Google
 
Web Suriname.NU
U kunt nu ook alleen binnen  ANDA Suriname  zoeken
      ·       Suriname Gastenboek       ·       Geef u hier op voor SuriMagazine   
   

   
VERKIEZINGEN
2005
     Uitslagen 2005
 suriname.nu  Verkiezing VVV
 suriname.nu  DNA leden 2005
 suriname.nu  Overzicht uitslagen
 suriname.nu  Districtsraden
 suriname.nu  RR Paramaribo
 suriname.nu  RR Brokopondo
 suriname.nu  RR Para
 suriname.nu  RR Commewijne
 suriname.nu  RR Sipaliwini
 suriname.nu  RR Coronie
 suriname.nu  RR Marowijne
 suriname.nu  RR Nickerie
 suriname.nu  RR Saramacca

     Informatie
 suriname.nu  Kiesstelsel
 suriname.nu  Grondwet
 suriname.nu  Memorie van
     Toelichting

 suriname.nu  Organisatie
 suriname.nu  Samenstelling
 suriname.nu  Opleiding
 suriname.nu  Draaiboeken
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  ID-Kaarten
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Materiaal
 suriname.nu  Begroting
 suriname.nu  Financiering
 suriname.nu  Oproepkaarten
 suriname.nu  Verkiezingskader
 suriname.nu  V-2005 Draaiboek

   Fotos

 suriname.nu  Algemeen
 suriname.nu  Partijen
 suriname.nu  bijeenkomst CHS
 suriname.nu  Themaborden
 suriname.nu  Binnenland
 suriname.nu  Kiezerslijsten
 suriname.nu  Stembureau
 suriname.nu  Straatnaamborden
 suriname.nu  Registratie 1
 suriname.nu  Registratie 2
 suriname.nu  Kiezerslijsten

 suriname.nu  DNA 2000 leden
 suriname.nu  Uitslagen
     Verkiezingsjaar
     2000


Onderwerpen
Algemeen
 suriname.nu  Suriname info
 suriname.nu  Landkaarten
 suriname.nu  Paramaribo
 suriname.nu  Statistieken
 suriname.nu  De Grondwet
 suriname.nu  Grens Guyana
 suriname.nu  Verkiezingen

AFDELINGEN
   Algemeen
  De Douane
   Telefoonboek
   Bevolking
   Distrikten
   Reis info
   Cultureel erfgoed
   Geschiedenis
   Foto's
   Natuur
   Personen
   Koken / recepten
   Vragen over NIBA
   Wat is ANDA

     
 SURINAME  AFDELINGEN - suriname.nu Algemeen - - Archief Verkiezingen 2005

 suriname . NU terug
 Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
Een continue kiezerslijst is er één waarbij vanwege de verkiezingsadministratie * wordt toegezien op constante en periodieke bijstelling van het keizersregister. Hierdoor kunnen er op continue basis aanpassingen gepleegs worden v.w.b. nieuwe inschrijvingen vanwege het bereiken van de kiesgerechtige leeftijd of afschrijvingen/opschoning vanwege bijv. overlijden, immigratie, aannemen van een andere nationaliteit, etc. Voorwaarde hiertoe is wel een goede technische - en administratieve infrastructuur.

* (Vooropgesteld uiteraard dat er een Permanent Verkiezingsorgaan bestaat, die erop kan toezien dat er een dergelijke kiezerslijst op na wordt gehouden. In de huidige Surinaamse situatie zou het OKB hierop kunnen toezien (activiteit vanwege CBB))

Een kiezerslijst gedestilleerd vanwege het bevolkingsregister , is één die veel wordt gebruikt in Europa en Latijns-Amerika.

Echter wordt bij deze laatste optie gewezen op de hoge kosten die hierbij gepaard gaan aangezien de data van het bevolkingsregister een veelheid van gegevens (naam, adres, leeftijd, geslacht, huwelijkse staat, nationaliteit, ID nummer, etc.) inhoudt en vanwege het multifunctioneel (data) gebruik hiervan binnen de publieke sector.

In dit verband worden derhalve de volgende richtlijnen voorgesteld:

• het gebruik van (kiezersregistratie/kiezersregisters) modellen, die elders succesvol hebben gewerkt (heruitvinding van het wiel is niet nodig);

•   het opzetten van een electronische database;

•   het gebruik van bestaande gegevens (bijv. van andere betrouwbare bronnen) en zoveel als mogelijk regelmatig bijwerken van gegevens ;

• het combineren van activiteiten en zodoende vergroten van de efficientie capaciteit (bijv. bij verstrekking van informatie inzake kiezersregistratie direct ook informatie m.b.t. stembureau waar deze moeten stemmen, etc. ("voter education");

•   het gebruik van een geintegreerd systeem voor de verwerking en het opslaan van data (bijv. data te gebruiken voor kiezersregistratie, voor de definitieve kiezerslijsten, vaststelling van de stembureau's waar gestemd dient te worden en voor de vaststelling van hoofd- en werkelijk verblijft, en

•   het voorkomen van ondoelmatigheden t.a.v. van duplicatie van gegevens;

Ter facilitering van beslissingen, die vanwege de verkiezingsorganisatie c.q. -administratie genomen dienen te worden op het stuk van kiezersregistratie c.q. het kiezersregister, kunnen onder meer de volgende vragen dienen:

°   Moet de kiezerslijst voor elke verkiezing worden ontworpen, of zal het beter zijn een continue kiezerslijst op na te houden?;

°   Op welke wijze vindt verificatie van zorgvuldigheid en volledigheid van de kiezerslijst plaats en is dit afdoende?

°   Hoe zullen kiesgerechtigden zich dienen te identificeren op het stembureau; is het bestaand systeem efficient en effectief genoeg (rekeninghouden met de administratieve capaciteit en de financiele implicaties)?;

°   Indien er een kiezers ID-kaart wordt gebruikt, welke data dient hierop vermeld te zijn?;

°   Zal de registratie verplicht zijn of is het vrijwillig; hoe zal bij vrijwillige registratie eventuele onvolledigheid gecorrigeerd worden?

°   Welke rol vervult automatisering in het geheel van kiezersregistratieproces en de samenstelling van kiezerslijsten; welke aspecten van de kiezersregistratie kunnen beter worden geautomatiseerd?


Vorige Pagina Index  V-2005 Draaiboek Volgende pagina
suriname . NU  naar bovenOntwerp © Webteam ANDA Suriname - Afdeling Nederland - Telefoon   06 1998 7075
Last update: