andasuriname
Suriname home, begin van uw reis Maak dit  Uw  Startpagina  a.u.b.    
logo suriname.nu
   
   

   
ONDERDELEN DOUANE
 suriname.nu  Algemeen
 suriname.nu  De Douane
 suriname.nu  Telefoonnummers
 suriname.nu  In- & uitvoer
 suriname.nu  Smokkelen
 suriname.nu  Lijfsvisitatie
 suriname.nu  Verbruiksbelasting
 suriname.nu  Transito
 suriname.nu  Douaneloodsen
 suriname.nu  Rekenvoorbeelden invoer
 suriname.nu  Overzicht geldboetes

 suriname.nu  APC-codering
 suriname.nu  Enig Document
 suriname.nu  Inhoud Enig Document
 suriname.nu  Gebruik formulier
 suriname.nu  Invulling vakken
 suriname.nu  Vakken A,B,C en D
 suriname.nu  Additionele informatie
 suriname.nu  Vragen
 suriname.nu  Routing aangifte (ASYCUDA)
 suriname.nu  Bijlagen: Incoterm/Landen

 suriname.nu  Grondstoffenbesluit 1997
 suriname.nu  Scheepvaartwet
 suriname.nu  Deviezenwet
 suriname.nu  Smokkeldecreet
 suriname.nu  Wet op statistiekrecht
 suriname.nu  Wet Tarief van Invoerrechten
 suriname.nu  Vuurwapenwet
 suriname.nu  Wet verdovende middelen
 suriname.nu  Wet wegen van goederen
 suriname.nu  Kosten inzake in- en uitvoer

 suriname.nu  Klantnummers (ASYCUDA)
 suriname.nu  Invoer verhuisboedel
 suriname.nu  Houtexport
 suriname.nu  Afdeling OAP
 suriname.nu  Suralco onth. omzetbelasting
 suriname.nu  ROSEBEL GOLDMINES
 suriname.nu  Onbeheerde Opslag NH

 suriname.nu  Vergoeding teruggaaf
 suriname.nu  Hoogte der geldboete
 suriname.nu  Wijziging Kostenwet 1940
 suriname.nu  Tarief Invoerrechten 1996
 suriname.nu  Origineel Inkoopfactuur
 suriname.nu  Importverbod

 suriname.nu  Heffing accijnzen 2004
 suriname.nu  Vrijstelling omzetbelasting
 suriname.nu  Vrijstelling Statistiekrecht
 suriname.nu  Geschenkzendingen
 suriname.nu  In- en uitvoer veboden
 suriname.nu  Wat is CITES
 suriname.nu  ZOOGDIEREN
 suriname.nu  SCHILPADDEN EN AMFIBIEN
 suriname.nu  VOGELS

ONDERWERPEN DOUANE
 suriname.nu  De Douane

AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     
 
SURINAME  AFDELINGEN -  DOUANE

 suriname . NU terug
 


Wetten   : Wet verdovende middelen

           suriname.nu  Naar: Onderdelen Wet verdovende middelen
Lijst II, BEHORENDE BIJ WET VERDOVENDE MIDDELEN.

Onderdeel A.

1. Substanties, voorkomende op Lijst III van het Psychotrope Stoffen Verdrag.

Amobarbital
Buprenorphine
Butalbital
Cathine
Cyclobarbital
Gluthethimide
Pentazocine
Pentobarbital

Preparaten die een of meer van vorengenoemde substanties bevatten.


2. Substanties, voorkomende op Lijst IV van het Psychotrope Stoffen Verdrag.

Allobarbital
Alprazolam
Amfepramon
Barbital
Benzfetamine
Bromazepam
Butobarbital
Camazepam
Chlordiazepoxide
Clobazam
Clonazepam
Clorazepaat
Clotiazepam
Cloxazolam
Delorazepam
Diazepam
Estazolam
Ethchlorvynol
Ethinamaat
Ethyl-loflazepaat
Etilamfetamine
Fencamfamine
Fenproporex
Fludiazepam
Flunitrazepam
Flurazepam
Halazepam
Haloxazolam
Ketazolam
Lefetamine
Loprazolam
Lorazepam
Lormetazepam
Mazondol
Medazepam
Mefenorex
Meprobamaat
Methylphenobarbital
Methyprylon
Midazolam
Nimetazepam
Nitazepam
Nordazepam
Oxazepam
Oxazolam
Pemoline
Phendimetrazine
Phenobarbital
Phentermine
Pinazepam
Pipradol
Prazepam
Propylhexedrine
Pyrovaleron
Secbutabarbital
Temazepam
Tetrazepam
Tiazolam
Vinylbital


Preparaten die een of meer van vorengenoemde substanties bevatten.


Onderdeel B.

Hennep, waaronder wordt begrepen elk deel van de plant van het geslacht Canabis, waaraan de hars nog niet is onttrokken, onverschillig welke de benaming in de handel ook zij; alsmede gebruikelijke vaste mengsels van hennephars en plantaardige elementen van hennep (zoals hashish, esrar, chiras, jamba, ganja en marihuana), waaraan geen andere substanties zijn toegevoegd.    

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update: