Min VolksGez

Facebook Posts

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

3 days ago

Hallo, wat zijn jullie maatregelen m.b.t. coronavirus? Want nu al heerst er een zware griep die een heleboel mensen treft.Human-to-human transmission confirmed in China coronavirus
As well as 14 healthcare workers, China's National Health Commission team said two patients in southern China had caught the virus from infected family members, according to local media.
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

2 months ago

Ministerie van Volksgezondheid, Suriname

Suriname op drempel malaria eliminatie

Suriname staat op de drempel van de eliminatie van malaria. Ons land heeft zich enkele jaren geleden ten doel gesteld het land in 2020 malariavrij te krijgen en met de tot nu toe behaalde successen ziet het er positief uit. Heléne Hiwat, coördinator van het Malaria Programma benadrukt dat het nationale doel is om malaria in 2020 volledig geëlimineerd te hebben. Het Malaria Programma vierde op woensdag 6 november de Malaria Day of the America’s met een kleine beurs en de introductie van twee nieuwe producten.

Bij deze gelegenheid zei Hiwat dat er in de afgelopen 20 jaar enorme vorderingen zijn gemaakt om Suriname malariavrij te krijgen. Hoewel het nog niet zover is, is er volgens haar wel genoeg reden blij te zijn. Naast het feit dat ons land op de drempel van malaria eliminatie staat viert het Malaria Programma namelijk ook haar tienjarig bestaan. Het Malaria Programma is in 2009 door het ministerie van Volksgezondheid als een op opzichzelfstaand programma ontwikkeld voor de aanpak van malaria in hoge risicogroepen en in hoge risicogebieden.

De hoge risicopopulaties zijn momenteel die in de goudmijngebieden. Hiwat zegt dat deze gebieden heel moeilijk te bereiken zijn. Het gaat om complexe populaties, die niet makkelijk te bereiken zijn met reguliere gezondheidsdiensten. Voor een groot deel zijn het mensen van Braziliaanse komaf en in het algemeen betreft het mobiele populaties, die bewegen tussen Suriname en de buurlanden Frans-Guyana, Brazilië en Guyana. Met ondersteuning van partners als de PAHO heeft het ministerie van Volksgezondheid in de afgelopen tien jaren een strategie ontwikkeld en geïmplementeerd voor de effectieve aanpak van malaria in deze speciale groepen. “Daarmee is het Surinaamse malariaprogramma tot voorbeeld verworden voor de landen om ons heen”, aldus Hiwat.

Bij de viering van Malaria Day of the America’s waren ook vertegenwoordigers van het Nationaal Tuberculose Programma, de Dermatologische Dienst en de Medische Zending aanwezig, alsook de Malaria Service Deliverers (MSD’s). Deze groep vertoeft momenteel in Paramaribo voor een refreshmenttraining. De MSD’s worden in de goudmijngebieden ingezet. Het betreft personen uit mijngebieden die door het Malaria Programma zijn getraind om diagnose en behandeling te bieden aan de gemeenschappen in hun eigen gebied en directe omgeving.
... See MoreSee Less

Suriname op drempel malaria eliminatie

Suriname staat op de drempel van de eliminatie van malaria. Ons land heeft zich enkele jaren geleden ten doel gesteld het land in 2020 malariavrij te krijgen en met de tot nu toe behaalde successen ziet het er positief uit. Heléne Hiwat, coördinator van het Malaria Programma benadrukt dat het nationale doel is om malaria in 2020 volledig geëlimineerd te hebben. Het Malaria Programma vierde op woensdag 6 november de Malaria Day of the America’s met een kleine beurs en de introductie van twee nieuwe producten.

Bij deze gelegenheid zei Hiwat dat er in de afgelopen 20 jaar enorme vorderingen zijn gemaakt om Suriname malariavrij te krijgen. Hoewel het nog niet zover is, is er volgens haar wel genoeg reden blij te zijn. Naast het feit dat ons land op de drempel van malaria eliminatie staat viert het Malaria Programma namelijk ook haar tienjarig bestaan. Het Malaria Programma is in 2009 door het ministerie van Volksgezondheid als een op opzichzelfstaand programma ontwikkeld voor de aanpak van malaria in hoge risicogroepen en in hoge risicogebieden.

De hoge risicopopulaties zijn momenteel die in de goudmijngebieden. Hiwat zegt dat deze gebieden heel moeilijk te bereiken zijn. Het gaat om complexe populaties, die niet makkelijk te bereiken zijn met reguliere gezondheidsdiensten. Voor een groot deel zijn het mensen van Braziliaanse komaf en in het algemeen betreft het mobiele populaties, die bewegen tussen Suriname en de buurlanden Frans-Guyana, Brazilië en Guyana. Met ondersteuning van partners als de PAHO heeft het ministerie van Volksgezondheid in de afgelopen tien jaren een strategie ontwikkeld en geïmplementeerd voor de effectieve aanpak van malaria in deze speciale groepen. “Daarmee is het Surinaamse malariaprogramma tot voorbeeld verworden voor de landen om ons heen”, aldus Hiwat.

Bij de viering van Malaria Day of the America’s waren ook vertegenwoordigers van het Nationaal Tuberculose Programma, de Dermatologische Dienst en de Medische Zending aanwezig, alsook de Malaria Service Deliverers (MSD’s). Deze groep vertoeft momenteel in Paramaribo voor een refreshmenttraining. De MSD’s worden in de goudmijngebieden ingezet. Het betreft personen uit mijngebieden die door het Malaria Programma zijn getraind om diagnose en behandeling te bieden aan de gemeenschappen in hun eigen gebied en directe omgeving.
... See MoreSee Less

Suriname op drempel malaria eliminatie

Suriname staat op de drempel van de eliminatie van malaria. Ons land heeft zich enkele jaren geleden ten doel gesteld het land in 2020 malariavrij te krijgen en met de tot nu toe behaalde successen ziet het er positief uit. Heléne Hiwat, coördinator van het Malaria Programma benadrukt dat het nationale doel is om malaria in 2020 volledig geëlimineerd te hebben. Het Malaria Programma vierde op woensdag 6 november de Malaria Day of the America’s met een kleine beurs en de introductie van twee nieuwe producten.

Bij deze gelegenheid zei Hiwat dat er in de afgelopen 20 jaar enorme vorderingen zijn gemaakt om Suriname malariavrij te krijgen. Hoewel het nog niet zover is, is er volgens haar wel genoeg reden blij te zijn. Naast het feit dat ons land op de drempel van malaria eliminatie staat viert het Malaria Programma namelijk ook haar tienjarig bestaan. Het Malaria Programma is in 2009 door het ministerie van Volksgezondheid als een op opzichzelfstaand programma ontwikkeld voor de aanpak van malaria in hoge risicogroepen en in hoge risicogebieden.

De hoge risicopopulaties zijn momenteel die in de goudmijngebieden. Hiwat zegt dat deze gebieden heel moeilijk te bereiken zijn. Het gaat om complexe populaties, die niet makkelijk te bereiken zijn met reguliere gezondheidsdiensten. Voor een groot deel zijn het mensen van Braziliaanse komaf en in het algemeen betreft het mobiele populaties, die bewegen tussen Suriname en de buurlanden Frans-Guyana, Brazilië en Guyana. Met ondersteuning van partners als de PAHO heeft het ministerie van Volksgezondheid in de afgelopen tien jaren een strategie ontwikkeld en geïmplementeerd voor de effectieve aanpak van malaria in deze speciale groepen. “Daarmee is het Surinaamse malariaprogramma tot voorbeeld verworden voor de landen om ons heen”, aldus Hiwat.

Bij de viering van Malaria Day of the America’s waren ook vertegenwoordigers van het Nationaal Tuberculose Programma, de Dermatologische Dienst en de Medische Zending aanwezig, alsook de Malaria Service Deliverers (MSD’s). Deze groep vertoeft momenteel in Paramaribo voor een refreshmenttraining. De MSD’s worden in de goudmijngebieden ingezet. Het betreft personen uit mijngebieden die door het Malaria Programma zijn getraind om diagnose en behandeling te bieden aan de gemeenschappen in hun eigen gebied en directe omgeving.

Wereld Malaria dag 2019 ... See MoreSee Less

Wereld Malaria dag 2019

Protocol inzake Ebola ingezet voor reiziger uit Congo

De directeur van het ministerie van Volksgezondheid, Cleopatra Jessurun, is op de hoogte gesteld over een reiziger die vandaag rond 15.30 in Suriname is geland met de KLM. Deze persoon komt uit de democratische Republiek Congo, alwaar in enkele staten de Ebola heerst. Hierdoor is op 17 juli jongstleden door de World Health Organisation (WHO) verklaard dat er in dat land zich een Ebola uitbraak heeft voorgedaan.

Door dit bericht over de komst van de persoon, is tijdig het protocol over hoe te handelen met eventueel een persoon die besmet kan zijn, ingezet. Het alert is via de International Health Regulations Officer binnengekomen. Binnen dit kader is alertheid in acht genomen en is reeds vroeg hieromtrent contact geweest tussen de directeur en de coördinator van het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR), Jerry Slijngaard. Twee leden van het first response team waren meteen gemobiliseerd om richting de Johan Adolf Internationale Luchthaven te gaan.

In een vorig bericht van het ministerie is reeds melding gemaakt dat reeds een aanvang was gemaakt met het verhogen van haar alertheid. Verder zegt Jessurun dat hoewel de persoon geen symptomen vertoont en niet komt uit het geteisterd gebied in de democratische Republiek Congo, hij toch is afgezonderd. Zij benadrukt dat wordt gehandeld binnen het vastgestelde Protocol, zodat de juiste structuren voor internationale gezondheidsvoorschriften van de WHO kan worden opgevolgd. Bij aankomst van deze vlucht zijn daarnaast alle passagiers voorzien van een passenger location card. Hierdoor wordt de monitoring door alle betrokken actoren in de gaten gehouden.

Jessurun verduidelijkt ook dat het ministerie conform het protocol, in contact blijft met de PAHO/ WHO om de nodige richtlijnen van dit proces te volgen. Het is goed dat ons land niet zondermeer beperkingen kan opleggen aan het reizigerspubliek, dit op straffe van consequenties. Het is volgens haar van eminent belang dat de samenleving op de hoogte wordt gesteld van het feit dat alle nodige veiligheidsmaatregelen worden getroffen en dat het ministerie totaal niets aan het toeval overlaat. Gedurende de dag was het coördinatieteam in een meeting op het NCCR met diverse stake holders waaronder BOG, Volksgezondheid, Directoraat Nationale Veiligheid, de Immigratiedienst en het Centraal Lab. De zaak wordt volgens het voor ons land geldende protocol afgehandeld en is volledig onder controle.
... See MoreSee Less

Opening poli Medische Zending te Lawatabiki

“De Medische Zending wil de gezondheidszorg overal in het binnenland kunnen brengen waardoor we blij zijn dat we ook een poli in het Lawa gebied kunnen opzetten. Als je een poli in een gebied opzet, wil het namelijk zeggen dat je de zorg dichterbij naar de mensen toe brengt. Belangrijk is dat de mensen in het gebied naar de poli toe kunnen komen voor de hulp” aldus Herman Jintie, directeur van de Medische Zending (MZ) tijdens zijn toespraak bij de opening van de nieuwe poli te Lawatabiki. De feestelijke opening, welke op 14 augustus 2019 plaatsvond, werd bijgewoond door minister Antoine Elias van Volksgezondheid, Edwin Noordzee, Hélène Hiwat, coördinator van het Malaria Programma, Thompson Danso van de Medische Zending en Ulrich Emanuelzoon, vertegenwoordiger van districtscommissaris August Badoe.

Volgens Jintie is het de bedoeling in de toekomst personeelswoningen op het terrein op te zetten en de poli eventueel uit te breiden. Het project welke binnen zes maanden is afgerond, heeft 1.3 miljoen Surinaamse Dollars gekost en was voor rekening van Global Fund en het ministerie van Volksgezondheid. Op de poli zal er screening en behandeling van patienten plaatsvinden, tevens het overdragen van informatie ten behoeve van het behoud van de gezondheid van plaatselijke bewoners.

Hiwat gaf aan dat er reeds in 2014 was besloten een poli op te zetten in het Lawagebied, aangezien er veel mensen binnen dit gebied passeren waaronder de goudzoekers en Fransen. Preventie en bestrijding van ziekten waaronder Tuberculose, HIV en malaria zijn hierdoor van groot belang. Global Fund, die de steun toezegde via het Malaria Programma voor de bouw van de poli, is een grote organisatie die binnen de gezondheidzorg financieel bijdraagt om deze ziekten te bestrijden. “Het opzetten van deze poli door de MZ is belangrijk aangezien het kostenbesparend zal zijn doordat er preventieve gezondheidszorg kan plaatsvinden. De poli zal verder ook als een ‘waakhond’ fungeren om malaria op te tijd te traceren en die op tijd te bestrijden” aldus Hiwat. In het afgelopen jaar zijn slechts 40 gevallen van malaria genoteerd in vergelijking met 2002 waarin er 12000 gevallen werden opgetekend. Het ministerie van Volksgezondheid is gecommitteerd om malaria in 2020 volledig te elimineren in Suriname, waardoor deze poli binnen deze strijd goed zal fungeren, zeker met de hulp van de Fransen, de MZ en de bewoners binnen dit gebied.

Volgens Elias is het belangrijk voor de regering dat er overal in het land goede gezondheidszorg aanwezig is, waardoor dit project zeker prioriteit genoot. “Samen moeten we het gebied Lawatabiki opbouwen. Belangrijk is daarom dat we preventief te werk gaan. Fos siki kong, un mus betere eng! Neem je verantwoordelijkheid op je door je dokterskaart in orde te maken en kom naar de poli voordat ziekte zich aanmeld” aldus de boodschap van de bewindsman aan de aanwezigen. De minister geeft verder aan dat de medicijn voorziening voor het binnenland gegarandeerd is, aangezien de regering extra gelden hiervoor heeft vrij gemaakt via de Raad van Ministers. Verder is het ook een streven van het ministerie in samenwerking met het Malaria Programma om in 2020 malaria-vrij verklaard te worden.

Ook Kapitein Doewa van het Cottica- en Lawagebied en Ulrich Emanuelzoon zijn zeer verheugd met de opening van de poli. Voor hen is het van groot belang dat de medische hulp dichterbij huis wordt gebracht door de regering. Aan de plaatselijke bewoners is daarom gevraagd zuinig om te gaan met de poli.
... See MoreSee Less

Regeringsdelegatie brengt bezoek aan Boven-Suriname gebied

Een regeringsdelegatie bestaande uit minister Antoine Elias van Volksgezondheid en minister Vijay Chotkan van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), heeft een werkbezoek gebracht aan het Boven Surinamegebied. De delegatie bestond verder uit de DNA-leden Silvana Afonsoewa en Erwin Linga, Edwin Noordzee, Ryan de Gama, directeur van het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) en Herman Jintie, directeur van de Medische Zending (MZ). Er werden bezoeken gebracht aan de dorpen Asidonhopo, Djoemoe, Godo en Ligorio.

Tijdens het tweedaagse bezoek, welke op 8 en 9 augustus 2019 plaatsvond, werden er diverse krutu’s gehouden met onder andere districtscommissaris (DC) Humphrey Jeroe, Granman Albert Aboikoni en diverse Kapiteins.

De leiding en de leerlingen van de scholen te Godo en Djoemoe heetten de delegatie van harte welkom in het gebied, door middel van enkele korte voordrachten, waarna zij werden toegesproken door de beleidsmakers. Minister Antoine Elias gaf tijdens zijn korte toespraak te Godo aan afgevaardigd te zijn door de regering met het doel te weten te komen wat de noden zijn van de bevolking in dat gebied. Hij gaf verder ook te kennen dat er tijdens zijn bezoek een krutu gehouden zou worden te Asidonhopo met de bedoeling de Granman te informeren over de plaatsing van de Cubaanse artsen binnen dat gebied. Over ongeveer zes weken zullen de artsen zover zijn om tewerk gesteld te kunnen worden, waarbij er twee artsen voor Asidonhopo en omstreken zijn gereserveerd. Verder werd ook door de bewindsman meegedeeld dat er op dit moment medicatie ter waarde van 1.7 miljoen Surinaamse Dollars is gereserveerd voor de Medische Zending. “Er zijn voldoende medicijnen, er zal dus volop gewerkt kunnen worden en we hoeven niet te vrezen voor een tekort” aldus de minister.

DNA lid Afonsoewa maakte tijdens haar korte toespraak meteen van de gelegenheid gebruik om de minister van OWT&C aandacht te vragen voor de problematiek met betrekking tot het gebrek aan gedegen toegang tot televisie beelden, in het bijzonder voor de leerlingen die dit nodig hebben voor hun eigen ontwikkeling. Vermeldenswaard is dat het de eerste keer is geweest dat een minister van OWT&C naar het Boven-Suriname gebied is afgereisd. De plannen zijn op dit moment in werking om een weg aan te leggen van Djoemoe naar Stonoekoe, welke langs de Surinamerivier zal lopen.

Tijdens de krutu te Asidonhopo werden de dorpsbewoners geinformeerd over het doel van de komst van de delegatie. Aan hen werd voorgehouden dat de regering ook oor heeft voor de noden van de mensen binnen dat gebied. Tijdens een vraaggesprek gaf de Granman aan dat hij blij is met de komst van de artsen, aangezien het een noodzaak is. “Als mensen op tijd geholpen kunnen worden, zal het het land ter goede komen, de behandeling komt op een betere manier tot uiting en kost het land minder. Het is dus een heel goed voornemen dat er permanent artsen geplaatst worden in het binnenland”, aldus de Granman.
... See MoreSee Less

8 months ago

Hierby zou ik willen solliciteren naar een passend vacature binnen uw ministerie.

Myn naam is Radjes Somai Radjes Somai en ik ben geboren op 24-11-70 te nickerie.

Ik ben in bezit mulo b diploma en heb havo 4 doorlopen . .Verder heb ik jarenlange ervaring in bouw en civieltechnische werken .

Gaar naar een antwoord uwerzyds verwachtende verblyf ik te

R Somai . H n vandyckstr no 9 . Tel 8176118 .

Bylagen copie
... See MoreSee Less

Hierby zou ik willen solliciteren naar een passend vacature binnen uw ministerie. 

Myn naam is Radjes Somai en ik ben geboren op 24-11-70 te nickerie. 

Ik ben in bezit mulo b diploma en heb havo 4 doorlopen . .Verder heb ik jarenlange ervaring in bouw en civieltechnische werken . 

Gaar naar een antwoord uwerzyds verwachtende verblyf ik te 

R Somai . H n vandyckstr no 9 . Tel 8176118 . 

Bylagen copie

8 months ago

Het NNC(nierdialyse centrum) heeft geen backup generator terwijl het voor de patienten van groot belang is dat hun behandeling ononderbroken voortgang heeft. In het NNC komen veel mensen uit Lelydorp en omgeving, daarom zou het goed zijn dat er in het Wanica ziekenhuis ook een afdeling van het NNC komt. ... See MoreSee Less

PERSBERICHT
Influenza updates in Suriname

Het griepseizoen voor 2019 is in Suriname en vele andere landen op het noordelijk halfrond, zowel het Caribisch gebied begonnen. Zoals elk jaar is er vanaf januari een toename van griepgevallen. Samen met de Pan American Health Organization (PAHO) heeft het ministerie van Volksgezondheid een surveillancesysteem voor Influenza ingesteld, met als hoofddoelen een beter inzicht in de situatie te krijgen, het detecteren van nieuwe soorten griepvirussen, en het detecteren van griep uitbraken.

Dit systeem helpt gezondheidswerkers met het nemen van beslissingen over gezondheidsmaatregelen en adviseert de samenleving over preventieve maatregelen en de noodzaak van vroege behandeling op basis van vastgestelde risico's. Ook krijgt het ministerie van volksgezondheid vanaf 2016 wekelijkse rapportage van de influenza surveillance.Seizoen influenza wordt gekenmerkt door een plotseling begin van koorts, hoest (gewoonlijk droog), hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, keelpijn en een loopneus. De hoest kan ernstig zijn en kan 2 of meer weken duren. De meeste mensen herstellen binnen een week van koorts en andere symptomen zonder medische hulp.Qua transmissie verspreidt seizoen influenza zich gemakkelijk. Wanneer een geïnfecteerde persoon hoest of niest, worden besmettelijke druppels met het virus in de lucht verspreid. Deze druppels kunnen zich tot een meter verspreiden, en personen die deze druppels inademen infecteren. Het virus kan ook worden verspreid door handen die besmet zijn met influenzavirussen.Patiënten die niet behoren tot een hoge risicogroep moeten worden behandeld met symptomatische behandeling en worden geadviseerd om, thuis te blijven om de besmetting van anderen in de gemeenschap tot een minimum te beperken.In Noord-Amerika is de influenza nog steeds hoog, waarbij influenza A (H1N1) de overhand heeft. SARI (severe acute respiratory infections) nam af maar is nog steeds hoger dan in voorgaande seizoenen.

De meeste Caraïbische landen meldden een daling van de Influenza. Haïti rapporteerde een toename in SARI-gevallen, hoger dan de besmettingen in 2018 die voor dezelfde periode werden waargenomen, met de meeste gevallen van <5 jaar oude baby's. Jamaica en Puerto Rico meldden een toename van ILI-gevallen (Influenza Like Illness). In Centraal- en Latijns-Amerika nam de influenza-activiteit toe, maar de SARI-gevallen namen af.In Suriname was er toename van de SARI-gevallen. Deze toename wordt mogelijk veroorzaakt door een lokale verhoogde transmissie.Verslag vanuit de afdeling epidemiologie van:

Week 1 tot en met week 7 een cumulatief van 215 gemelde SARI-gevallen zijn vergeleken in de afgelopen drie jaar (2016-2018) voor dezelfde periode (week 1-7) waren er gemiddeld 74 SARI-gevallen.

Tot en met week 7 waren er 14 met SARI verwante sterfgevallen, 9 mannen en 5 vrouwen. Van deze 8 (acht) (57%) werd laboratorium bevestigd als positief voor het influenzavirus (H1N1).

Vijf van de acht (43%) van de sterfgevallen hadden diabetes, terwijl in 2018 21% van de SARI-gerelateerde sterfgevallen diabetisch waren.

In totaal hadden 20% en 13% van de gemelde SARI-gevallen comorbiditeiten (onderliggende aandoeningen) van diabetes en respectievelijk 13% astma. Deze risicogroepen hadden een vergelijkbare ziektelast en werden ook het zwaarst belast in 2018.

In de afgelopen drie jaar (2016-2018) was het gemiddelde aantal aan SARI gerelateerde sterfgevallen aan het einde van de 7de week gemiddeld 7.

Het percentage gehospitaliseerde patiënten vanwege SARI is 21% (21% van de totale ziekenhuisopnamen waren SARI-gevallen) voor epi-week 6 en reeds 11% voor epi-week 7 (normaal bereik is 0-5% in vorige seizoenen). Dit betekent dat een groot deel van de opgenomen patiënten zo vanwege SARI was. Het is echter belangrijk om te vermelden dat 2 extra afdelingen zijn toegevoegd aan de surveillance in februari (Epi-week 6) voor AZP, die ook bijdragen aan de toename van gemelde SARI-gevallen.

In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (epi-week 1-7), zien we een hogere ILI-activiteit (Influenza Like Illness), als gevolg van een toename in de afgelopen 3 weken (in totaal 44 gevallen vergeleken met 36 voor 2018 in dezelfde periode), het percentage van influenza positiviteit was lager voor 2019 (45% vergeleken met 58%). Voor epi-week 1-7 werden 162 SARI-gevallen getest, waarvan 39% influenza A-positief was, vergeleken met 65 gevallen met 11% positiviteit voor influenza-voor 2018 in dezelfde periode. Dit jaar was 97% van de influenzavolle SARI-monsters positief voor H1N1. Momenteel is er al een daling te merken bij de gevallen koorts met respectievelijk <5 en >5 voor het jaar 2019.

Het ministerie van Volksgezondheid benadrukt dat de mensen die griepachtige verschijnselen hebben, thuis moeten blijven om te voorkomen dat ze anderen besmetten. Ook moet deze groep sporten vermijden. Preventieve maatregelen zoals sanitaire maatregelen, handhygiëne en hoest-en-niesetiquette, waaronder het bedekken van neus en mond tijdens het niezen en hoesten en regelmatig de handen wassen met water en zeep, dienen in acht genomen te worden.

Paramaribo, 28 februari 2019
Ministerie van VOLKGEZONDHEID
... See MoreSee Less

Comment on Facebook

Kathleen Jharie

1 years ago

Wie kan mij vertellen wat de procedure is als ik mijn eigen verklaringen wil zien die de geneeskundige specialisten van Suriname geschreven hebben voor de afdeling keuringscommissie van ministerie van volksgezondheid? Het enige wat niet duidelijk is voor mij is de datum? Voor de rest klopt alles! ... See MoreSee Less

1 years ago

Wat wordt er gedaan aan de rookoverlast die reeds langer dan 1 week heerst in Par'bo Zuid?
Het is een serieus probleem: In mijn directe omgeving leidt dit tot vreselijke hoest, brandende longen, huiduitslag, etc.
Echter zie ik het niet verminderen.
... See MoreSee Less

1 years ago

Ministerie van Volksgezondheid, Suriname

... See MoreSee Less

Nieuw bestuur Stichting ’s Lands Hospitaal geïnstalleerd

De minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, heeft het nieuw bestuur van de Stichting ’s Lands Hospitaal geïnstalleerd. Deze officiële installatie vond plaats op het kabinet van de bewindsman op dinsdag 23 juli 2018. De zittingsperiode loopt vanaf 15 juli 2018 en is berekend voor een periode van twee jaren.

Tijdens de toespraak benadrukte de bewindsman dat er goede communicatie en een goede samenwerking moet zijn tussen de leden onderling en de directie van het ziekenhuis anderzijds. De nieuwbakken voorzitter, drs. Michel Blokland, gaf vervolgens aan dat het bestuur ervoor zal zorgen dat het ziekenhuis binnen het kader handelt van het overheidsbeleid, waarbij gesteld wordt dat gezondheidszorg voor eenieder toegankelijk moet zijn. “We zullen verder ook kijken hoe middels goede, maar ook beheersbare kosten topzorg te blijven leveren”, aldus Blokland.

Elias wenste de leden verder heel veel succes toe tijdens het uitoefenen van de nieuwe functie. De overige leden die zitting hebben in het bestuur zijn drs. Kwame Horne, mr. Justina Eduards, Nathalie Aalstein BSc. en Imro Edam.
... See MoreSee Less

Nieuw bestuur Stichting ’s Lands Hospitaal geïnstalleerd 

De minister van Volksgezondheid, Antoine Elias, heeft het nieuw bestuur van de Stichting ’s Lands Hospitaal geïnstalleerd. Deze officiële installatie vond plaats op het kabinet van de bewindsman op dinsdag 23 juli 2018. De zittingsperiode loopt vanaf 15 juli 2018 en is berekend voor een periode van twee jaren.

Tijdens de toespraak benadrukte de bewindsman dat er goede communicatie en een goede samenwerking moet zijn tussen de leden onderling en de directie van het ziekenhuis anderzijds. De nieuwbakken voorzitter, drs. Michel Blokland, gaf vervolgens aan dat het bestuur ervoor zal zorgen dat het ziekenhuis binnen het kader handelt van het overheidsbeleid, waarbij gesteld wordt dat gezondheidszorg voor eenieder toegankelijk moet zijn. “We zullen verder ook kijken hoe middels goede, maar ook beheersbare kosten topzorg te blijven leveren”, aldus Blokland.

Elias wenste de leden verder heel veel succes toe tijdens het uitoefenen van de nieuwe functie. De overige leden die zitting hebben in het bestuur zijn drs. Kwame Horne, mr. Justina Eduards, Nathalie Aalstein BSc. en Imro Edam.

Ministerie van Volksgezondheid organiseert workshop on Strategic Health Workforce Planning

Het ministerie van Volksgezondheid organiseert in samenwerking met de Pan American Health Organization (PAHO) de workshop Strategic Health Workforce Planning. Deze wordt gehouden van woensdag 25 tot en met vrijdag 27 juli 2018 in de conferenceroom van hotel Residence Inn.

Tijdens de driedaagse workshop zal er op verschillende manieren aandacht worden besteed aan methoden die ervoor moeten zorgen dat het gezondheidssysteem in Suriname verder ontwikkelend wordt. “Consultants van de PAHO zullen de participanten tools bijbrengen om tot een concept te komen hoe data het best te verzamelen”, aldus Nathalie Ceuppens, medewerker op de afdeling Human Resources for Health Planning op het ministerie van Volksgezondheid.

Verder zal er ook aandacht geschonken worden aan het ontwikkelen van competenties die betrekking hebben op het identificeren van knelpunten binnen het Surinaams gezondheidssysteem. Hierbij zal er ook worden gewerkt aan het aanbrengen van verbetering en het bedenken van oplossingsmodellen voor risico’s die zich eventueel kunnen presenteren in de toekomst. Verwacht wordt dat de participanten na afloop onder andere scenario’s kunnen bedenken, welke beschrijven hoe ons gezondheidssysteem zich op een positieve manier kan ontwikkelen. Verder is het ook belangrijk dat de deelnemers na afloop kunnen vaststellen welke de kritische issues zijn, maar ook de risico’s waarmee het Surinaams gezondheidssysteem te kampen heeft. Belangrijk is natuurlijk ook dat de mogelijkheden worden geschetst zodat er verder gewerkt kan worden aan Strategic Health Workforce Planning.

Aan deze meeting namen onder andere de projectontwikkelaars en eindverantwoordelijken van diverse gezondheidsinstanties deel, waaronder het ministerie van Arbeid, het Nationaal Planbureau, de Regionale Gezondheidsdienst, de Medische Zending en verschillende ziekenhuizen.
... See MoreSee Less

Ministerie van Volksgezondheid organiseert workshop on Strategic Health Workforce Planning  

Het ministerie van Volksgezondheid organiseert in samenwerking met de Pan American Health Organization (PAHO) de workshop Strategic Health Workforce Planning. Deze wordt gehouden van woensdag 25 tot en met vrijdag 27 juli 2018 in de conferenceroom van hotel Residence Inn.

Tijdens de driedaagse workshop zal er op verschillende manieren aandacht worden besteed aan methoden die ervoor moeten zorgen dat het gezondheidssysteem in Suriname verder ontwikkelend wordt. “Consultants van de PAHO zullen de participanten tools bijbrengen om tot een concept te komen hoe data het best te verzamelen”, aldus Nathalie Ceuppens, medewerker op de afdeling Human Resources for Health Planning op het ministerie van Volksgezondheid.

Verder zal er ook aandacht geschonken worden aan het ontwikkelen van competenties die betrekking hebben op het identificeren van knelpunten binnen het Surinaams gezondheidssysteem. Hierbij zal er ook worden gewerkt aan het aanbrengen van verbetering en het bedenken van oplossingsmodellen voor risico’s die zich eventueel kunnen presenteren in de toekomst. Verwacht wordt dat de participanten na afloop onder andere scenario’s kunnen bedenken, welke beschrijven hoe ons gezondheidssysteem zich op een positieve manier kan ontwikkelen. Verder is het ook belangrijk dat de deelnemers na afloop kunnen vaststellen welke de kritische issues zijn, maar ook de risico’s waarmee het Surinaams gezondheidssysteem te kampen heeft. Belangrijk is natuurlijk ook dat de mogelijkheden worden geschetst zodat er verder gewerkt kan worden aan Strategic Health Workforce Planning.

Aan deze meeting namen onder andere de projectontwikkelaars en eindverantwoordelijken van diverse gezondheidsinstanties deel, waaronder het ministerie van Arbeid, het Nationaal Planbureau, de Regionale Gezondheidsdienst, de Medische Zending en verschillende ziekenhuizen.

Milieu inspecteurs worden getraind in ‘Integrated Vector Management

’De Caribbean Public Health Agency (CARPHA), is momenteel aangesteld als het uitvoerende orgaan van de Europese Unie, welke belast is met het project ‘Health System Strengthening for the Prevention and Response to Outbreaks of Zika and other Mosquito-Borne Disseases in the Caribbean’. Dit project is uitgestippeld voor een periode van 12 maanden.

In dit kader werden veertien (14) milieu inspecteurs in de week van 23 tot en met 27 juli 2018 getraind door twee afgevaardigden van de CARPHA, Camile White en Rajesh Rajoo. Het doel van de workshop was om onder andere:

De medewerkers te trainen in laboratorium technieken, gericht op entomologie;
Het implementeren, maar ook het verbeteren, verzamelen en beheren van data betreffende de Aedes Aegypti muskiet;
Het ontwikkelen en implementeren van feedback mechanismen voor entomologie indexen en vector controle tijdens veldoperaties.
Ook aan het Centraal Laboratorium werd een bezoek gebracht. Na de inspectie van EU/CARPHA afgevaardigden, werd geconcludeerd dat het laboratorium voor 75% voldoet aan de eisen, zoals vastgesteld volgens het World Health Organization (WHO) Laboratory Assessment Toolkit.

Tot slot werden er enkele aanbevelingen gedaan aan de leiding, waaronder het overbruggen van de kloof tussen de verschillende afdelingen; het regelmatig uitvoeren van veldinspecties met betrekking tot de Aedes Aegypti muskiet en het uitwisselen van informatie maar ook het gebruik maken van internationale gegevensbestanden die beschikbaar zijn gesteld door de CARPHA.
... See MoreSee Less

Milieu inspecteurs worden getraind in ‘Integrated Vector Management

’De Caribbean Public Health Agency (CARPHA), is momenteel aangesteld als het uitvoerende orgaan van de Europese Unie, welke belast is met het project ‘Health System Strengthening for the Prevention and Response to Outbreaks of Zika and other Mosquito-Borne Disseases in the Caribbean’. Dit project is uitgestippeld voor een periode van 12 maanden.

In dit kader werden veertien (14) milieu inspecteurs in de week van 23 tot en met 27 juli 2018 getraind door twee afgevaardigden van de CARPHA, Camile White en Rajesh Rajoo. Het doel van de workshop was om onder andere:

De medewerkers te trainen in laboratorium technieken, gericht op entomologie;
Het implementeren, maar ook het verbeteren, verzamelen en beheren van data betreffende de Aedes Aegypti muskiet;
Het ontwikkelen en implementeren van feedback mechanismen voor entomologie indexen en vector controle tijdens veldoperaties.
Ook aan het Centraal Laboratorium werd een bezoek gebracht. Na de inspectie van EU/CARPHA afgevaardigden, werd geconcludeerd dat het laboratorium voor 75% voldoet aan de eisen, zoals vastgesteld volgens het World Health Organization (WHO) Laboratory Assessment Toolkit.

Tot slot werden er enkele aanbevelingen gedaan aan de leiding, waaronder het overbruggen van de kloof tussen de verschillende afdelingen; het regelmatig uitvoeren van veldinspecties met betrekking tot de Aedes Aegypti muskiet en het uitwisselen van informatie maar ook het gebruik maken van internationale gegevensbestanden die beschikbaar zijn gesteld door de CARPHA.

Bekendmaking: Nationaal Tabaksbeleid van Suriname ... See MoreSee Less

Bekendmaking: Nationaal Tabaksbeleid van Suriname

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid bracht een werk- tevens kennismakingsbezoek aan het Surinaamse Rode Kruis en de Nationale Bloedbank.

Tijdens dit bezoek op vrijdag 8 juni 2018, gaf de directeur van het Surinaams Rode Kruis, drs. Thea Smith, Een korte uiteenzetting over de werkzaamheden van de stichting. Ook de directeur van de Nationale BloedBank, drs. Maria Tjon A Loi kwam aan het woord. Zij gaf in haar presentatie aan dat het donoren bestand van de Bloedbank momenteel gesteld is op 5500 en dat dit aantal nog lang niet voldoende is. De bloedbank mikt op een donoren bestand van 11000 actieve leden.

De voorzitter van het Stichtingsbestuur van de Rode Kruis, prof. Malti Adhin, benadrukte dat het Rode Kruis zich met veel meer bezighoudt dan bloeddonaties. Enkele van de programma’s waarmee de Bloedbank zich ook mee bezighoudt zijn Roadsafety, Hotel safety en het vergroten van de bewustwording onder de binnenlandbewoners met betrekking tot beter bouwen.

De bewindsman gaf aan blij te zijn met het SRK als partner en deelde de leiding mee dat hij met de weinige middelen die beschikbaar zijn, zoveel mogelijk zal proberen te bewerkstelligen voor het ministerie als ook haar partners. Na de presentaties mocht de minister zich oriënteren op de verschillende afdelingen van het Surinaams Rode Kruis en de Nationale Bloedbank.
... See MoreSee Less

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid bracht een werk- tevens kennismakingsbezoek aan het Surinaamse Rode Kruis en de Nationale Bloedbank.

Tijdens dit bezoek op vrijdag 8 juni 2018, gaf de directeur van het Surinaams Rode Kruis, drs. Thea Smith, Een korte uiteenzetting over de werkzaamheden van de stichting. Ook de directeur van de Nationale BloedBank, drs. Maria Tjon A Loi kwam aan het woord. Zij gaf in haar presentatie aan dat het donoren bestand van de Bloedbank momenteel gesteld is op 5500 en dat dit aantal nog lang niet voldoende is. De bloedbank mikt op een donoren bestand van 11000 actieve leden.

De voorzitter van het Stichtingsbestuur van de Rode Kruis, prof. Malti Adhin, benadrukte dat het Rode Kruis zich met veel meer bezighoudt dan bloeddonaties. Enkele van de programma’s waarmee de Bloedbank zich ook mee bezighoudt zijn Roadsafety, Hotel safety en het vergroten van de bewustwording onder de binnenlandbewoners met betrekking tot beter bouwen.

De bewindsman gaf aan blij te zijn met het SRK als partner en deelde de leiding mee dat hij met de weinige middelen die beschikbaar zijn, zoveel mogelijk zal proberen te bewerkstelligen voor het ministerie als ook haar partners. Na de presentaties mocht de minister zich oriënteren op de verschillende afdelingen van het Surinaams Rode Kruis en de Nationale Bloedbank.

Verpleegkundigen IVV in de bloemetjes gezet.

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft in verband met Internationale dag der verpleging op 12 mei de verpleegkundigen op het ministerie en van de afdeling Inspectie Verplegende en Verzorgende beroepen aangenaam verrast met bemoedigende woorden en een presentje. De afdeling had in verband met dag der verpleging een gezellig samen zijn toen de minister erbij schoof. “ Ik weet als geen ander wat voor liefde en passie jullie moeten geven voor dit werk”.
Het is een bijzondere dag omdat de verpleegkundige op deze dag gewaardeerd worden voor het werk dat zij doen. ” Ik vind het fijn dat wij binnen onze werk kringen gewaardeerd worden, zo raak je gemotiveerd om je werk met plezier voort te zetten” zegt verpleegkundig inspecteur Rostburg Maureen. Het thema voor dit jaar is: No matter the location, No matter the setting. Health care should be accessible to all.
Namens de Inspectie Verplegende en Verzorgende beroepen worden alle verpleegkundigen in Suriname gefeliciteerd met deze dag en het goede werk waarmee zij bezig zijn. Als boodschap geeft IVV mee: “Laten wij steeds denken aan de woorden van Florence Nightingale. Laten wij ons werk met passie blijven doen en de 3 H’s niet vergeten. De handen, het hoofd en ons hart. Dan zullen we zeker een voldoening hebben in het mooi beroep wat we uitoefenen”.
... See MoreSee Less

Verpleegkundigen IVV in de bloemetjes gezet.

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft in verband met Internationale dag der  verpleging op 12 mei de verpleegkundigen op het ministerie en van de afdeling Inspectie Verplegende en Verzorgende beroepen aangenaam verrast met bemoedigende woorden en een presentje. De afdeling had in verband met dag der verpleging een gezellig samen zijn toen de minister erbij schoof. “ Ik weet als geen ander wat voor liefde en passie jullie moeten geven voor dit werk”. 
Het is een bijzondere dag omdat de verpleegkundige op deze dag  gewaardeerd worden voor het werk dat zij doen. ” Ik vind het fijn dat wij binnen onze werk kringen gewaardeerd worden, zo raak je gemotiveerd om je werk met plezier voort te zetten” zegt verpleegkundig inspecteur Rostburg Maureen. Het thema voor dit jaar is: No matter the location, No matter the setting. Health care should be accessible to all. 
Namens de Inspectie Verplegende en Verzorgende beroepen worden alle verpleegkundigen in Suriname gefeliciteerd met deze dag en het goede werk waarmee zij bezig zijn. Als boodschap geeft IVV mee: “Laten wij steeds denken aan de woorden van Florence Nightingale. Laten wij ons werk met passie blijven doen en de 3 H’s niet vergeten. De handen, het hoofd en ons hart. Dan zullen we zeker een voldoening hebben in het mooi beroep wat we uitoefenen”.

Comment on Facebook

Geweldig. Gefeliciteerd met de dag hoor dames.

Meer berichten laten zien
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com