Google
 
Web Suriname.NU
U kunt nu ook alleen binnen  ANDA Suriname  zoeken
      ·       Suriname Gastenboek       ·       Geef u hier op voor SuriMagazine   
   

   
VERKIEZINGEN
2005
     Uitslagen 2005
 suriname.nu  Verkiezing VVV
 suriname.nu  DNA leden 2005
 suriname.nu  Overzicht uitslagen
 suriname.nu  Districtsraden
 suriname.nu  RR Paramaribo
 suriname.nu  RR Brokopondo
 suriname.nu  RR Para
 suriname.nu  RR Commewijne
 suriname.nu  RR Sipaliwini
 suriname.nu  RR Coronie
 suriname.nu  RR Marowijne
 suriname.nu  RR Nickerie
 suriname.nu  RR Saramacca

     Informatie
 suriname.nu  Kiesstelsel
 suriname.nu  Grondwet
 suriname.nu  Memorie van
     Toelichting

 suriname.nu  Organisatie
 suriname.nu  Samenstelling
 suriname.nu  Opleiding
 suriname.nu  Draaiboeken
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  ID-Kaarten
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Materiaal
 suriname.nu  Begroting
 suriname.nu  Financiering
 suriname.nu  Oproepkaarten
 suriname.nu  Verkiezingskader
 suriname.nu  V-2005 Draaiboek

   Fotos

 suriname.nu  Algemeen
 suriname.nu  Partijen
 suriname.nu  bijeenkomst CHS
 suriname.nu  Themaborden
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Stembureau
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Registratie 1
 suriname.nu  Registratie 2
 suriname.nu  Kiezerslijsten

 suriname.nu  DNA 2000 leden
 suriname.nu  Uitslagen
     Verkiezingsjaar
     2000


Onderwerpen
Algemeen
 suriname.nu  Suriname info
 suriname.nu  Landkaarten
 suriname.nu  Paramaribo
 suriname.nu  Statistieken
 suriname.nu  De Grondwet
 suriname.nu  Grens Guyana
 suriname.nu  Verkiezingen

AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     
 SURINAME  AFDELINGEN - suriname.nu Algemeen - - Archief Verkiezingen 2005

 suriname . NU terug
 Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
formele accreditatie en het vaststellen van een overeenkomst waarin de basis rechten en plichten van waarnemers worden geregeld';

het vaststellen van geldende gedragsregels " code of conduct" t.b.v. de waarnemers, terugtrekking van waarnemers indien adekwaat functioneren onmogelijk is en/of indien de veiligheid niet gegarandeerd kan worden.

8.3. Monitoring & Evaluatie van Verkiezingen :
        Praktijk & Ervaringen Suriname


Monitoring en evaluatie van verkiezingen in Suriname door internationale waarnemers heeft ook in ons land plaatsgevonden.

Wanneer internationale monitoring en evaluatie aspecten van in Suriname gehouden verkiezingen aan de orde komen, dient er in elk geval aandacht besteed te worden aan een drietal vragen/aspecten, te weten:

°   Welke instantie (s) is/zijn belast met de monitoring van verkiezingen in Suriname en hoe was de praktijk op dit stuk?;

°   Hoe was de betrokkenheid van internationale waarnemers tijdens de afgelopen verkiezing (en)?;

°   Welke voorzieningen en/of voorwaarden moeten worden vervuld om internationale waarnemers te betrekken in het verkiezingsproces?;

8.3.1   Monitorings - en Evaluatie instantie(s) in Suriname

Voor wat de monitoring van de verkiezingen in Suriname betreft, kan gesteld worden dat er niet één instantie/orgaan alszodanig is, die voor een algehele monitoring en evaluatie van verkiezingen op nationaal nivo zorgdraagt *.

* (Eerder werd reeds aangegeven dat de tendens is dat in vele landen permanente verkiezingsinstituten worden ingesteld, die het gehele verkiezingsproces monitoren en evalueren)

Op basis van de nationale wetgeving worden een aantal aspecten van het verkiezingsproces gemonitoord door het Onafhankelijk Kiesbureau, en wel conform hun taakstelling zoals opgenomen in artikel 1, lid 1 en artikel 2, leden 1-5 van de Kiesregeling (Algemeen Decreet van 29 september 1987).

Vermeldenswaard is dat het OKB geen rol vervult in de technisch-organisatorische voorbereidingen van de verkiezingen en in de verkiezingsadministratie als geheel (aspecten zijn toebedeeld aan andere verkiezingsautoriteiten en - organen), doch toezichthoudende functie vervult.

Evenwel is in de praktijk gebleken dat vanwege diverse redenen (hetzij vanwege organisatorische -, of technische -, of administratieve - of financiele redenen), het OKB helaas niet ten volle uitvoering heeft kunnen geven aan de aan dit orgaan toebedeelde taken en bevoegdheden.

De ervaringen van de verkiezingen van 2000 hebben aangetoond dat vanwege technische -, organisatorische - en administratieve redenen het OKB niet adekwaat kon inspelen op de verschillende verantwoordelijkheden i.h.k.v. de management en monitoring van de verkiezingen.

Het OKB is ten aanzien van de monitoring van het actuele stemproces op de dag der stemming bevoegd om toezichthouders aan te wijzen, en wel er controlering van de richtige gang van zaken op de stembureau's.

Voor zover bekend heeft het OKB tijdens alle verkiezingen toezichthouders ingesteld, die hun taken verrichtten op de verschillende stembureau's op de verkiezingsdag. Tijdens de
Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update: