Google
 
Web Suriname.NU
U kunt nu ook alleen binnen  ANDA Suriname  zoeken
      ·       Suriname Gastenboek       ·       Geef u hier op voor SuriMagazine   
   

   
ONDERDELEN
POLITIE
 suriname.nu  Politie 1
 suriname.nu  Politie 2
 suriname.nu  Politie 3
 suriname.nu  Politie 4
 suriname.nu  Politie 5
 suriname.nu  Politie 6
 suriname.nu  Politie 7
 suriname.nu  Politie 8
 suriname.nu  Politie 9
 suriname.nu  Politie 10

ONDERWERPEN
Geschiedenis
 suriname.nu  Immigratie Algemeen
 suriname.nu  Javaanse immigratie
 suriname.nu  Donko's tot Guides
 suriname.nu  Brieven v. Wetten
 suriname.nu  Suriname bevolkt
 suriname.nu  Slavernij
 suriname.nu  De 20 ste eeuw
 suriname.nu  Indianen (oorspr.)
 suriname.nu  Paramaribo
 suriname.nu  Albina
 suriname.nu  Mariënburg
 suriname.nu  Oude kaarten
 suriname.nu  Archieven-wijzer
 suriname.nu  Post en postzegels
 suriname.nu  Batavia
 suriname.nu  Goslar
 suriname.nu  Goud-zaken
 suriname.nu  Geld-zaken
 suriname.nu  Het Park
 suriname.nu  Korps Politie
 suriname.nu  Treinen
 suriname.nu  Forten
 suriname.nu  Westgrens
 suriname.nu  Samenvattingen
     ( Engels )


AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     
 SURINAME  AFDELINGEN -  Geschiedenis - - POLITIE

 suriname . NU terug
 
  Geschiedenis Korps Poltiee. De Kinderpolitie.

De afdeling kinderpolitie werd ingesteld op 1 april 1948. Zij begon met twee dames, onder leiding van mej. Sillevolde, die geknipt leek voor die functie. Niet alleen had zij in militaire dienst gezeten, maar ook kon zij bogen op omvangrijk sociaal werk, waarbij zij al veel met jeugd was omgegaan. Eind 1949 werd deze afdeling ondergebracht bij de Dienst voor Sociale Bijstand van het Ministerie van Sociale Zaken en Immigratie, maar bleef onder de bevelen van de Procureur-generaal en het hoofd van de dienst van de gewapende politie. Zonder een duidelijk omschreven taak werd zij door de toenmalige directeur van het departement gekarakteriseerd als een "Eerste hulp bij morele ongelukken". De onderbrenging bij Sociale Zaken was gebeurd "om een poging te wagen de bevolking vertrouwd te maken met een tak van dienst van politie, die er niet is om bekeuringen in te stellen, maar om te helpen". De dames gingen gekleed in het uniform van de sociale werksters.

De dienst groeide, het vertrouwen ook en in 1957 kon zij gesplitst worden in dienst voor de kinderbescherming, welke ressorteerde onder Sociale Zaken en de kinderpolitie, nu wel in politie-uniform gestoken en ondergebracht bij de recherche. Aanvankelijk stonden beide diensten onder dezelfde leiding en waren zij ook in hetzelfde gebouw gehuisvest.

mej. Sillevolde, eerste vrouwelijke agente


Toen de personele unie werd verbroken verhuisde de kinderpolitie naar het hoofdbureau van politie aan de Waterkant, waar zij een zelfstandige afdeling werd. In het algemeen hield zij zich bezig met "het behandelen van alle klachten en verzoeken om hulp m.b.t. kinderen, wanneer van enige criminele inslag sprake was".

Ook kon hulp verleend worden aan de recherche als het ging om zedendelicten of bij fouillering van vrouwelijke verdachten. Nadat de kinderpolitie weer bij de politie was ondergebracht werd een aanvang gemaakt met de opleiding van vrouwelijke agenten. Van de eerste zeven functionarissen werden vier tewerkgesteld bij de kinderpolitie, terwijl drie aan de verkeerspolitie werden toegevoegd. Onder de eerste groep vrouwelijke agenten was ook de latere inspecteur Dikmoet, die terugblikkend vertelde:
"De beginperiode was erg zwaar, het was 's morgens vroeg kwart voor zes aanmelden in het opleidingscentrum, vervolgens lichamelijke opvoeding van Ludwig de Sanders en ook nog exercitie van brigadier Hiwat. Voorts werden wij opgevangen en begeleid door brigadier (mevr.) Sillevolde. Na de opleiding werden wij ingezet bij de afdeling kinderen zedenpolitie".

Een verslag uit de beginjaren geeft ons een indruk van de problemen waar de dienst mee te kampen had: " Bij wijze van experiment is gedurende enkele maanden van het verslagjaar avondcontrole op de jeugd uitgeoefend. De jeugdige 'nachtwandelaars' werden dan opgepakt en aan huis bezorgd. Dit experiment had weinig succes, omdat vele van deze gevallen voor opname in een tehuis voor verwaarloosde kinderen in aanmerking komen. Andere van deze kinderen zijn sinaasappelverkopers en hun inkomsten zijn veelal de enige van het betrokken gezin. Het gemis aan een tehuis voor verwaarloosde en/of misdadige meisjes liet zich dit verslagjaar weer heel sterk gevoelen. Drie meisjes van 14 jaar moesten, door het gemis aan zo'n tehuis, ter afwachting van hun berechting, in het huis van bewaring worden ingesloten voor het plegen van verscheidene diefstallen. Drie meisjes van 14 jaar werden moeders van buitenechtelijke kinderen, mede doordat de kinderpolitie niet in staat was hen bijtijds in een tehuis onder te brengen". Maar de jeugdpolitie kon gelukkig ook wijzen op positieve resultaten. In de jaren daarna bleef de kinderpolitie haar taken zo goed als mogelijk uitoefenen. Regelmatig werd er controle uitgeoefend op bioscoopbezoek van minderjarigen en werden spijbelaars en zwervende minderjarigen naar school of huis teruggebracht.

Er werd opgetreden bij opstandigheid van minderjarigen tegen hun ouders en in latere jaren werd nog bijzondere aandacht geschonken aan het gebruik van verdovende middelen bij de schooljeugd. Indien nodig liepen enkele vrouwelijke agenten stage bij de recherche. Ondanks de zorg en voorzorgen werden in één jaar (1971) 248 jeugdige delinquenten van niet ouder dan 16 jaar in jeugdcellen opgesloten, wat de omvang van het jeugdprobleem aangeeft. Al is het alleen maar als nostalgische herinnering, toch moet ook even melding worden gemaakt van de vroegere schoolpolitie met de legendarische Opa Doelie, die spijbelaars oppakte en naar school terugbracht.

f. De technische dienst

Die ondermeer de zorg had voor de radio- en verbindingsdienst en voor de verkeerslichten. Op het eind van deze periode bestreek het politietelecommunicatiesysteem alle politiestations in het land en waren er al 12 verkeerslichten geplaatst.

g. De straatdienst

Die met de recherche de oudste dienst van het korps vormt en ook verreweg de grootste is. De helft van alle beambten in Paramaribo is werkzaam bij deze dienst. Behalve de hiervoor genoemde waren er ook afdelingen/diensten voor de brandweer, het kledingmagazijn, de centrale inlichtingen dienst, de wapenkamer, de afdeling vergunningen, etc.
suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update: