Google
 
Web Suriname.NU
U kunt nu ook alleen binnen  ANDA Suriname  zoeken
      ·       Suriname Gastenboek       ·       Geef u hier op voor SuriMagazine   
   

   
VERKIEZINGEN
2005
     Uitslagen 2005
 suriname.nu  Verkiezing VVV
 suriname.nu  DNA leden 2005
 suriname.nu  Overzicht uitslagen
 suriname.nu  Districtsraden
 suriname.nu  RR Paramaribo
 suriname.nu  RR Brokopondo
 suriname.nu  RR Para
 suriname.nu  RR Commewijne
 suriname.nu  RR Sipaliwini
 suriname.nu  RR Coronie
 suriname.nu  RR Marowijne
 suriname.nu  RR Nickerie
 suriname.nu  RR Saramacca

     Informatie
 suriname.nu  Kiesstelsel
 suriname.nu  Grondwet
 suriname.nu  Memorie van
     Toelichting

 suriname.nu  Organisatie
 suriname.nu  Samenstelling
 suriname.nu  Opleiding
 suriname.nu  Draaiboeken
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  ID-Kaarten
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Materiaal
 suriname.nu  Begroting
 suriname.nu  Financiering
 suriname.nu  Oproepkaarten
 suriname.nu  Verkiezingskader
 suriname.nu  V-2005 Draaiboek

   Fotos

 suriname.nu  Algemeen
 suriname.nu  Partijen
 suriname.nu  bijeenkomst CHS
 suriname.nu  Themaborden
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Stembureau
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Registratie 1
 suriname.nu  Registratie 2
 suriname.nu  Kiezerslijsten

 suriname.nu  DNA 2000 leden
 suriname.nu  Uitslagen
     Verkiezingsjaar
     2000


Onderwerpen
Algemeen
 suriname.nu  Suriname info
 suriname.nu  Landkaarten
 suriname.nu  Paramaribo
 suriname.nu  Statistieken
 suriname.nu  De Grondwet
 suriname.nu  Grens Guyana
 suriname.nu  Verkiezingen

AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     
 SURINAME  AFDELINGEN - suriname.nu Algemeen - - Archief Verkiezingen 2005

 suriname . NU terug
 Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
6.   het voorbereiden van simpele verkiezingskalenders, waarbij de belang-rijkste verkiezingsactiviteiten en de daaraan verbonden tijdsspanne (wettelijk verplichte en indicatief / gestreefde ) worden weergegeven.

In de hoofdstukken 4,5, en 6 zal nader worden ingegaan op de specifieke planningsactiviteiten van het verkiezingsproces.

2.6.   Facetten verkiezingsorganisatie

Aan de organisatie van verkiezingen zijn er een aantal essentiele verbonden, die de feitelijke basis vormen voor het kunnen deelnemen aan de stemming. Naast het aspect van verkiezingsmanagement kunnen de belangrijkste componenten alsvolgt worden weergegeven:

1. het wettelijk kader;
2. delimitatie van electorale districten;
3. kiezersducatie ("voter education");
4. kiezersregistratie;
5. specifieke voorzieningen t.b.v. de dag der stemming
    (op Stembureau's);
6. deelname politieke partijen en kandidaatstelling;
7. telling van stemmen.

2.6.1.   Wettelijk Kader

Dit impliceert dat binnen elk politiek systeem de noodzakelijke wettelijke voorzieningen getroffen dienen te worden waardoor periodieke verkiezingen ten behoeve van de verkiezing van volksvertegenwordigende lichamen/ organen mogelijk is. Alszodanig vallen hieronder:

°   relevante grondwettelijke bepalingen;

°   relevante organieke wetten;

°   specifieke electorale wetten, en

°   eventule "code of conducts " (overeengekomen gedragsregels).

Deze wettelijke bepalingen dienen onder meer het operationeel kader van de verkiezingsorganisatie en administratie te garanderen en dienen onder andere de volgende aspecten te incorporeren:

°   type politiek systeem; regeringsvorm; delimitatie van grenzen (districtenindeling /ressortenindeling); de wijze waarop verkiezingen plaatsvinden;

°   de aspecten van een adekwaat kiezersregistratie en kiezersregister; de instantie die belast is met de organisatie van de verkiezingen;

°   de aspecten van oprichting politieke organisaties en kandidaatstelling; de stemprocedures;

°   de stemtelling, etc.

Kortom, de wettelijke voorziengen dienen het gehele verkiezingsproces te reguleren.

De geldende basisprincipes welke voor vrije, eerlijke en geheime verkiezingen vereist zijn, houden in dat:

°   alle (kiesgerechtigde) burgers he recht moeten hebben om te kunnen stemmen en te participeren in he politiek proces van een land, i.c. politieke participatie (meedingen als kandidaat voor volksvertegenwoordigende lichamen);

°   periodiek verkiezingen gehouden dienen te worden;

°   verkiezingen dienen plaats te vinden in een milieu waarbinnen de fundamentele rechten en vrijheden van de burgers worden gerespecteerd;

°    stemprocedures garanties bieden voor het vrij en geheim kunnen uitbrengen van zijn/haar stem en voor een eerlijke en accurate stemtelling;
Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update: