Facebook Posts

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

1 month ago

ANDA Suriname

Bryan B & Ingrid Simons - Onze Liefde ... See MoreSee Less

Video image

Comment on Facebook

1 month ago

ANDA Suriname

Photos from Bic Coronie's post ... See MoreSee Less

1 month ago

ANDA Suriname

Juiste persoon on the right placePresidentiële Commissie Anti-corruptiewet gaat aan de slag

President Chandrikapersad Santokhi heeft op woensdag 5 augustus de Presidentiële Commissie Anti-corruptiewet geïnstalleerd. Deze werkgroep is ingesteld voor een periode van zes maanden. De commissie bestaat uit vijf leden en wordt voorgezeten door Carmen Rasam namens het Openbaar Ministerie.

Ter uitvoering van de anti-corruptiewet moet de commissie een inventarisatie maken van alle uitvoeringsbesluiten en nagaan welke mechanismen gereed moeten zijn voor de bemensing en effectuering van de Anti-corruptie commissie. Hiernaast heeft de commissie tot taak het voorbereiden van alle concept uitvoeringsbesluiten in overleg met overige stakeholders, ter aanbieding aan de President van de Republiek Suriname. De commissie moet er verder op toezien dat de uitvoeringsbesluiten daadwerkelijk worden gepubliceerd en in werking treden en dat de Anti-corruptie commissie daadwerkelijk wordt bemenst en aanvangt met haar werkzaamheden.

“We plaatsen onze schouders onder deze belangrijke taak, vooral vanwege de belangrijkheid van deze wet als gesproken wordt over corruptieve handelingen en welke impact die hebben. Het heeft een bijzondere impact, niet alleen op de integriteit van de overheid, maar ook op de publieke en de private sector, met alle gevolgen van dien”, zegt voorzitter Rasam. De commissie zal structureel bij elkaar moeten komen, want volgens voorzitter Rasam is er veel werk aan de winkel.

Presidentiële Commissie Anti-corruptiewet beslaat uit de volgende leden:

- Carmen Rasam namens het Openbaar Ministerie (voorzitter)
- Jenny Sawiran namens het ministerie van Justitie en Politie (lid)
- Harish Monorath namens het Kabinet van de Vicepresident (lid)
- Fayaz Sharman namens de Nationale Assemblee (lid)
- Farzia Habieb namens het Kabinet van de President (lid tevens secretaris)

Foto: Carmen Rasam
... See MoreSee Less

Juiste persoon on the right place

2 months ago

ANDA Suriname

Wij feliciteren elkaar met 149 jaar Stadszending.
Hiep hiep hoeraaa. Prijze Masra!

Het werk van de stadszending begon met de aanstelling van dominee A.E. Lebart in 1869 als eerste stadszendeling. Paramaribo had toen maar een kerk: Grote Stadskerk.
De taak van dominee Lebart was om te werken onder de ongedoopten, de van de kerk vervreemden en onder hen die onder kerktucht stonden. Het accent lag daarbij op het persoonlijk contact, waarbij hij de mensen thuis opzocht.

In de tweede fase die rond 1880 begon, werden de verschillende predikanten die in de Grote Stadskerk werkten en woonden, verspreid over verschillende wijken die inmiddels waren ontstaan. Paramaribo telde tussen 1880 en 1912 ongeveer zes kerken.
Deze nieuwe manier van werken werd ‘stadszending’ genoemd en de voorgangers van de diverse wijkgemeenten ‘stadszendelingen’.

Zij hadden een drievoudige taak: geestelijke zorg bieden aan meelevende gemeenteleden, het bereiken van mensen die van de kerk vervreemden en het bereiken van mensen die zich nog nooit bij een kerk hadden aangesloten.

De derde fase, met dominee J. Vögt, viel samen met het begin van de Eerste Wereldoorlog. De belangrijkste taak van stadszendeling br. Vögt, was zich inzetten voor mensen die niet bij de kerk behoorden en het opvoeden van de jeugd. Om dit te doen ontpooide hij verschillende activiteiten waaronder jeugdwerk, wezenverzorging, arbeid onder de militairen en werkverschaffing.
In 1920 kwam er een einde aan zijn zendingswerk toen hij lid van het parlement werd. De Evangelische Broedergemeente dacht dat het een goede stap was om zo haar invloed uit te oefenen.

Tot 1921 werd het werk van de stadszending gedaan in het pand aan de Keizerstraat waarna het pand werd ingeruild voor het pand aan de Burenstraat waar nog steeds de ‘Stadszending’ staat.

Met het nieuwe pand kwam ook een nieuwe leiding dominee Frey. Onder zijn vleugels werd er onder meer aandacht besteed aan de arbeidsbeurs, een soort bemiddelaar tussen werkgever en werknemers. Ook werd een christelijke bibliotheek opgezet. Het houden van christelijke familieavonden had tot doel het gezin bij elkaar te brengen om hetgeen zij daar ‘leerden’ thuis, in het gezin, tot uiting te brengen.

Dominee Frey, die met meer dan 100 vrijwilligers het werk deed, had ook een landbouwproject op Leiding 7b, welk terrein na zes jaar terugging naar de overheid.

Na de enorme bloei onder leiding van br. Frey, was er vanaf 1940 een terugval in het werk en kwam er na 1976 weer een groeiperiode onder leiding van br. Paul Doth. Toen kwam er een duidelijke verdeling in het werk van de Stadszending in evangelisatie en diaconie. Er werd een duidelijke visie neergezet die noodzaakte tot renovatie van het oude gebouw en werd er een stuk bijgebouwd. De belangrijkste poot was nog steeds evangelisatie die van Paramaribo naar de districten en het binnenland ging.
... See MoreSee Less

2 months ago

ANDA Suriname

Prijzen groentesoorten gestegen - (Dagblad Suriname)

Ligt het aan het seizoen, of is hier wat anders aan de hand?
... See MoreSee Less

Prijzen groentesoorten gestegen - (Dagblad Suriname)

Ligt het aan het seizoen, of is hier wat anders aan de hand?
Meer berichten laten zien
ajax-loader