Google
 
Web Suriname.NU
U kunt nu ook alleen binnen  ANDA Suriname  zoeken
      ·       Suriname Gastenboek       ·       Geef u hier op voor SuriMagazine   
   

   
VERKIEZINGEN
2005
     Uitslagen 2005
 suriname.nu  Verkiezing VVV
 suriname.nu  DNA leden 2005
 suriname.nu  Overzicht uitslagen
 suriname.nu  Districtsraden
 suriname.nu  RR Paramaribo
 suriname.nu  RR Brokopondo
 suriname.nu  RR Para
 suriname.nu  RR Commewijne
 suriname.nu  RR Sipaliwini
 suriname.nu  RR Coronie
 suriname.nu  RR Marowijne
 suriname.nu  RR Nickerie
 suriname.nu  RR Saramacca

     Informatie
 suriname.nu  Kiesstelsel
 suriname.nu  Grondwet
 suriname.nu  Memorie van
     Toelichting

 suriname.nu  Organisatie
 suriname.nu  Samenstelling
 suriname.nu  Opleiding
 suriname.nu  Draaiboeken
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  ID-Kaarten
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Materiaal
 suriname.nu  Begroting
 suriname.nu  Financiering
 suriname.nu  Oproepkaarten
 suriname.nu  Verkiezingskader
 suriname.nu  V-2005 Draaiboek

   Fotos

 suriname.nu  Algemeen
 suriname.nu  Partijen
 suriname.nu  bijeenkomst CHS
 suriname.nu  Themaborden
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Stembureau
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Registratie 1
 suriname.nu  Registratie 2
 suriname.nu  Kiezerslijsten

 suriname.nu  DNA 2000 leden
 suriname.nu  Uitslagen
     Verkiezingsjaar
     2000


Onderwerpen
Algemeen
 suriname.nu  Suriname info
 suriname.nu  Landkaarten
 suriname.nu  Paramaribo
 suriname.nu  Statistieken
 suriname.nu  De Grondwet
 suriname.nu  Grens Guyana
 suriname.nu  Verkiezingen

AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     
 SURINAME  AFDELINGEN - suriname.nu Algemeen - - Archief Verkiezingen 2005

 suriname . NU terug
 Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
2.6.5.   Voorzieningen t.b.v. Stemming

Organisatorische - en uitvoerende faciliteiten ten aan zien van de stemming vormen een grote uitdaging voor de verkiezingsorganisatie. Het omvat de coordinatie van taken die binnen een kort tijdsbestek en landelijk moeten geschieden, en aan welke hoge standaarden gesteld dienen worden met betrekking tot de integriteit, eerlijkheid, veilighied en deskundigheid van de operatie.Een richtige uitvoering van de taken en verantwoordelijkheden op dit stuk vanwege de verkiezingsorganisatie is van grote importantie aangezien deze implicaties hebben op het vertrouwen van de bevolking/kiezers en de acceptatie van de verkiezingsresultaten door alle betrokken verkiezings-actoren.

Enkele van de belangrijkste aspecten, die overwogen moeten worden bij de planning en uitvoering van de voorzieningen ten behoeve van de stemming omvatten:

°   Het treffen van specifieke maatregelen ten behoeve van de stemming:

- welke stemfaciliteiten en - voorzieningen zijn meest geschikt voor alle kiesgerechtigden?;

-   Hoe kunnen de mogelijkheden voor stemmen bij volmacht het best uitgevoerd worden en op welke wijze zouden er kostenbesparende maatregelen getroffen kunnen worden?

-   Hoe verzekeren dat bewoners van ver afgelegen gebieden, gehandicapten ook hun stem kunnen uitbrengen op een effficiente wijze?

°   Vaststellen van de locatie van stembureau's:

- Waar zullen stembureau's gevestigd worden ter bevorderinfg van de toegankelijkheid en de efficiency?:

- Welke zijn de meest effectieve maatregelen i.h.k.v. een adekwate (verkiezings) materiaal-voorziening aan de vreschillende stembureau's

- Hoe zullen de logistieke en infrastructurele zaken t.b.v. deze stembureau's geregeld worden?

°   Vaststellen van benodigd materiaal en equipment;

- Welke zijn de juiste types, kwaliteit en hoeveelheid van noodzakelijk verkiezingsequipment en - materiaal?

°   Stembureau personeel en training;

-   Op welke wijze vindt de selectie en training plaats van stembureau personeel? -   Welk aantal is voldoende ter bemensing van de verschillende stembureau's en hoe zal de plaasting van stembureau-personeel geschieden?

-   Welke functionararissen zullen de leiding hebben over de diverse stembureau's en op welke wijze kunnen deze effectief worden voorbereid op hun taken en verantwoordelijkheden?

°   Kiezerseducatie;

- Op welke wijze zal voorlichting van de kiezers plaatsvinden waardoor het de verschillende lagen van de bevolking bereikt en de participatie vn de bevolking in het verkiezingsproces beinvloed?;

-   Op welke wijze zal er kiezersinformatie verschaft worden aan gemarginaliseerde groepen in de samenleving ( bijv. de ouderen, gehandicapten, mensen in ver afgelegen gebieden, etc.)?

°   Voorzieningen op de dag der stemming (het gaat hierbij concreet om dienstverlening aan de kiezers op de Stembureau's)

- Hoe kan op een vlotte wijze verificatie van gegevens met de keizerslijsten geschieden?;

-   Hoe kan de kiezer in staat gesteld worden om op een vlotte en orderlijk wijze zijn/haar stem uit te brengen?;
Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update: