Google
 
Web Suriname.NU
U kunt nu ook alleen binnen  ANDA Suriname  zoeken
      ·      
   

   
ONDERDELEN
Uit de geschiedenis
 suriname.nu  Arron, Henck
 suriname.nu  Behr, Bram
 suriname.nu  Benjamins, H. D.
 suriname.nu  Bos Veschuur, Wim
 suriname.nu  Asch van Wijck
 suriname.nu  Barnet Lyon
 suriname.nu  Bartelink, Egbert
 suriname.nu  Basseliers, J
 suriname.nu  Beck, Siegfried
 suriname.nu  Biswamitre, C
 suriname.nu  Blijd, Cornelis
 suriname.nu  Boni
 suriname.nu  Bray, Théodore
 suriname.nu  Bromet, M
 suriname.nu  Bruma, Eddy
 suriname.nu  Buiskool, J
 suriname.nu  Cappelle, H. van
 suriname.nu  Cateau van Rosevelt
 suriname.nu  Chin A Foeng, J
 suriname.nu  Cojo (slaaf en held)
 suriname.nu  Combe, Nicolaes
 suriname.nu  Crijnssen, Abraham
 suriname.nu  Currie, Archibald
 suriname.nu  Dahlberg, Johan
 suriname.nu  Dobru, R
 suriname.nu  Doedel, Louis
 suriname.nu  Doelwijt, Thea
 suriname.nu  Donders, Petrus
 suriname.nu  Doth, Rudolf
 suriname.nu  Duplessis, Suzanne
 suriname.nu  Ensberg, Emile
 suriname.nu  Ferrier, Johan
 suriname.nu  Findlay, David
 suriname.nu  Flu, Paul
 suriname.nu  Focke, Hendrik
 suriname.nu  Frederici, Juriaen
 suriname.nu  Getrouw, Rudolf
 suriname.nu  Geijskes, Dirk
 suriname.nu  Gongrijp, Justus
 suriname.nu  Gravenberch, Adolf
 suriname.nu  Hartsinck, Jan
 suriname.nu  Hatterman, Nola
 suriname.nu  Heinsius, Johannes
 suriname.nu  Helman, Albert
 suriname.nu  Helstone, Johannes
 suriname.nu  Hering, Christiaan
 suriname.nu  Herskovits, M
 suriname.nu  Hijlaard, Marius
 suriname.nu  Huiswoud, Otto
 suriname.nu  Kals, Johannes
 suriname.nu  Kappel, Rudie
 suriname.nu  Kappler, August
 suriname.nu  Karamat Ali, A
 suriname.nu  Kersten, Christoph
 suriname.nu  Kernkamp, W
 suriname.nu  Kiban, Robert
 suriname.nu  Kielstra, Johannes
 suriname.nu  Killinger, F
 suriname.nu  King, Johannes
 suriname.nu  Klas, Jozef
 suriname.nu  Kodjo
 suriname.nu  Koenders, Julius
 suriname.nu  Kom, Anton de
 suriname.nu  Lachmon, Jagernath
 suriname.nu  Lammens, Adriaan
 suriname.nu  Lefroy, C
 suriname.nu  Legéne, Peter
 suriname.nu  Lewenstein, M
 suriname.nu  Lichtenberg, P
 suriname.nu  Lier, Rudolf
 suriname.nu  Lier, Willem
 suriname.nu  Lim A Po, Frederik
 suriname.nu  Matzeliger, Jan
 suriname.nu  Mauricius, Jan
 suriname.nu  Mentor
 suriname.nu  Miranda, de J
 suriname.nu  Mitrasing, Frits
 suriname.nu  Morpurgo, A
 suriname.nu  Muller, J
 suriname.nu  Nassy, D
 suriname.nu  Nepveu, Jan
 suriname.nu  Ojeda, Alonso
 suriname.nu  Ommeren, van Ha
 suriname.nu  Ommeren, van He
 suriname.nu  Oudschans Dentz
 suriname.nu  Penard
 suriname.nu  Pengel, Johan
 suriname.nu  Pinas, Johan
 suriname.nu  Present
 suriname.nu  Polanen, Esseline
 suriname.nu  Pos, Hugo
 suriname.nu  Rahman Khan
 suriname.nu  Redmond, J. Sophie
 suriname.nu  Rellum, Eugene
 suriname.nu  Rier, Carel
 suriname.nu  Rikken, Francois
 suriname.nu  Roos, Paul
 suriname.nu  Rooy, de René
 suriname.nu  Rustwijk, George
 suriname.nu  Saavedra, Dario
 suriname.nu  Samson, Philip
 suriname.nu  Samuels, Jacques
 suriname.nu  Savornin Lohman
 suriname.nu  Schouten, Gerrit
 suriname.nu  Schouten, Hendrik
 suriname.nu  Schouten-Elsenhout
 suriname.nu  Schumann, Christian
 suriname.nu  Shrimisier, B
 suriname.nu  Shrimisier, H
 suriname.nu  Simons, R. David
 suriname.nu  Slagveer, Jozef
 suriname.nu  Sommelsdijck
 suriname.nu  Telting, Andre
 suriname.nu  Quassi


Onderwerpen
Bekende personen
 suriname.nu Beeldend kunstenaars
 suriname.nu Muziek / Musici
 suriname.nu Botanici
 suriname.nu Schrijvers
 suriname.nu Uit de geschiedenis

AFDELINGEN
   Algemeen
   De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Wat is ANDA

     
 SURINAME  AFDELINGEN - suriname.nu Bekende personen - - Uit de geschiedenis

 suriname . NU terug
 Quassi of Kwassi.

Quassi van Timotibo, "De Hoog Edelen en Hoog Geleerden Heer de Heere Phillipus van Quassi, professor in de Kruidkunde in Suriname" van Afro-Surinaamse afkomst, was een bijzonder intelligent, zeer hoog ontwikkelde man en specialist op het gebied van kruiden en medicijnen. Deze man was een groot wetenschapper, die in staat was de grootste ontdekking van die eeuw te doen.

In 1730 ontdekte hij de geneeskrachtige werking van een boomsoort, waarvan de bast gebruikt kon worden om een aftreksel van te maken dat een pijnstillende en koortswerende werking had. Deze boom is dan ook naar hem vernoemd, de Quassi boom. (kwassibita)
    

Voor die tijd stierven veel mensen aan de hoge koortsen van malaria en deze ontdekking van de kwassibitta redde ontelbare mensen van de malaria dood.

Quassi van Timotibo werd in 1692 in Afrika bij de kust van Guinea geboren. Als slaaf (kind) werd hij naar Suriname vervoerd en aan de eigenaar van een suikerplantage verkocht. Hij werd een opvallende figuur in de Surinaamse geschiedenis.

Quassi kwam veel met Indianen in aanraking en hij leerde hun geneesmiddelen kennen. Hij werd een bekend lukuman, iemand die de middelen en magische krachten bezat om te kunnen genezen. Hij dankte zijn reputatie onder meer aan het feit dat hij zichzelf van een ongeneeslijke ziekte, waarschijnlijk melaatsheid, zou hebben genezen.

Ook verkocht hij obia's. Een obia is een talisman die de drager onkwetsbaar maakt.

Daarnaast geloofden velen, zowel slaven als blanken, dat Quassi over speciale middelen en gaven beschikte om misdaden op te lossen. Veel plantage-eigenaren en ook de raad-fiscaal riepen zijn hulp in om diefstallen op te lossen of de schuldige van een vergiftiging aan te wijzen.

Hij was een tegenstander van de marrons (weggelopen slaven) en hielp de regering bij het opsporen van hun dorpen. Daarbij maakte hij gebruik van zijn goede contacten met de Indianen. Hij sprak de talen van twee Indiaanse stammen (de Caraïben en de Arowakken). In 1730 werd hij door het Hof van Politie voor zijn diensten beloond met een gouden borstplaat, waarop de inscriptie "Quassi trouw aan de blanken" was aangebracht.

In 1744 werd Quassi door de toenmalige gouverneur Mauricius gekocht. Deze gouverneur maakte van zijn diensten gebruik bij onderhandelingen met de Saramaccaanse marrons. Ook onderwees Quassi de zoon van Mauricius in het Sranan (taal van de slaven, ontstaan uit Afrikaanse talen en enkele Westerse talen waaronder vooral het Engels) en de talen van de Caraïben en Arowakken.

Als beloning voor zijn activiteiten werd hij in 1755 door de regering vrijgemaakt. Hij werd een welvarend man en bezat in de jaren 1760 zelfs een plantage.

Quassi gaf het Surinaamse koloniale bestuur ook raad bij de aankoop van slaven voor het Neger- Vrijcorps (1772), dat de blanken terzijde stond bij de strijd tegen de marrons. De marrons stelden zijn activiteiten niet op prijs. Dat kwam tot uiting toen enige marrons in 1769 een aanval ondernamen op de woonplaats van Quassi (bij Nieuw Timotibo). Samen met enige ex-slaven en Indianen die bij hem woonden, wist Quassi de aanval af te slaan. Bij de aanval werd het rechteroor van Quassi afgesneden.

In 1776 bezocht de toen vierentachtigjarige Quassi de Republiek der Nederlanden. Zijn verblijf werd betaald door de directeuren van de Sociëteit van Suriname en hij werd door de stadhouder de Prins van Oranje ontvangen. Na zijn terugkeer woonde hij in Paramaribo, bediend door enkele slaven die hij kosteloos van het bestuur van de kolonie had gekregen. In 1787 stierf hij.

Ondanks zijn grote bekendheid was en is Quassi een omstreden figuur in de Surinaamse geschiedenis. Stedman schreef over bedrog bij pogingen van Quassi om misdaden op te helderen. Volgens Stedman doorzagen slaven soms de magische handelingen van Quassi, die door hem "berucht" werd genoemd. De Antwerpse reiziger/ kunstenaar Pierre Benoit, die een in 1839 uitgegeven boek over de kolonie schreef, gebruikt de naam Quassi als algemene aanduiding voor de Surinaamse loekoeman, die hij in het algemeen als kwakzalvers betitelt. Daar staat tegenover dat Quassi in zijn tijd een grote vermaardheid bleef behouden (Stedman schrijft dat de slaven hem als een God aanbaden) en uit Nederland brieven ontving gericht aan "De Hoog Edelen en Hoog Geleerden Heer de Heere Phillipus van Quassi, professor in de Kruidkunde in Suriname".

Ook zijn positie tegenover de slaven en marrons is omstreden. Toen Quassi in 1776 van zijn reis naar Holland terugkwam, beweerde hij dat een wet was gemaakt waardoor slaven bij hun aankomst in de Republiek vrij zouden zijn. Waarschijnlijk bedoelde hij een wet (plakkaat) uit datzelfde jaar. In die wet werd onder meer geregeld dat slaven die langer dan een half jaar in de Republiek verbleven, de vrijheid konden verkrijgen. Maar het is niet bekend of Quassi's verblijf in de Republiek enige invloed heeft gehad op de totstandkoming van die wet.

Hoe dit ook zij, Quassi's hulp aan de blanken bij het bestrijden van de marrons leverde hem niet alleen onderscheidingen en beloningen op van de blanken, maar ook de haat van de marrons. Bij de afstammelingen van deze marrons is tot op heden een verhaal bekend over Quassi als een voorbeeld van verraad en opportunisme.

Als hij op hoge leeftijd overlijdt, in 1787, staat deze titel ook op zijn grafsteen, die door de planter-eigenaar de Roos op zijn graf geplaatst wordt, met de volgende tekst:

Voor Graman Quassi, overleden in 1787

Hier rust een grijsaard, die, in d'omkreits van zijn leven
Van goed en kwaad aan 't land veel blijken heeft gegeven
Die, en de neger, en den woeste indiaan,
Door zijne toverkunst steeds deedt verwonderd staan.
Indien dit volk die kunst naar waarde wist te roemen,
Het zou hem wis Apol, in plaats van Quassi noemen.

Jarenlang is de kwassibita een belangrijk export artikel geweest. Helaas is er verder niet veel van zijn werk bekend, zodat zijn kennis van geneeskrachtige kruiden verloren is gegaan.suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update: