suriname Naar Voorpagina

  


   
ONDERDELEN
Afro-Surinamers
 suriname nu  Westerse
     Afro-Surinamers  1

 suriname nu  Westerse
     Afro-Surinamers  2

 suriname nu  Westerse
     Afro-Surinamers  3

 suriname nu  Westerse
     Afro-Surinamers  4

 suriname nu  Traditionele
     Afro-Surinamers  1

 suriname nu  Traditionele
     Afro-Surinamers  2

 suriname nu  Traditionele
     Afro-Surinamers  3

 suriname nu  Traditionele
     Afro-Surinamers  4


Onderwerpen
Bevolking
 suriname nu  Afro-Surinamers
 suriname nu  Boeren
 suriname nu  Chinezen
 suriname nu  Hindostanen
 suriname nu  Inheemsen
 suriname nu  Javanen
 suriname nu  Joden
 suriname nu  Libanezen

AFDELINGEN
  suriname nu Algemeen
 suriname nu De Douane
  suriname nu Telefoonboek
  suriname nu Bevolking
  suriname nu Distrikten
  suriname nu Reis info
  suriname nu Cultureel erfgoed
  suriname nu Geschiedenis
  suriname nu Foto's
  suriname nu Natuur
  suriname nu Personen
  suriname nu Koken / recepten
  suriname nu Vragen over NIBA
  suriname nu Wat is ANDA

     
SURINAME  suriname nuAFDELINGEN - suriname nu Bevolking - - Westerse Afro-Surinamers

 suriname . NU terug
 

Bevolking Suriname.    

   De Westerse Afro-Surinamers.


De grootse deel van de slaven nam echter weinig deel aan de sterk assimilerende invloed der blanken. Zij ontwikkelden een eigen cultuur, die men de Afro-Surinaamse cultuur noemt.

De slaven, die uit verschillende Afrikaanse groepen afkomstig waren, ontwikkelden niet een cultuur die een kopie of variant is te noemen op ťťn bepaalde Afrikaanse cultuur ( hoewel veel talen cultuurelementen van de kust van Guinee in hun cultuur zijn aan te wijzen), doch zij ontwikkelden een geheel nieuwe, eigen cultuur.

Deze werd gevormd door elementen uit de cultuur der slavenhouders (Engelsen; Hollanders, Zeeuwen en Portugese joden) en der 'Rode Slaven' (Indianen, waarmee zij vooral in de begintijd op de plantages in contact kwamen) te combineren met cultuurelementen uit tal van Afrikaanse stammen waarvan de slaven dragers waren.

De Afro-Surinaamse cultuur heeft een eigen taal, godsdienst en sociale organisatie ontwikkeld. De blanke meesters onthielden doelbewust een gedeelte van hun cultuur aan de slavenbevolking. Zij vreesden namelijk, dat als de slaven te veel kennis bijgebracht werd, het moeilijker zou worden om hen te beheersen. De kerstening van de slaven werd daarom lang door de planters tegengewerkt. Deze kwam pas begin 19de eeuw op gang. Ook onderwijs werd de slavenkinderen tot 1844 onthouden. Eerst in dat jaar kregen de zendelingen van de Evangelische Broedergemeente toestemming tot het geven van onderwijs aan de kinderen van slaven. De Afro-Surinaamse cultuur met haar zo eigen karakter heeft zich na de emancipatie tot een volkscultuur ontwikkeld.

Door een geleide acculturatiepolitiek van het gouvernement veranderde deze gedeeltelijk van karakter. Zo werd bij verordening van 8 december 1876 leerplicht voor alle kinderen van 7-12 jaar voorgeschreven, met als voertaal Nederlands. Door de Evangelische Broedergemeente en de Rooms Katholieke Kerk werd bovendien na de emancipatie nog voortvarender dan voorheen getracht de ex-slaven christelijke normen en waarden bij te brengen en hen ertoe te bewegen hun 'afgodische' praktijken op te geven. Over de Afro-Surinaamse cultuur/volkscultuur werd zodoende een laag westerse cultuur geschoven, waarin nu per sociaal-economische klasse verschillen zijn te ontdekken. Als wij de Afro-Surinamers in een elite, een middenklasse en een volksklasse indelen, dan valt op dat in de elite de westerse cultuur het meest verinnerlijkt is en dat de onderliggende Surinaamse slavencultuur nauwelijks meer waarneembaar is.

In de middenklasse heeft men eveneens vrijwel geheel de westerse cultuur overgenomen. In de volksklasse is de laag westerse cultuur weliswaar aanwezig, doch dun en de westerse elementen zijn vooral op het gebied van de normen en waarden slechts zeer ten dele verinnerlijkt. Hun cultuur vertoont hierdoor een dualistisch karakter, wat met name in de religie direct waarneembaar is. In de Afro-Surinaamse middenklasse en elite treft men meer personen aan met blanken onder hun voorouders dan in de volksklasse. Vroeger bezaten deze kleurlingen een maatschappelijke voorsprong.

AFRO-SURINAAMSE CULTUUR.

De Afro-Surinaamse bevolkingsgroep heeft een duidelijk eigen culturele identiteit, waarvan de basis in de slaventijd gelegd werd en waarin men tal van Afrikaanse elementen terugvindt. Dit komt tot uiting in de dagelijkse gedragscode, maar ook in dansen, liederen, volksverhalen, spreekwoorden, kinderspelen, de Surinaamse keuken, rouwgebruiken, ten dele ook nog in kleding, sieraden enz. Na de emancipatie werd assimilatie van deze groep aan de Europese cultuur sterk aangemoedigd. Hierdoor ontstond een situatie die Herskovits aanduidde met de term 'culturele ambivalentie'. Deze term wil zeggen dat de Afro-Surinamers beschikt over twee duidelijk onderscheiden gedragspatronen, een Afro-Surinaams en een Europees in dit geval, waarmee hij reageert op de situatie waarin hij zich op een bepaald moment bevindt.

Dit is op zich zelf geen ongebruikelijk fenomeen. Het bijzondere in dit geval is dat beide gedragspatronen zo duidelijk onderscheiden zijn: winti-rituelen versus christelijke godsdienst, concubinaat versus Europees huwelijk, Sranan versus Nederlands, Afro-Surinaamse dansen versus Europese, enz.

Er bestond vroeger een hiŽrarchische verhouding tussen de beide gedragspatronen, waarbij de Europese vorm als 'hoger' gewaardeerd werd en in meer officiŽle situaties gevolgd. Hier is gelukkig de laatste decennia verandering in gekomen, doordat de Afro-Surinaamse gedragsvorm aan prestige won. Dit komt tot uiting in een verhoogde belangstelling voor allerlei aspecten van de Afro-Surinaamse volksculturen: van het Sranan in literaire uitingen, van dansritmen in muziek en ballet, van bewerkingen van volksverhalen en liederen op het toneel, enz.

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update:


   ††