Google
 
Web Suriname.NU
U kunt nu ook alleen binnen  ANDA Suriname  zoeken
      ·      
   

   
ONDERDELEN
Uit de geschiedenis
 suriname.nu  Arron, Henck
 suriname.nu  Behr, Bram
 suriname.nu  Benjamins, H. D.
 suriname.nu  Bos Veschuur, Wim
 suriname.nu  Asch van Wijck
 suriname.nu  Barnet Lyon
 suriname.nu  Bartelink, Egbert
 suriname.nu  Basseliers, J
 suriname.nu  Beck, Siegfried
 suriname.nu  Biswamitre, C
 suriname.nu  Blijd, Cornelis
 suriname.nu  Boni
 suriname.nu  Bray, Théodore
 suriname.nu  Bromet, M
 suriname.nu  Bruma, Eddy
 suriname.nu  Buiskool, J
 suriname.nu  Cappelle, H. van
 suriname.nu  Cateau van Rosevelt
 suriname.nu  Chin A Foeng, J
 suriname.nu  Cojo (slaaf en held)
 suriname.nu  Combe, Nicolaes
 suriname.nu  Crijnssen, Abraham
 suriname.nu  Currie, Archibald
 suriname.nu  Dahlberg, Johan
 suriname.nu  Dobru, R
 suriname.nu  Doedel, Louis
 suriname.nu  Doelwijt, Thea
 suriname.nu  Donders, Petrus
 suriname.nu  Doth, Rudolf
 suriname.nu  Duplessis, Suzanne
 suriname.nu  Ensberg, Emile
 suriname.nu  Ferrier, Johan
 suriname.nu  Findlay, David
 suriname.nu  Flu, Paul
 suriname.nu  Focke, Hendrik
 suriname.nu  Frederici, Juriaen
 suriname.nu  Getrouw, Rudolf
 suriname.nu  Geijskes, Dirk
 suriname.nu  Gongrijp, Justus
 suriname.nu  Gravenberch, Adolf
 suriname.nu  Hartsinck, Jan
 suriname.nu  Hatterman, Nola
 suriname.nu  Heinsius, Johannes
 suriname.nu  Helman, Albert
 suriname.nu  Helstone, Johannes
 suriname.nu  Hering, Christiaan
 suriname.nu  Herskovits, M
 suriname.nu  Hijlaard, Marius
 suriname.nu  Huiswoud, Otto
 suriname.nu  Kals, Johannes
 suriname.nu  Kappel, Rudie
 suriname.nu  Kappler, August
 suriname.nu  Karamat Ali, A
 suriname.nu  Kersten, Christoph
 suriname.nu  Kernkamp, W
 suriname.nu  Kiban, Robert
 suriname.nu  Kielstra, Johannes
 suriname.nu  Killinger, F
 suriname.nu  King, Johannes
 suriname.nu  Klas, Jozef
 suriname.nu  Kodjo
 suriname.nu  Koenders, Julius
 suriname.nu  Kom, Anton de
 suriname.nu  Lachmon, Jagernath
 suriname.nu  Lammens, Adriaan
 suriname.nu  Lefroy, C
 suriname.nu  Legéne, Peter
 suriname.nu  Lewenstein, M
 suriname.nu  Lichtenberg, P
 suriname.nu  Lier, Rudolf
 suriname.nu  Lier, Willem
 suriname.nu  Lim A Po, Frederik
 suriname.nu  Matzeliger, Jan
 suriname.nu  Mauricius, Jan
 suriname.nu  Mentor
 suriname.nu  Miranda, de J
 suriname.nu  Mitrasing, Frits
 suriname.nu  Morpurgo, A
 suriname.nu  Muller, J
 suriname.nu  Nassy, D
 suriname.nu  Nepveu, Jan
 suriname.nu  Ojeda, Alonso
 suriname.nu  Ommeren, van Ha
 suriname.nu  Ommeren, van He
 suriname.nu  Oudschans Dentz
 suriname.nu  Penard
 suriname.nu  Pengel, Johan
 suriname.nu  Pinas, Johan
 suriname.nu  Present
 suriname.nu  Polanen, Esseline
 suriname.nu  Pos, Hugo
 suriname.nu  Rahman Khan
 suriname.nu  Redmond, J. Sophie
 suriname.nu  Rellum, Eugene
 suriname.nu  Rier, Carel
 suriname.nu  Rikken, Francois
 suriname.nu  Roos, Paul
 suriname.nu  Rooy, de René
 suriname.nu  Rustwijk, George
 suriname.nu  Saavedra, Dario
 suriname.nu  Samson, Philip
 suriname.nu  Samuels, Jacques
 suriname.nu  Savornin Lohman
 suriname.nu  Schouten, Gerrit
 suriname.nu  Schouten, Hendrik
 suriname.nu  Schouten-Elsenhout
 suriname.nu  Schumann, Christian
 suriname.nu  Shrimisier, B
 suriname.nu  Shrimisier, H
 suriname.nu  Simons, R. David
 suriname.nu  Slagveer, Jozef
 suriname.nu  Sommelsdijck
 suriname.nu  Telting, Andre
 suriname.nu  Quassi


Onderwerpen
Bekende personen
 suriname.nu Beeldend kunstenaars
 suriname.nu Muziek / Musici
 suriname.nu Botanici
 suriname.nu Schrijvers
 suriname.nu Uit de geschiedenis

AFDELINGEN
   Algemeen
   De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Wat is ANDA

     
 SURINAME  AFDELINGEN - suriname.nu Bekende personen - - Uit de geschiedenis

 suriname . NU terug
 Cornelis van Aerssen van SommelsdijckCornelis van Aerssen van Sommelsdijck (geboren op 20 augustus 1637 - overleden in Paramaribo op 19 juli 1688), gouverneur van Suriname van 28 november 1683 tot 19 juli 1688.

Hij stamde uit een oud adellijk geslacht en werd als page aan het hof van prins Willem II geplaatst. Hij kocht op 21 mei 1683 een derde van de toenmalige kolonie Suriname van de West-Indische Compagnie (WIC) en werd door de andere deelhebbers-de WIC en de stad Amsterdam - tot gouverneur aldaar verkozen.

Op 27 november 1683 bereikte hij Paramaribo en aanvaardde de volgende dag het bestuur over Suriname, dat hij in een verwaarloosde toestand aantrof als gevolg van de Indianenopstand, die in 1678 begonnen was.

In de talrijke kroegen vond hij dronkaards en dobbelaars; op de plantages waren directeuren en opzichters, die een losbandig leven leidden, en in wier handen de slaven een treurig lot hadden. Hij wilde nieuwe plantages laten aanleggen en de oude tot bloei -laten komen. Daartoe heeft hij vrije toegang verleend aan alle blanken, die ernstige plannen hadden en flink wilden aanpakken.

De Hugenoten uit Frankrijk ontving hij met open armen; hij gaf ze land om plantages aan te leggen. En het bleken harde werkers te zijn. Aan de Labadisten - zo genoemd naar hun godsdienstige voorganger Jean de Labadie - stond hij toe zich op La Providence en Phedra te vestigen. Drie zusters van de Gouverneur behoorden ook tot deze sekte. Voor de slaven waren zowel de Labadisten als de Hugenoten minder harde meesters. De nederzettingen van de Labadisten zijn mislukt door invallen van Indianen, ziekten en onderlinge ruzies. Nadat velen van hen gestorven waren, verlieten de overigen ons land. De Hugenoten daarentegen hebben het wel tot welvaart gebracht.

Aan de Israëlieten die al lang hier gevestigd waren, gaf Van Sommelsdijck verlof een synagoge te bouwen te Joden-Savanna;deze is in 1685 is ze ingewijd, bij welke gelegenheid de Gouverneur zelf tegenwoordig was.

Hij was overtuigd, dat de godsdienst noodzakelijk was voor een goede samenleving, vandaar de steun die hij aan de verschillende godsdienstleraren gaf, oonder ander. ds. Baseliers, die met Crijnssen gekomen was en zich te Torarica gevestigd had. Hij stond zelfs aan drie R.K. Priesters toe zich hier te vestigen, omdat er katholieke planters waren. Dit was echter in strijd met de toenmalige Nederlandse wetten, die aan Katholieken geen vrije uitoefening van godsdienst toestonden. En zo kwam Van Sommelsdijck in botsing met de directeuren van de Sociëteit en met de regering. Men eiste, dat hij de priesters moest terugsturen. Deze waren inmiddels al overleden, maar Van Sommelsdijck liet de lijken opgraven en naar Nederland overbrengen. Nederland was "not amused" en de stoffelijke overschotten van de 3 priesters werden naar hem teruggestuurd.

Hij maakte een eind aan de invallen van de Indianen, waarmee hij begin 1686 vrede sloot. In Paramaribo herstelde hij de maatschappelijke orde door strenge strafwetten, regeling van het muntwezen en opruiming van misbruiken. Hij moedigde de verbouw van suiker, rijst, indigo, tabak en agave aan.

Zijn drastisch optreden deed klachten regenen, maar hij zette door: `Ick en ben hier niet gecomen om bij een ondeugende hoop ondeugent te worden'.

Een grote zorg waren hem de `droncken verckens' die men hem als soldaten voor het omstreeks 300 man tellende garnizoen toezond en die herhaaldelijk oproerig werden. Op 19 juli 1688 brak na dagen van onrust opnieuw een oproer uit. Twintig soldaten gingen gewapend af op de woning van de gouverneur, waarbij hij omkwam.

Onder Van Aerssen werden de grondslagen van de plantagekolonie gelegd, wat de bloei van de grootlandbouw inhield. De bevolking steeg aanzienlijk, waarbij vooral het aantal slaven toenam, de uitvoer van suiker werd verdubbeld, de vestiging van Nederlanders en vreemdelingen (o.m. Franse refugiés) bevorderd.

Hij bevorderde ook de vestiging van een groep Labadisten, een sekte waartoe zijn drie ongehuwde zusters behoorden. Onder zijn bestuur leerde men de waterhuishouding beheersen, waardoor ook de lager gelegen gronden beplant konden worden. Hij bracht deze techniek voor het eerst in praktijk op een suikerplantage nabij Paramaribo, waartoe o.m. een bestaande kreek, later Van Sommelsdijckkreek genoemd, verdiept werd.

Dit graafwerk werd gedaan door militairen en veroordeelde misdadigers uit Nederland, die Van Sommelsdijck had laten komen om het land te bevolken en die hij door arbeid meende te kunnen verbeteren en tot geschikte kolonisten op te voeden. Dit werd ook zijn ondergang. Toen de soldaten vonden dat ze bij hun harde arbeid niet genoeg te eten kregen, ging een deputatie van elf man op 19 juli 1688 naar de Gouverneur en eiste op brutale toon betere voeding en minder werk. Dit brutale optreden beviel Van Sommelsdijck niet; hij trok zijn degen om de elf weg te jagen, maar de opstandelingen waren hem voor; ze schoten hem neer. Ook de troepencommandant Verboom, die bij hem was, werd gewond en stierf een week later.

Hierna maakten de boeven zich van het fort Zeelandia meester. Kapitein Van Vredenburch nam het bevel op zich en trachtte hen te overmeesteren, maar hij werd zelf gevangen genomen. Gelukkig, dat het deze moedige commandant gelukt is te ontsnappen, zodat hij zich weer aan het hoofd van zijn trouw gebleven soldaten kon stellen. Met behulp van dezen en met steun van gewapende burgers onder bevel van de burger-kapitein Nassy is het gelukt het fort te heroveren.

Toen probeerden de boeven er van door te gaan met de schepen Sara en Salamander, maar ook dit is hun niet gelukt. Ze werden gegrepen. De elf moordenaars zijn ter dood gebracht; de overigen heeft men naar Nederland teruggezonden.

Het is jammer, dat Van Sommelsdijck, die zoveel voor ons land gedaan heeft, op zulk een treurige wijze aan zijn einde gekomen is. Een goed mens was hij, misschien te streng en te driftig.suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update: