suriname Naar Voorpagina

  


   
ONDERDELEN
Afro-Surinamers
 suriname nu  Westerse
     Afro-Surinamers  1

 suriname nu  Westerse
     Afro-Surinamers  2

 suriname nu  Westerse
     Afro-Surinamers  3

 suriname nu  Westerse
     Afro-Surinamers  4

 suriname nu  Traditionele
     Afro-Surinamers  1

 suriname nu  Traditionele
     Afro-Surinamers  2

 suriname nu  Traditionele
     Afro-Surinamers  3

 suriname nu  Traditionele
     Afro-Surinamers  4


Onderwerpen
Bevolking
 suriname nu  Afro-Surinamers
 suriname nu  Boeren
 suriname nu  Chinezen
 suriname nu  Hindostanen
 suriname nu  Inheemsen
 suriname nu  Javanen
 suriname nu  Joden
 suriname nu  Libanezen

AFDELINGEN
  suriname nu Algemeen
 suriname nu De Douane
  suriname nu Telefoonboek
  suriname nu Bevolking
  suriname nu Distrikten
  suriname nu Reis info
  suriname nu Cultureel erfgoed
  suriname nu Geschiedenis
  suriname nu Foto's
  suriname nu Natuur
  suriname nu Personen
  suriname nu Koken / recepten
  suriname nu Vragen over NIBA
  suriname nu Wat is ANDA

     
SURINAME  suriname nuAFDELINGEN - suriname nu Bevolking - - Westerse Afro-Surinamers

 suriname . NU terug
 

Bevolking Suriname.    

   De Westerse Afro-Surinamers.
Uitgezonderd hiervan waren zij die bewijzen konden een beroep, ambacht of bedrijf uit te oefenen dat in de behoeften van zich zelf en hun gezin kon voorzien. Aan de eigenaren werd een tegemoetkoming voor het verlies van hun slaven toegekend.

Deze maatregelen golden voor de zogeheten periode van het 'Staatstoezicht', die tien jaar zou duren. Het zogenaamde doel hiervan was de vrijgemaakten te beschermen en hen voor het leven in familie- en maatschappelijk verband op te leiden. In feite was het gewoon een verkapte vorm van slavernij.

Na de beŽindiging van het Staatstoezicht leefde dan ook de verwachting dat in zeer korte tijd een volledige uittocht van de plantagearbeiders naar de stad zou plaatsvinden. Dit heeft zich echter veel langzamer voltrokken, omdat een groot aantal zich als kleinlandbouwer ging vestigen.

Om de geŽmancipeerden na afloop van het Staatstoezicht bestaansmogelijkheden te geven werden op initiatief van gouverneur Van Sypesteyn vestigingsplaatsen voor de kleinlandbouw ingericht. De kleinlandbouwers die zich in de buurt van Paramaribo vestigden, leefden een betrekkelijk verpauperd bestaan op hun kostgronden, die voornamelijk voor eigen gebruik werden geŽxploiteerd. Zij vestigden zich ten slotte in de stad.

Aanvankelijk verging het de Afro-Surinaamse kleinlandbouwers die zich in de districten op ontgonnen stukken land of nabij plantages vestigden, beter. Zij vestigden zich in drie gebieden, te weten:

1. langs de grote rivieren, vnl. de Saramacca;

2. in het Coronie-district, en

3. in de districten Boven-Suriname en Para.

Langs de grote rivieren ontwikkelde zich verreweg het belangrijkste landbouwgebied. De kleinlandbouwers legden zich toe op de verbouw van cacao, hetgeen ondanks de concurrentie van sommige plantages die zich al op dit product hadden toegelegd, zeer lucratief bleek te zijn. In het midden van de 19de eeuw was de cacaocultuur weer belangrijk geworden, doordat een grote vraag naar dit product in de Verenigde Staten was ontstaan. De kleinlandbouwers die cacao op de markt brachten, konden zich door de grote vraag die naar dit product bestond ten opzichte van de plantages die ook cacao verbouwden, handhaven. De bloeitijd duurde tot 1895. In dat jaar werd ook Suriname besmet met de krullotenziekte - een schimmelaandoening - in de cacao. Deze cacoa-ziekte was al op verschillende plaatsen in de wereld uitgebroken maar was tot op dat moment niet in Suriname aanwezig. De ziekte werd in 1895 voor het eerst geconstateerd in het district Saramacca.

Deze krullotenziekte besmette ook de overige districten uit. Alle kleinlandbouwers werden hierdoor zeer zwaar getroffen, omdat zij meestal te weinig kapitaal en kennis bezaten om de bestaande bestrijdingsmiddelen goed toe te passen. Zij slaagden er niet in een ander product, dat de cacao kon vervangen, te vinden. Ook zij trokken vaak naar de stad om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Slechts een zeer klein aantal van hen bleef langs de grote rivieren wonen.

De landbouwers in het Coronie-district waren fortuinlijker. De planters in dit gebied werden na de emancipatie door loonschuld aan hun arbeiders gedwongen hun grond aan hen te verkopen. De bezitters van de zo verworven percelen gingen zich op de kokoscultuur toeleggen, die hun - later aangevuld met rijstbouw en varkensteelt - tot in de jaren zestig van deze eeuw een goed bestaan verschaft heeft. De laatste tijd is hier verandering in gekomen, doordat een gedeelte van het landbouwareaal in het district Coronie door verzilting onbruikbaar is geworden. De zeewering van het district is onvoldoende gebleken. Veel jongeren uit Coronie zijn door gebrek aan mogelijkheden in de landbouw de laatste tijd naar Paramaribo getrokken om daar een bestaan op te bouwen.SOCIALE STRATIFICATIE.

In alle sociaal-economische lagen van de Surinaamse samenleving treffen we momenteel vertegenwoordigers van de Afro-Surinamers groep aan. Al vroeg in de koloniale tijd is er een differentiŽring in de Afro-Surinamers groep opgetreden. Door vermenging van een aantal slaven met blanken vormde zich een groep van al of niet vrijen, die zich als een klasse tussen de blanke bevolking en de slavenbevolking ging ontwikkelen. De leden van deze groep onderhielden nauwe contacten met de blanke meesters, waarvan ze soms het kind of de huishoudster waren. Bovendien identificeerden zij zich sterk met hen, waardoor ze veel van de cultuur der blanken overnamen. Uit hun cultuur heeft de latere cultuur van de Westerse Afro-Surinamers elite en middenklasse zich grotendeels ontwikkeld.

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam Suriname - Afdeling Suriname - Zwartenhovenbrugstraat - Paramaribo -
Last update:


   ††