Google
 
Web Suriname.NU
U kunt nu ook alleen binnen  ANDA Suriname  zoeken
      ·       Suriname Gastenboek       ·       Geef u hier op voor SuriMagazine   
   

   
VERKIEZINGEN
2005
     Uitslagen 2005
 suriname.nu  Verkiezing VVV
 suriname.nu  DNA leden 2005
 suriname.nu  Overzicht uitslagen
 suriname.nu  Districtsraden
 suriname.nu  RR Paramaribo
 suriname.nu  RR Brokopondo
 suriname.nu  RR Para
 suriname.nu  RR Commewijne
 suriname.nu  RR Sipaliwini
 suriname.nu  RR Coronie
 suriname.nu  RR Marowijne
 suriname.nu  RR Nickerie
 suriname.nu  RR Saramacca

     Informatie
 suriname.nu  Kiesstelsel
 suriname.nu  Grondwet
 suriname.nu  Memorie van
     Toelichting

 suriname.nu  Organisatie
 suriname.nu  Samenstelling
 suriname.nu  Opleiding
 suriname.nu  Draaiboeken
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  ID-Kaarten
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Materiaal
 suriname.nu  Begroting
 suriname.nu  Financiering
 suriname.nu  Oproepkaarten
 suriname.nu  Verkiezingskader
 suriname.nu  V-2005 Draaiboek

   Fotos

 suriname.nu  Algemeen
 suriname.nu  Partijen
 suriname.nu  bijeenkomst CHS
 suriname.nu  Themaborden
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Stembureau
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Registratie 1
 suriname.nu  Registratie 2
 suriname.nu  Kiezerslijsten

 suriname.nu  DNA 2000 leden
 suriname.nu  Uitslagen
     Verkiezingsjaar
     2000


Onderwerpen
Algemeen
 suriname.nu  Suriname info
 suriname.nu  Landkaarten
 suriname.nu  Paramaribo
 suriname.nu  Statistieken
 suriname.nu  De Grondwet
 suriname.nu  Grens Guyana
 suriname.nu  Verkiezingen

AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     
 SURINAME  AFDELINGEN - suriname.nu Algemeen - - Archief Verkiezingen 2005

 suriname . NU terug
 Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
Een aantal essentiele aandachtspunten in relatie tot de financiele aspecten, welke gesuggereerd worden door verkiezingsorganisaties zijn:

°   het tijdig opstellen van een (concept)verkiezingsbegroting;

°    het opnemen van alle relevante posten (i.h.b. trainingskosten) en alle relevante verkiezingsorganen/- entiteiten;

°   het in een vroeg stadium (verkiezingsacties starten lang voor de dag der stemming) aantrekken van een deskundig en onafhankelijk financieel team, die de financiele aspecten van de verkiezingen kunnen coordineren en ook tussentijds verantwoording afleggen;

°    het opzetten van een adekwaat monitoringssysteem t.b.v. de financiele uitgaven waardoor "overspending" zoveel als mogelijk voorkomen kan worden;

°   het incorporeren van een voor betrokken land noodzakelijk, toepasselijk en werkbaar informatie-technologie programma;

°    het regelmatig rapporteren (middels tussentijdse rapportages) aan de verkiezingsautoriteiten en de regering en

°   het zorgdragen van een financiele evaluatie en een "up-to-date" financieel verslag.

2.5. Concrete Planningsaspecten Verkiezingsmanagement

Binnen het verkiezingsmanagement gebeuren wordt de nadruk gelegd op planning aangezien deze als een belangrijke handleiding voor de organisatie en management kan dienen. Hierbij hanteert men strategische en operationele planning als relevante instrumenten.

Zowel bij de strategische als operationele planning wordt als uitgangspunt dat een plan simpel, flexibel en betrouwbaar dient te zijn. Terwijl strategische planning zich veelal richt op de planning van de specifieke activiteiten, richt de operationele planning zich op de implementatie.

De belangrijke aspecten van de planning van een verkiezingsplan - welke door de betrokken verkiezingsautoriteiten c.q. instantie, belast verkiezings-organisatie nader vastgesteld dienen te worden - zijn

1. het identificeren van de belangrijkste onderdelen van het verkiezingsproces;

2. het vaststellen van de verantwoordelijke instanties (individuen) voor verschillende taken en activiteiten;

3. het voorbereiden van gedetailleerde plannen per
   specifieke activiteit *

* (Als voorbeeld van een dergelijke exercitie kan dienen het aspect "Kiezersregistratie en Ter inzage Legging Kiezersregister", waarbij m. n. het CBB een nadere specificatie van activiteiten etc. zou moeten voorbereiden. Een aanzet tot een dergelijke exercitie is gedaan door CBB i.h.k.v. de "Draft Road Map Elections May 2005")

met:

(a) tijdsaanduiding (kort -/middenlang -/lang termijn);

(b) financieel kostenplaatje;

(c) noodzakelijke condities (bijv. personeel/materiaal/equipment, etc.) en (d) ruimte voor periodieke evaluaties i.v.m. eventuele bijstelling vanwege onvoorziene omstandigheden.

4. het evalueren van vorige verkiezing (en) op "strenghts & weaknesses" en zorgdragen dat probleemgebieden duidelijk geindentificeerd zijn waardoor zodanig gepland kan worden dat deze probleemgebieden zich NIET MEER voordoen bij andere verkiezingen

(dus, een analyse van: wat is goed gegaan?/wat is slecht gegaan?/ waarom?)

5. het anticiperen op probleemgebieden en een "noodplan" t.b.v. acute oplossingen voorbereiden.


Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update: