Google
 
Web Suriname.NU
U kunt nu ook alleen binnen  ANDA Suriname  zoeken
      ·       Suriname Gastenboek       ·       Geef u hier op voor SuriMagazine   
   

   
VERKIEZINGEN
2005
     Uitslagen 2005
 suriname.nu  Verkiezing VVV
 suriname.nu  DNA leden 2005
 suriname.nu  Overzicht uitslagen
 suriname.nu  Districtsraden
 suriname.nu  RR Paramaribo
 suriname.nu  RR Brokopondo
 suriname.nu  RR Para
 suriname.nu  RR Commewijne
 suriname.nu  RR Sipaliwini
 suriname.nu  RR Coronie
 suriname.nu  RR Marowijne
 suriname.nu  RR Nickerie
 suriname.nu  RR Saramacca

     Informatie
 suriname.nu  Kiesstelsel
 suriname.nu  Grondwet
 suriname.nu  Memorie van
     Toelichting

 suriname.nu  Organisatie
 suriname.nu  Samenstelling
 suriname.nu  Opleiding
 suriname.nu  Draaiboeken
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  ID-Kaarten
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Materiaal
 suriname.nu  Begroting
 suriname.nu  Financiering
 suriname.nu  Oproepkaarten
 suriname.nu  Verkiezingskader
 suriname.nu  V-2005 Draaiboek

   Fotos

 suriname.nu  Algemeen
 suriname.nu  Partijen
 suriname.nu  bijeenkomst CHS
 suriname.nu  Themaborden
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Stembureau
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Registratie 1
 suriname.nu  Registratie 2
 suriname.nu  Kiezerslijsten

 suriname.nu  DNA 2000 leden
 suriname.nu  Uitslagen
     Verkiezingsjaar
     2000


Onderwerpen
Algemeen
 suriname.nu  Suriname info
 suriname.nu  Landkaarten
 suriname.nu  Paramaribo
 suriname.nu  Statistieken
 suriname.nu  De Grondwet
 suriname.nu  Grens Guyana
 suriname.nu  Verkiezingen

AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     
 SURINAME  AFDELINGEN - suriname.nu Algemeen - - Archief Verkiezingen 2005

 suriname . NU terug
 Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
Het uitgangspunt hier is dat de verkiezingsautoriteiten c.q. de aangestelde Verkiezingscommissie, een cruciale rol vervullen ter bepaling van het karakter van de verkiezingen. Electorale autoriteiten, die niet onpartijdig zijn, een ondeskundigheid tentoonstellen en of geen serieuze committering demonstreren voor wat betreft het houden van vrije en geheime verkiezingen (cfm. internationaal geaccepteerde standaarden), worden geacht in een unieke positie te zijn om te uitkomst van de verkiezingen onbehoorlijk te beinvloeden.

°   het identificeren van bepaalde nationale omstandigheden welke van invloed kunnen zijn op het functioneren van waarnemers;

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de taal en het taalgebruik in de officiële documenten, waardoor het voor waarnemers moeilijk wordt om zonder vertalers en tolken te kunnen functioneren. Moeilijke infrastructuele en transportmogelijkheden, etc. om bijvoorbeeld ver afgelegen gebieden te kunnen bereiken, kunnen ook beperkend werken op het functioneren van de waarnemersmissies.

°   het garanderen van de rechten van de waarnemers.

Teneinde een effectieve waarnemersmissie te kunnen garanderen, wordt de toekenning van de volgende - internationaal geaccepteerde - rechten als een basisvoorwaarde aangemerkt:

°   formele accreditatie en toekennen van het algemeen recht om ongehinderd de waarnemingsmissie uit te voeren;

°   het recht om belastingvrij noodzakelijke equipment en materiaal te importeren;

°   het recht om te binnen het land te kunnen reizen, zonder kennisgeving vooraf, m.u.v. situaties waarbij de veiligheid niet gegarandeerd kan worden

°   het recht om politieke vergaderingen en campagnes te kunnen bijwonen;

°   het recht om bezoeken af te leggen aan de verschillende stembureau's en andere centra alwaar de stemtelling geschiedt (waar ook gesitueerd);

°   het recht om contact op te nemen met willekeurige personen or organisatie(s) die belang heeft bij de verkiezingen, en om informatie te verstrekken en/of te verkrijgen, met dien verstande dat tegen betrokken persoon of organisatie geen represaille-maatregelen worden genomen;

°   het recht om in discussie en dialoog te treden met relevante functionarissen op alle niveau's van de verkiezingsorganisatie en - administratie, en om alszodanig informatie te kunnen ontvangen inzake het verkiezingsproces, met dien verstande dat er tegen hen geen represaaile-maatregelen worden getroffen;

°   het recht om - met inachtneming van relevante procedures - toegang te hebben tot alle documenten m.b.t. het electoraal proces;

°   het recht om materiaal te bestuderen, welk deel uitmaakt van het verkiezingsproces;

°   het recht om informatie te verkrijgen omtrent klachten die ingediend zijn door waarnemers en andere bezorgde organen, politieke partijen en/of individuen, en omtrent de maatregelen die vanwege de verkiezingsautoriteiten worden genomen i.h.k.v. deze klachten;

°   het recht om de bevindingen van de waarnemersmissie openbaar te maken.

Resumerend zijn dus de volgende richtlijnen relevant voor waarnemersmissies: -   consensus tussen politieke en maatschappelijke (verkiezings) actoren (politieke partijen en) regering m.b.t. de inzet van internationale waarnemers;

-   het sturen van een specifieke invitatie naar landen, internationale gouvernementele en niet-gouvernementele organistaies, waarbij internationale waarnemers worden gevraagd voor observatie van de te houden verkiezingen;
Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update: