawe     =     bevestigen ; vastmaken
badjhe     =     vastraken
badmaas     =     stout ; ondeugend ; slecht
badmaasie     =     misdaad
badnaam     =     laster
badnaam kare     =     lasteren
bagaicha     =     tuin
bagal     =     aangrenzend; belendend; zijde
bagal bagal     =     parallel
bagal rahe     =     grenzen
bagghie     =     koets; rijtuig
bahaana     =     bedrog
bahaana kare     =     verontschuldigen
bahaane     =     snoeren
bahaar     =     buiten
bahaare     =     vegen
bahakaawe     =     misleiden,    verleiden
bahanoi     =     zwager
bahare /   bahiere     =     buiten
bahatta /   bahieta     =     stromend
bahattar     =     tweenzeventig
bahe     =     stromen,    vloeien
bahien     =     zuster
bahien-bahien     =     zusterpaar
bahiene     =     neef ,    nicht ,    zusterskind
bahier     =     doof
bahumatie     =     veelzinnigheid
bahut     =     enorm,    volop,    graag,    hevig,    teveel,    zeer,    veel
bahut acha     =     uitstekend
(bahut) acha /   barha     =     keurig
bahut acha /   barhia /   biesaail     =     schitterend
bahut barka     =     kolossaal
(bahut) barka sahar     =     metropool
bahut dher     =     talloos
bahut gussa     =     woest
bahut kamtie (di)     =     zelden
bahut kamtie /   chhota     =     minimaal
bahut khafa m     =     woedend
bahut khusie (se)     =     dolblij
bahut maange     =     popelen
bahut se     =     overvloedig
bahut chaahe     =     verzot zijn
bahut  /   bara gussaai     =     razen
baiganieran     =     paars
baikaat     =     kwaad
baikaat /   buraai /   kharaabie kare     =     kwaad doen
baimaan /   beimaan     =     bedrieglijk,    oneerlijk
baimaanie kare     =     afzetten ,    verlakken
baimaanie /   beimaanie kare     =     bedriegen,    oplichten
baipaarie     =     handelaar,    verkoper
bair     =     koelie droifie
baisgiel  /   baisiekiel     =     fiets
baisgiel /   baisiekiel chalaawe     =     fietsen
baithaawe     =     aanstellen,    doen,    zitten,    zetten
baithal     =     gezeten
baithe     =     zitten
baithe baithe sute     =     knikkebollen
bajaalies     =     tweenveertig
bajaana     =     voorschot
bakara     =     blanke
bakarie     =     geit
bakarme     =     blanke
bakbakaai     =     raaskallen
bakhaar     =     opslagplaats,    pakhuis,    schuur,    veem
bakie     =     doch,    echter ,    maar
bakula     =     sabakoe
bakwa     =     bakove
bakwaad /   bakwaas     =     onzin ,    waanzin
bakwaad  /   bakwaas     =     nonsens
balaai     =     afval ,    rommel ,    vuilnis
balat daar kare     =     ontmaagden
baliedaan     =     offer
baliedaan ke nauta     =     offerfeest
baliedaan ke tafra     =     altaar,    offeraltaar
baliedaan /   daan /   pudja kare     =     offeren
balsaan     =     balsem
baltie     =     emmer
balwaan     =     sterk
banaawal     =     gemaakt,    heel
banaawal daat     =     kunstgebit
(banaawal) ieta     =     tichel
banaawe     =     bakken ,    bouwen,    creren,    maken,    vormen
banaawe Waala     =     Schepper
banaawe waala     =     maker
ban-arui     =     groente soort
banautie     =     gekunsteld,    gemaakt
banbaas     =     verbanning
band     =     afgesloten,    dicht,    gesloten
band djaai     =     dichtgaan
band kare     =     afsluiten,    afzetten,    dichtmaken,    sluiten,    versperren
bandar     =     aap
bandhan     =     band ,    bondgenootschap,    verbond
bandobas     =     regeling
banduk     =     geweer
bane     =     ontstaan,    worden
bantie     =     band
banchar     =     barbaar,    onbeschaafd mens,    wilde
bara     =     enorm ,    vervaarlijk,    erg ,    intens ,    zeer ,    veel
baraabar kare     =     effenen,    nivelleren
baraabar /   barobar     =     evenveel,    gelijk,    even
baraabarie     =     gelijke
baraai  /   barhaai     =     glorie,    grootheid
baraat     =     bruidsstoet
baraawe     =     aanmaken
baraf     =     ijs
baraf  /   ijs howe     =     bevriezen
baraija     =     bij,    wesp
baraunie     =     oogharen
barbaad     =     verdorven
barbaad djaai te gronde     =     gaan
barbaad kare     =     schenden,    te gronde richten,    tenietdoen,    vernielen
barbaadie     =     verderf,    verwoesting
barbaraai     =     mopperen
bare     =     branden ,    vlammen
barhaawe     =     vergroten,    vermeerderen ,    verruimen
barhante     =     toenemen
barhantie     =     groei,    vooruitgang
barhe     =     aangroeien,    groeien,    vergroten , toename
barhia     =     aangenaam ,    begeerlijk ,    mooi,    prettig
batore     =     inzamelen,    rapen,    sparen,    vergaren,    verzamelen
battie     =     lampepit
batties     =     tweendertig
bacha dewe     =     jongen,    kalven
bachie     =     meisje
bauna     =     dwerg
baura     =     liaan
bauchhaar maare     =     inregenen
bebaat ke baat     =     onzin
bebiehautie     =     buitenvrouw; maitresse
bebieswaasie     =     ongelovige
bebiechaar     =     onbedachtzaam
Bedaki     =     Kerstmis
bedam     =     krachteloos
bedar     =     vastberaden
bedar (se)     =     onbeducht; onbevreesd
bedhan     =     onbescheiden
bedhiaan     =     verwezen
bedie     =     bed; ledikant
bedjaanke     =     ongewild
bedjatie     =     belediging
bedjatie kare     =     krenken
begam     =     onverschillig; zorgeloos
begam rahe     =     aantrekken
begam (se)     =     roekeloos
begar     =     zonder
behetar     =     beter
behiesaab (se)     =     roekeloos
behiessaab     =     onbeheerst
behudda     =     losbandig
behos     =     bewusteloos; zwijm
behos howe     =     bezwijmen
behos / flauw howe     =     flauwvallen
bejaasie     =     tweentachtig
bekaamiel     =     nutteloos; waardeloos; zinloos
bekaanun     =     bandeloos; wetteloos
bekaar     =     waardeloos ; zinloos
bekaida     =     onbeleefd
bekasur     =     onschuldig; rechtvaardig
bekasurie     =     onschuldige
bel kare / sunaawe     =     bellen
bele     =     uitrollen
belmunda     =     kaalkop
belna     =     deegroller
belna ghat     =     besluiteloos,    onbestendig
belna ghat rahe     =     weifelen
belphut     =     broodvrucht
bemaar     =     ziek
bemaarie     =     kwaal ,    ziekte
beman     =     tegenzin
bemaria     =     patient,    zieke
bena     =     waaier
ber     =     olijf
ber ber     =     voortdurend
bera     =     tijdens
berpen     =     graf,    tombe
berwa     =     armband
besahaara     =     weerloos
besahur     =     onbeleefd ,    onbeschoft,    zedeloos
besahur (se)     =     onbehoorlijk,    onhebbelijk
besahur se     =     grof
besan     =     erwtenmeel,    gemalen oerdie
besaram     =     onfatsoenlijk,    schaamteloos,    onzedelijk
besia     =     overspelig,    zedeloos ,    onzedelijk
besie-se-besie     =     allermeest
be(sch) phiekier     =     zorgeloos ,    onbezonnen
besch phiekier (se)     =     onberaden
besch(-phiekier)     =     onbezorgd
be(sch)-(phiekier)     =     onnadenkend
bestar     =     liever
besch (phiekier)     =     achteloos
beta /   betwa     =     zoon
betie     =     dochter
bchaai     =     verkocht worden
bechaarie /   -a     =     stakker,    zielepoot
bche     =     verkopen
bewaaries     =     geheel
bewaaries chhore rahe     =     veronachtzamen,    verwaarlozen
bhaabie     =     schoonzuster
bhaadje     =     zwaaien
bhaadjie     =     bladgroente,    groente
bhaag     =     deel,    gedeelte,    onderdeel,    stuk,    vlucht
bhaag djaai     =     ontvluchten
bhaag lewe     =     deelnemen
bhaag m kare     =     indelen,    verdelen
bhaage     =     ontvluchten ,    uitwijken,    vluchten
bhaai     =     broer
bhaai log     =     gebroeders
bhaai /   bahien ke beta     =     neef
bhaai /   bahien ke bietia     =     nicht
bhi-bhi     =     griezelig,    eng
bhaala     =     goed
bhaalu     =     beer
bhaara     =     huishuur,    huur
bhaara kare     =     huren,    verhuren
Bhaarat     =     India
bhaare     =     huren
bhaarie     =     groot ,    uitgestrekt
bhaasa     =     taal
bhaasjan     =     oratie,    preek,    redevoering
bhaat     =     rijst
bhaat niekaare     =     opdoen
bhaat pakaawe     =     opzetten
bhaata     =     boulanger
bhaawar     =     eromheen,    omheen,    rond
bhabbhaar     =     bombastisch
bhabhaar     =     protserig
bhabhasaai     =     instorten
bhadar-bhadar     =     trommelend
bhad(-bhad)     =     gebonk,    gedreun
bhadke     =     zweven
bhagaawe     =     ontvoeren,    verjagen
bhageru     =     vluchteling
Bhagwaan     =     God
bhai     =     angst
bhaija     =     broer
bhail     =     gebeurd,    geworden,    werd
bhis     =     buffel
bhaisa     =     waterbuffel
bhajaanak     =     angstwekkend
bhaktie     =     vroom
bhalaai     =     barmhartigheid,    goedheid ,    gunst,    weldaad
bhalaai     =     kare barmhartig,    begunstigen
bhale     =     gelukkig,    goed
bhanbhanaai /   bhunbhunaai     =     mopperen ,    vitten
bhanbhanaawe     =     foeteren
bhandaarie     =     kok
bhar     =     heel ,    vol,    compleet,    gevuld,    volslagen
bhar djaai     =     vollopen
bhar sabha m     =     openbaar
bharaita     =     huurder
bharal     =     vol ,    gevuld
bharal     =     rahe wemelen
bharan     =     gebons
bhararaai     =     neerdonderen
bharbharaawe     =     bonzen
bhare     =     besteden,    betalen,    voldoen,    vullen
bharkaawe     =     ontmoedigen
bharmaawe     =     afleiden,    benvloeden,    misleiden
bharosa     =     trouw
bharosa kare     =     vertrouwen
bharosaadaar     =     betrouwbaar
bharpur     =     verzadigd
bharwaawe     =     innen; laten betalen
bhasak     =     uitgerafeld
bhasak djaai     =     rafelen
bhasbhas     =     mul
bhataar     =     echtgenoot
bhatak djaai     =     afdwalen; dwalen
bhatiedj     =     neef
bhatiedjien     =     nicht
bhatke     =     afdwalen; dwalen
bhatwaas     =     soja
bhaudjie     =     schoonzuster
bhura     =     hommel
bhed     =     nieuws; verschil
bhedjal waala     =     gezondene
bhedjne     =     zender
bhra     =     ram; schaap
bhra ke bacha     =     lam
bhriaail     =     schaapachtig
bhrie     =     ooi
bhrie     =     schaap
bhet kare     =     ontmoeten; tegenkomen
bhet lewe     =     spioneren; verkennen
bhetaai     =     aantreffen; ontmoeten ; tegenkomen
bhwe     =     natmaken
bhie     =     bovendien; eveneens; ook
bhiedjaai     =     natmaken
bhiedjaawe     =     bevochtigen
bhiedjal     =     nat; vochtig
bhiedjal kare     =     bevochtigen
bhiekh     =     aalmoes
bhiekhaarie     =     bedelaar
bhiekhmaange     =     bedelen
bhiekhmanga     =     bedelaar
bhiendie     =     oker
bhienga     =     azijn
bhier     =     bedrijvig,    bezig ,    druk
bhier-bhaar /   bharakka     =     drukte
bhiere     =     bezig zijn,    druk hebben
bhiettar     =     binnen
bhiettar des     =     binnenland
bhiettar (ke)     =     inwendig
bhiettar lewe     =     binnenhalen,    binnenlaten
(bhiettar) lewe     =     innemen
bhiettar lewe     =     verwelkomen
bhodjan     =     dis,    maal,    maaltijd
bhodjan kare     =     dineren,    eten
bhoge     =     boeten
bhokaai     =     spietsen
bhke     =     steken
bhola-bhaala     =     argeloos
bhothar     =     bot
bhudje     =     poffen,    roosteren
bhuidol /   bhundol     =     aardbeving
bhúija     =     grond,    vloer
bhukare     =     gisten
bhukariaai     =     beschimmelen
bhuke /   bhoke     =     blaffen
bhukh     =     honger
bhukh lage     =     hongeren
bhukha rahe     =     vasten
bhukhaail     =     hongerig
bhukuriaai djaai     =     gisten
bhul     =     vergissing
bhulaai     =     vergeten
bhul /   galtie banaawe     =     vergissen
bhul-chuk     =     tekortkoming
bhulwaawe     =     verwarren
bhunga /   bhungie     =     vliegje
bhurbhurwa     =     insectensoort
bhusie     =     kaf
bhut(-paret)     =     boze geest,    demon,    spook
bhuchar     =     onwijs
bhuchar     =     dom,    stom,    suf,    sufferd
bia     =     pit ,    zaad
bia chhiete /   chhore     =     zaaien
biaadj     =     rente
biaah     =     echt,    echtverbintenis,    huwelijk
biaah kaate     =     echtscheiden
biaah kare     =     trouwen
biaah karwaawe     =     uithuwelijken
biaah kat gail     =     gescheiden
biaah ke nauta     =     bruiloft
biaah /   saadie kare     =     huwen
biaai     =     jongen krijgen,    werpen
biebie     =     echtgenote
biech m     =     midden(in),    tussen
biech m kude     =     storen
biech m se     =     tussenuit
biecha     =     omgeving
biechaar     =     gedachte,    overweging,    plan
biechaar     =     kare bedenken ,    discussiren,    overwegen
biechaare     =     bedenken,    discussiren ,    overwegen
biecharaawe     =     vermijden
bieche se     =     doormidden
bieche se kare /   kaate     =     halveren
bieche(-bieche)     =     in het midden
bieche-bieche     =     midden(in)
biechhaawe     =     opmaken ,    spreiden,    uitspreiden
biechhar djaai     =     vervreemden
biechhat     =     bedekt
biechhauna     =     kleed,    laken,    sprei
biechhe     =     bedekken
biechlaawe     =     glijden,    uitglijden
biedaai     =     afscheid
biedaai kare /   lewe     =     uitgeleide doen
biedjalie     =     bliksem,    weerlicht
biedjalie-battie     =     electrische lamp
biedwaan     =     wijs
biedwaan (aadmie)     =     wijze
biefe     =     donderdag
biegar     =     corrupt,    kapot
biegare     =     bederven,    kapot gaan
biege     =     gooien,    keilen,    kwakken,    weggooien ,    werpen
biehaan     =     morgen
biehaan atar /   pars     =     overmorgen
biehaan ke biehaan     =     overmorgen
biehauta     =     echtgenoot
biehautie     =     echtgenote
bieka     =     verkoop
biekaai     =     te koop zijn,    verkocht worden
biekaail     =     verkocht
biekh     =     gif ,    vergif
biekh bole     =     grieven
biel     =     hol
bielaai djaai     =     te gronde gaan
bielaar     =     kat,    kater
bielaarie     =     kat ,    poes
bielaawe /   bielwaai dewe /   bielwaawe     =     runeren
bielam     =     laat
bielta     =     kat ,    kater
bieltie     =     kat ,    poes
bielwaai dewe /   kare     =     verwoesten
bielwaawe     =     verwoesten
biena     =     behalve ,    (voorvoegsel) zonder
biena baadar     =     wolkeloos
biena     =     daag vlekkeloos
biena daaja se     =     meedogenloos
biena djaane     =     onbewust
biena ghar ke     =     onbehuisd
biena hiesaab (se)     =     doldriest
biena hiesaab se     =     driest
biena kapra     =     bloot ,    naakt
biena naam se     =     anoniem
biena prem (se)     =     harteloos,    onaardig
biena saktie     =     machteloos
biena saktie /   taagat     =     futloos
biena saram se     =     vrijmoedig
biena sawaadj     =     flauw
biena sute     =     slapeloos
bienai     =     verzoek
bienai kare     =     smeken
bienai /   bientie     =     kare verzoeken
biene     =     oplezen ,    oprapen,    uitlezen,    uitzoeken
bientie     =     bede,    gebed
bientie kare     =     bidden,    smeken
bienwaawe     =     borduren
bier     =     held
bieraawe     =     nadoen ,    vermijden
bies     =     twintig
biesaai     =     over
biesaal     =     geweldig,    magnifiek,    prachtig
biesahie     =     hartig
biese m     =     betreffende
bieses karke     =     in 't bijzonder,    bij uitstek,    vooral
bieskut     =     beschuit
biessaahien     =     vleeshoudend voedsel
biestar     =     slaapmat
bieswaas     =     geloof
bieswaas kare     =     geloven
bieswaasie     =     gelovige
biet     =     voorbij
bieta     =     bitter
bietal     =     verleden,    vorige,    jongstleden
bietal raat ke     =     vannacht
biete     =     aflopen ,    ondervinden,    voorbijgaan
bietia     =     dochter
biechie     =     schorpioen
blaaw     =     blauw
blaawkwa     =     de blauwe
bodjha     =     juk
bodjh(a)     =     last,    vracht
bokhaar     =     koorts
bokla     =     schil
bolaawal     =     geroepen
bolaawe     =     nodigen ,    noemen,    roepen,    uitnodigen,    ontbieden
bolan /   bolie     =     spraak
bol-baanie     =     gezag
bole     =     beweren,    kraaien,    opmerken ,    uiten ,    uitspreken,    zeggen
bolie     =     gekraai
bolkaare     =     begroeten,    groeten
bol-chaal     =     sociaal kontakt
bonki     =     boon
bore     =     dopen,    indompelen,    onderdompelen
bosi     =     kus,    zoen
bosi kare     =     kussen
bosro     =     borstel
bot     =     boot,    roeiboot
botal     =     fles
botie-botie     =     in brokjes
botro     =     boter
bowe     =     beplanten,    stekken,    telen,    verbouwen
bret     =     boterham,    brood
bret banaawe waala     =     bakker
buba     =     schil
bubu     =     zuster
buddha     =     oud
buddhie     =     hersens,    intelligentie,    rede,    verstand
buddhie     =     oud
buddhiehie     =     verstandeloos
buddhiemaan     =     wijze
buddhu     =     domoor
buddja     =     schuim
buddjaai     =     borrelen,    opborrelen
budh     =     woensdag
budhaai     =     voelen
budj-budjaai     =     borrelen ,    opborrelen
budjha     =     gedachte ,    idee
budjhaawe     =     dunken
budjhaunie     =     raadsel
budjhe     =     doven
budjiaai     =     fermenteren
bukrie     =     schimmel
bul     =     stier
bulbulaai     =     borrelen
bul-hulaai     =     opborrelen
Bulmaan     =     Boeroe
buniaat     =     beding,    voorbeding,    voorbehoud,    voorwaarde
buniaawe     =     druppelen
bun(ie)     =     drop,    druppel
bunie pare     =     druppelen
bur     =     vagina
buraai     =     kwaad
bure     =     druipen,    onderlopen,    overstromen
burhaai     =     oud
burhaapa     =     ouderdom
burhia     =     oud
burh-purania     =     voorouders
burhwa     =     oud
burhwa burhia     =     oud
burhwa burhia howe     =     verouderen
burhwa djawaan     =     oud
burhwa-burhia     =     bejaarden
butaail     =     geblust
butaawe     =     uitdoen,    uitdraaien,    uitmaken,    uitschakelen
bute     =     uitdoven ,    uitgaan
suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update: