Google
 
Web Suriname.NU
U kunt nu ook alleen binnen  ANDA Suriname  zoeken
      ·       Suriname Gastenboek       ·       Geef u hier op voor SuriMagazine   
   

   
VERKIEZINGEN
2005
     Uitslagen 2005
 suriname.nu  Verkiezing VVV
 suriname.nu  DNA leden 2005
 suriname.nu  Overzicht uitslagen
 suriname.nu  Districtsraden
 suriname.nu  RR Paramaribo
 suriname.nu  RR Brokopondo
 suriname.nu  RR Para
 suriname.nu  RR Commewijne
 suriname.nu  RR Sipaliwini
 suriname.nu  RR Coronie
 suriname.nu  RR Marowijne
 suriname.nu  RR Nickerie
 suriname.nu  RR Saramacca

     Informatie
 suriname.nu  Kiesstelsel
 suriname.nu  Grondwet
 suriname.nu  Memorie van
     Toelichting

 suriname.nu  Organisatie
 suriname.nu  Samenstelling
 suriname.nu  Opleiding
 suriname.nu  Draaiboeken
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  ID-Kaarten
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Materiaal
 suriname.nu  Begroting
 suriname.nu  Financiering
 suriname.nu  Oproepkaarten
 suriname.nu  Verkiezingskader
 suriname.nu  V-2005 Draaiboek

   Fotos

 suriname.nu  Algemeen
 suriname.nu  Partijen
 suriname.nu  bijeenkomst CHS
 suriname.nu  Themaborden
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Stembureau
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Registratie 1
 suriname.nu  Registratie 2
 suriname.nu  Kiezerslijsten

 suriname.nu  DNA 2000 leden
 suriname.nu  Uitslagen
     Verkiezingsjaar
     2000


Onderwerpen
Algemeen
 suriname.nu  Suriname info
 suriname.nu  Landkaarten
 suriname.nu  Paramaribo
 suriname.nu  Statistieken
 suriname.nu  De Grondwet
 suriname.nu  Grens Guyana
 suriname.nu  Verkiezingen

AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     
 SURINAME  AFDELINGEN - suriname.nu Algemeen - - Archief Verkiezingen 2005

 suriname . NU terug
 Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
2. Administratieve aspecten

Bij de administratieve aspecten kunnen een aantal factoren als essentieel worden aangemerkt, namelijk:

°   aantrekken van competente, profesionele, efficiente en onpartijdige verkiezingsmanagers * en trainen van ondersteunend personeel;

* (De belangrijkste achterliggende gedachte hierbij is dat indien er iets fout mocht gaan bij de verkiezingen, de aandacht gericht zal worden op de verkiezingsmanagers)

°   aantrekken en trainen van voldoende en competent personeel;

°    beschikbaar hebben van een strategisch plan met weergave van de belangrijkste activiteiten en de daaraan gerelateerde doelen;

°   en een operationeel plan waarin de details van het verkiezingsproces en de tijdspannen nader worden weergegeven (als-het-ware een verkiezingskalender);

°   een voor een ieder toegankelijk en bekend systeem ter behandeling van klachten van politieke organisaties en andere individuen (kiesgerechtigden).

3. Financiele aspecten

Het spreekt voor zich dat aan de organisatie van verkiezingen een enorm prijskaartje zal komen te hangen vanwege onder andere de veelheid van taken, activiteiten op velerlei nivo's en gebieden, de inzet van kader en personeel en het gebruik van informatie-technologie.

Uit bestudering van verkiezingskosten van andere landen is onder meer gebleken dat deze enorm kunnen toenemen *, onder bepaalde omstandigheden, namelijk indien:

* (Als voorbeeld kan dienen Dominica (ontwikkelingsland) waar de verkiezingen in 1995 per kiezer $ 10,11 voor een kiezersaantal van ongeveer 37.500. Daarentegen waren de kosten in Australie (geindustrialiseerd land) $ 4,76 per kiezer.)

°   er een "slecht of zwak ontwikkelde" verkiezingsinfrastructuur bestaat, de kosten van verkiezingen per kiezer enorm kunnen oplopen;

°   landen geen "civic education" oftewel "voter education" programma's in de dagelijkse praktijk hebben, deze noodgedwongen extra kosten met zich meebrengen tijdens het verkiezingsproces (derhalve dus vroegtijdige start van "civic eduation" programma's);

°    er een uitgebreide kiezersregistratie-programma en andere aan de verkiezingsgerelateerde aspecten van stemming dienen plaats te vinden (bijvoorbeeld ID-kaarten/straatnaamgeving/opzetten van complete infrastructuur voor productie en distributie oproepkaarten);

°    er nog inefficiente (of geen adekwate) monitoringssystemen van de verkiezingsactiviteiten (en hun kostenplaatje) bestaan;

°    er wordt overgegaan tot de aankoop van teveel en vaak ook onpraktisch verkiezingsmateriaal *, hetgeen extra kosten meebrengt v.w.b. logistieke voorzieningen inclusief transport;

* (Verkiezingsmateriaal blijkt veelal erg duur te zijn zeker ingeval van aankoop van zgn. "top quality watermarked stembiljetten)

°   er veel duplicatie en/of fragmentatie van activiteiten en taken bestaat;

°    geen goede coordinatie van het gehele verkiezingsproces, alsmede te weinig deskundig kader/personeel beschikbaar is, waardoor er veel crisissituaties optreden en "ad-hoc" maatregelen - vaak gepaard gaande met hoge kosten - genomen dienen te worden.

Op basis van bovengenoemde overwegingen zal derhalve het opstellen van een realistische begroting het belangrijkste financiele instrument zijn.
Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update: