Surinamenieuws, geschiedenis en andere dingen

andasuriname  
een  reis naar Suriname
RADIO op uw computer

  suriname
  suriname
menusuriname9

NIEUWS / KRANTEN
 suriname Videosuriname
 suriname Linken Surigids
 suriname Huiselijk geweld
 suriname FaceBoek Su
 suriname Fosten Tori
 suriname Andere kijk
 suriname Suriname wiki
 suriname Koers Omrekenen

 suriname Algemeen nieuws
 suriname Overheid nieuws
 suriname Toerisme nieuws
 suriname Nieuws Uitz.

 suriname Starnieuws
 suriname De Ware Tijd
 suriname De West
 suriname De Boodschap
 suriname Nat. Assemblee
 suriname Radio 10
 suriname S.T.V.S.
 suriname 7 Even RBN
 suriname  Jeugdjourn
 suriname  1 voor 12
 suriname Starnieuws
 suriname  Prime alert
 suriname  ATV
 suriname Politie berichten
 suriname Opsporing
 suriname Bekendmakingen
 suriname Parbode
 suriname  Oud Goud

Nieuw
   Luchtvaart
 suriname Vertrek / Aank.
 suriname Vluchten tracken
 suriname Departures
 suriname Arrivals
menusuriname5

SURINAME
suriname  Uitlevering
 suriname  K v Koophandel
 suriname  Klimaat
 suriname  De talen
 suriname  Landkaarten
 suriname  De DOUANE
 suriname  Kaart Paramaribo
 suriname  Kaart Albina
 suriname  Statistieken
 suriname  Fotos
    Evenementen

 suriname  De Grondwet
 suriname  Grens Guyana
 suriname  Telefoonboek
 waterkant paramaribo en toerist info  Overheid
 waterkant paramaribo en toerist info  Ziekenhuizen
 suriname  Kerk. Organisaties
 suriname  De Bevolking
 suriname  De distrikten
 suriname  Verkiezingen
 suriname  Kwissen

Nederlandse Kranten
 Algem. Dagblad
 Nos nieuws
 RTL nieuws
 Wall street
 AT5 Amsterdam
 Trouw
 Volkskrant
 Het Parool
 NRC Handelsblad
 De Telegraaf
menusuriname9

  
  

   Welkom bij www.Suriname.NU - Anda Suriname - met (bijna) alle informatie van en over over Suriname, check it out!
Google
 
WebSuriname.NU
Hoogtepunten Nieuws uit SurinameLokaal nieuws


Het Ministerie van Buitenlandse Zaken maakt bekend dat per ingang van 1 juli 2020, vreemdelingen behorende tot de categorie "Vreemdelingen van Surinaamse Afkomst", die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt, in Suriname zijn geboren en thans over een andere nationaliteit dan de Surinaamse beschikken in aanmerking kunnen komen voor het Bijzonder Visum. Voorgaande maatregel zal van toepassing zijn op de wettelijke echtgeno(o)t(e) van voornoemden, die naar Suriname wensen af te reizen met als doel; toerisme, vakantie en familiebezoek.

De introductie van het Bijzonder Visum voor 65-plussers van Surinaamse Afkomst dient geplaatst te worden tegen het licht van verdere facilitering van de Surinaamse Diaspora gemeenschap en de verdere versoepeling van het personenverkeer naar Suriname.

Middels het verstrekken van het Bijzonder Visum, wordt de diasporagemeenschap onder andere ook in staat gesteld een bijdrage te leveren aan de duurzame ontwikkeling van Suriname middels kennis, expertise of anderzijds. Het voorgaande in overweging nemende, wordt indachtig de bijdrage, die de personen van Surinaamse Afkomst in diaspora aan de economische, sociaal-culturele ontwikkeling leveren, meer in het bijzonder, het verder faciliteren van het personenverkeer van deze gemeenschap naar de Republiek Suriname middels het verstrekken van het Bijzonder Visum voor onbepaalde tijd, met een maximale verblijfsduur van 90 dagen.

Het Ministerie benadrukt dat middels deze maatregel, invulling gegeven wordt aan de jaarrede van de President van de Republiek Suriname.

Het Bijzonder visum kan worden aangevraagd bij de dichtstbijzijnde vertegenwoordiging van de Republiek Suriname in het buitenland, uiterlijk 3 werkdagen voor de voorgenomen vertrekdatum. De aanvraag moet voorzien zijn van:

Kopie van de bio-page van het geldig paspoort;
Kopie vliegschema;
Kopie van de huwelijksakte voor de wettelijke partner, die niet geboren is in Suriname.


Voor het Bijzonder Visum zullen administratiekosten in rekening worden gebracht van Euro 20,- of USD.20,-

De Waterkant is de oudste straat van Paramaribo, de hoofdstad van Suriname en is direct aan de kade van de Surinamerivier gelegen. Door uit beeldbepalende uiterlijk vormt het een centraal onderdeel van de sinds 2002 door de UNESCO als Werelderfgoedlijst beschermde historische binnenstad van Paramaribo.

De ligging aan de Surinamerivier, nabij het Fort Zeelandia, dat in de 17e eeuw als versterking voor de Nederlandse kolonie werd gebouwd, maakte dat de Waterkant als eerste straat van de stad werd aangelegd. Veel van de toenmalige bebouwing is verloren gegaan tijdens de stadsbrand van 1821. Na de brand gaf de architect Johan August Voigt Paramaribo een nieuw stadsgezicht door de bouw van een ensemble van monumentale witte gebouwen aan de Waterkant.
In de zuidelijke helft van het land liggen meerdere bergketens, die allemaal tot het Hoogland van Guyana behoren en onderdeel zijn van de Roraima-formatie.

Dit zijn onder andere het Oranjegebergte, Van Asch van Wijckgebergte, Wilhelminagebergte, Eilerts de Haangebergte, Grensgebergte en het Toemoek-Hoemakgebergte. De hoogste top is de Julianatop (1280 meter).

Suriname kent een grote verscheidenheid aan flora. Het overgrote deel van Suriname, zo'n 80%, is met bos bedekt. Dit bos maakt deel uit van het grootste tropische regenwoud op aarde, het Amazoneregenwoud, waarvan het grootste deel op Braziliaans grondgebied ligt. Het Surinaamse binnenland is daarom een geliefd studieoord voor biologen uit de gehele wereld.

Een groot aantal soorten vogels, reptielen en zoogdieren bewoont deze bossen en de kuststrook. Een voorbeeld zijn de schildpadden op het strand bij Galibi. Verder komen in Suriname onder andere voor de bedreigde en beschermde diersoorten voor, zoals jaguar, de luiaard, de reuzen miereneter, de kaaiman (onder andere in Bigi Pan en Nickerie), het doodskopaapje, de brulaap, de tapir (onder andere bij Kabalebo) en de rode ibis (vooral in Bigi Pan en Nickerie). Dit dier komt meer en meer voor in bebouwde omgeving, verdreven uit zijn eigen habitat door menselijke activiteiten. Het doden van de jaguar is strafbaar.

In 2005 werd Suriname wereldnieuws, toen in Oost-Suriname ongeveer 25 nieuwe diersoorten werden ontdekt (Nassau- en Lelygebergte).

We hebben een lange historie op het gebied van natuurbescherming en ook op dit moment zijn er verschillende organisaties actief, zoals Stinasu, 's Lands Bosbeheer en wwf-guiana's. Suriname telt 11 beschermde natuurreservaten, 1 natuurpark en 4 bijzondere beheersgebieden.Ontwerp © Webteam Suriname
Afdeling:    Suriname - Zwartenhovebrugstraat   
Bereikbaar tijdens plaatselijke kantoor uren
Of email: andasuriname@gmail.com
Laatste update:
   
CULTUREEL ERFGOED
SURINAME
 suriname  Boeken
 suriname  Kruiden /
     medicijnen

 suriname  Sarnami leren
 suriname  Sranan leren
 suriname  Winti / wintipre
 suriname  Kinderspelen
 suriname  Joden-savanna
 suriname  Houtsnijwerk
 suriname  Klederdrachten
 suriname  Uitleg Feestdagen
 suriname  Monumenten
 suriname  Muziek
 suriname  Pierre Benoit
 suriname  Sybilla Merian
 suriname  Recepten

TV uitzendingen

  suriname
  suriname
menusuriname9

GESCHIEDENIS
SURINAME
 suriname  Slaven registers
 suriname  Geschiedenis
 suriname  Immigratie Alg.
 suriname  Javaanse immigr.
 suriname  Donko's
 suriname  Oude fotos
 suriname  Slavernij
 suriname  De 20 ste eeuw
 suriname  Indianen
 suriname  Paramaribo
 suriname  Albina
 suriname  MariŽnburg
 suriname  Oude kaarten
 suriname  Archieven-wijzer
 suriname  Post en
    postzegels

 suriname  Batavia
 suriname  Goslar
 suriname  Goud-zaken
 suriname  Geld-zaken
 suriname  Het Park
 suriname  Korps Politie
 suriname  Treinen
 suriname  Forten
 suriname  Westgrens
 suriname  Brieven v. Wetten
 suriname  Samenvattingen
     ( Engels )

 suriname  Beeldenroute
menusuriname14

PERSONEN
 suriname Beeld kunstenaars
 suriname Botanici
 suriname Muziek / Musici
 suriname Schrijvers
 suriname Geschiedenis
menusuriname121

AANRADERS
 Nefrodrain Nefrodrain
  Douane Suriname
menusuriname5

Afkomst
 suriname  PSA wet (afkomst)
 suriname  Afhandeling
 suriname  Uitzondering
 suriname  Voordelen PSA
 suriname  Verlies recht op
menusuriname5

    REIS & TRAVEL INFO
 suriname  Voorwoord
 suriname  Douane
 suriname  Uitvoerverbod
 suriname  Verplichtingen
 suriname  Foto's maken
 suriname  Veiligheid
 suriname  Gezondheid
 suriname  Vakantietrip
    (Fotos)

 suriname  Foto's Algemeen
 suriname  Foto's reisverslag
 suriname  Foto Dagboek
 suriname  Srefidensi 2005
menusuriname3