Google
 
Web Suriname.NU
U kunt nu ook alleen binnen  ANDA Suriname  zoeken
      ·       Suriname Gastenboek       ·       Geef u hier op voor SuriMagazine   
   

   
ONDERDELEN
GOUD
 suriname.nu  Goud 1
 suriname.nu  Goud 2
 suriname.nu  Goud 3
 suriname.nu  Goud 4
 suriname.nu  Goud 5
 suriname.nu  Begrippen 1
 suriname.nu  Begrippen 2

ONDERWERPEN
Geschiedenis
 suriname.nu  Immigratie Algemeen
 suriname.nu  Javaanse immigratie
 suriname.nu  Donko's tot Guides
 suriname.nu  Brieven v. Wetten
 suriname.nu  Suriname bevolkt
 suriname.nu  Slavernij
 suriname.nu  De 20 ste eeuw
 suriname.nu  Indianen (oorspr.)
 suriname.nu  Paramaribo
 suriname.nu  Albina
 suriname.nu  MariŽnburg
 suriname.nu  Oude kaarten
 suriname.nu  Archieven-wijzer
 suriname.nu  Post en postzegels
 suriname.nu  Batavia
 suriname.nu  Goslar
 suriname.nu  Goud-zaken
 suriname.nu  Geld-zaken
 suriname.nu  Het Park
 suriname.nu  Korps Politie
 suriname.nu  Treinen
 suriname.nu  Forten
 suriname.nu  Westgrens
 suriname.nu  Samenvattingen
     ( Engels )


AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     
SURINAME  AFDELINGEN -  Geschiedenis - - GOUD

 suriname . NU terug
   GOUDBegrippen uit de goudwereld.

Adit.
Mijnschacht voor de winning van rif-goud. In 1937 kostte de aanleg van een dergelijke mijn-tunnel reeds f 300 per meter , inclusief de houten mijnstutten

Amalgaam. Verbinding van kwik met een ander metaal. Bij de goudwinning wordt hier- van gebruik gemaakt door de goudhoudende modder over vrij kwik of over koperen platen met een kwikverbinding (amalgaamplaten) te laten vloeien, zodat goudamalgaam ontstaat, waaruit door verhitting het goud wordt gewonnen.

Batee. (Pan)
Ronde ondiepe naar de bodem puntig toelopende metalen spoelkom waarin onder toevoeging van water de goudhoudende grond met de hand wordt gekneed en met een slingerende beweging wordt uitgespoeld. De zware gouddeeltjes blijven tenslotte in de conische bodem achter. De batee wordt toegepast bij de prospectie doch ook bij de winning zelf vooral door de kleine concessionaris.

Kremeneel. (Kremeneri)
Platte puntig toelopende schop met lange steel, voor het opwerpen van de grond, een veel gebruikt werktuig in de goudvelden.

Cupelleren.
Het bepalen van het goudgehalte van de grond. Dit geschiedt door een monster daarvan te smelten in een smeltkroes na toevoeging van lood. Het goud wordt door het lood gebonden tot de zgn. loodkoning, weJke vervolgens wordt verhit in een poreuze pot, door welke het gesmolten loodoxyde wordt opgezogen met achterlating van het goud.

Cyanide-proces.
Methode tot het winnen van goud uit erts door toevoeging van een cyanide- oplossing, bv. natriumcyanide, waarin het goud wordt gebonden. Door toe- voeging daarna van zinkpoeder (tegenwoordig electrolyse) wordt het goud uit de cyanide-verbinding verdrongen en slaat neer. Het proces dat aan een bepaalde tijd is gebonden, vergt het gebruik van open tanks waarin het mengsel wordt geroerd.

Essayeren.
Het bepalen van het gehalte aan edele metalen uit legeringen daarvan met onedele metalen.Goldrush.
Een plaatsgebonden periode van hevige (inter)nationale belangstelling voor de goudwinning. In Suriname viel deze periode tegen het einde van de vorige eeuw. Toen pas begon voor het eerst het eigenlijke binnenland een rol van betekenis te spelen.

Goutoeman.
Drie betekenissen:
-goudzoeker;
-zwarte vogel met rode kop en schelle schreeuw (boesi kaka, Doptrius americanus) van welke men in de goudvelden gelooft, dat hij de goede prospectieplaatsen aanwijst;
-reuzen aardworm (Meroscolex hoogmoedi), welke vaak in de prospectiekuilen werd aangetroffen.

Gradings.
Niet geconsolideerde secundaire goudafzettingen op heuvelhellingen, waar het goud is geconcentreerd door mechanische afbraak van het boven- liggende verweerde gesteente. (Uitspoeling of eluvium.)

Gravels.
AI of niet geconsolideerde secundaire goudafzettingen in terrassen en beddingen van kreken en rivieren, waar het goud is geconcentreerd door sedimentatie van het verweringsmateriaal. (Aanspoeling of alluvium.) In dit soort afzettingen heeft de goudwinning in Suriname hoofdzakelijk plaatsgevonden.

Hydrauliseren.
Het loswoelen van de te verwerken goudhoudende grond door middel van een krachtige waterstraal (waterkanon, spuitbagger of monitor). De modder wordt dan door houten goten met kwikriffels afgevoerd. Hoewel deze methode voor de goudwinning niet erg rendabel is geweest werd zij met succes toegepast bij de spoorbaanaanleg langs de MaŠbo-heuvel bij Kwakugron aan de Saramacca in het jaar 1905. De energie voor de 10 atmosfeer perspomp met een capaciteit van ruim 100 m3 water per uur werd geleverd door een 100 PK locomotiefketel, welke nog steeds bij Kwakugron aan de waterkant ligt. In totaal werd 15.000 m3 grond verzet in 1500 werkuren voor f 0.825 per m3.

Kleur (Colour).
De vakterm voor stofgoud.

Kogelmolen (bali mill).
Een draaiende stalen cylinder waarin losse stalen kogels rondslingeren, die het ingebrachte gesteente (kwarts) verpulveren alvorens dit wordt uitgewassen of chemisch op goud geŽssayeerd.

Kruit.
De vakterm voor het zwart gekleurde op buskruit gelijkende residu van zware mineralen (ijzerzand) dat op de bodem van de batee na het spoelen achterblijft en waarin ook het stofgoud zit.

Longtom. (Tornmet je)
Een langwerpige houten bak, aan een zijde afgesloten door een schuin oplopende doorboorde ijzeren plaat ( longtomplaat ), waarachter een schuin aflopende houten goot {torpedo) met dwarsrichels met kwik ertussen, de zgn. riffels, is aangebracht. Onder toevoer van stromend water wordt de goudhoudendegrond in de bak gekneed en gespoeld. Het met het water door de longtomplaat wegvloeiende goud wordt tenslotte in de uitstroomgoot aan het kwik tot goudamalgaam gebonden. Deze methode is in Suriname bij uitstek geschikt gebleken voor de bewerking der placerafzettingen door de kleine ondernemer. De capaciteit is betrekkelijk gering ( tot 1/2 kubieke meter, per man, per dag ).

suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update:


   ††