Zoeken in Anda Suriname

Feestdagen

Nationale vrije dagen Suriname – Feestdagen Suriname

2019

1 januari – Nieuwjaarsdag

Nieuwjaarsdag is de dag waarop het begin van het nieuwe jaar wordt gevierd. In het westen is dit op 1 januari. De dag wordt ingeluid door middel van pagara’s en ander vuurwerk. Traditie: het afschieten van tientalle meters lange pagara in Domineestraat. (Van de hoek Jodenbreestraat tot en met hoek Steenbakkerijstraat)

5 februari – Chinees Nieuwjaar

Chinees Nieuwjaar wordt gevierd op de eerste dag van van de Chinese kalender. De eerste dag is de dag waarop de tweede (soms de derde) nieuwe maan na het winter-solstitium plaatsvindt. Tegelijkertijd vieren andere Oost-Aziaten, zoals Koreanen en Vietnamezen, Mongolen en Tibetanen (losar) hun nieuwjaar.

25 februari – Dag van Bevrijding en Vernieuwing

Ook bekend als de ‘Dag van de Revolutie’. Op 25 februari 1980 vond een staatsgreep plaats in Suriname. In de ochtend van maandag 25 februari namen de opstandige militairen de Memre Boekoe Kazerne in. De zittende regering werd beschuldigd van corruptie en afgezet. De sergeanten namen de macht over in Suriname.

21 maart – Holi Phagwa

Het Holifeest, Holi-Phagwa of Phagwa, Phagawan, Phaguaa is een hindoeïstisch feest en is in feite een combinatie is van een lentefeest, een feest van de overwinning van het goede op het kwade én een Nieuwjaarsfeest. Op de dag van de volle maan vindt Holikadahan plaats. (het verbranden van de Holika of het kwade)

19 april – Goede Vrijdag

Goede Vrijdag is de vrijdag voor Pasen. Op deze dag herdenken christenen de kruisiging en dood van Jezus op de heuvel Golgotha nabij de stad Jeruzalem.

22 april – 2e Paasdag

Pasen is het belangrijkste christelijke feest in het liturgische jaar, volgend op de Goede Week. Christenen vieren deze dag vanuit hun geloof dat Jezus opgestaan is uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging.

1 mei – Dag van de Arbeid

Op 1 mei wij de “Dag van de arbeid”.  In Suriname is “wrokoman dey” een nationale feestdag. Bij het eerste congres van de Tweede Internationale in 1889 werd besloten om op 1 mei 1890 een internationale strijddag voor de achturige werkdag te organiseren. Dit plan was bedacht door de Amerikaanse vakbond American Federation of Labour (AFL). De vakbond AFL organiseerde eerder op 1 mei een nationale actiedag, waarbij een sector staakte terwijl andere sectoren de stakingskas aanvulden om de stakers door te betalen tijdens de staking

5 juni – Ied-Ul-Fitre

Het Arabische id-oel-fitr betekent “feestdag ter gelegenheid van het breken (einde) van het vasten”.

Het Suikerfeest (id-oel-fitr) wordt meestal niet door alle moslims op hetzelfde moment gevierd. Dit komt omdat zij meestal vasthouden aan de datum van het land van oorspronkelijke herkomst. Ook is er vaak één dag verschil tussen de soennieten en sjiieten, waarbij de sjiieten meestal een dag later beginnen met het Suikerfeest.

1 juli – Dag der Vrijheden (Keti koti – Emancipatie)

Emancipatiedag; Dag Der Vrijheden; Dag van de eenheid of Keti Koti Dei: Allemaal verwijzen zij naar 1 juli 1863; De dag dat de slavernij afgeschaft werd in de Nederlandse kolonien. In Suriname en in Nederland wordt Keti Koti herdacht en gevierd. De gebruikelijke naam is Keti Koti wat gebroken ketenen of Manspasi (emantipatie) betekent.

9 augustus – Dag der Inheemsen

Dag der Inheemsen. De Nationale Dag der Inheemsen in Suriname is een symbool van respekt voor het inheemse deel van het Surinaamse volk en een blijk van erkenning. De Dag der Inheemsen, ook wel Ingi Dei, is een officiële vrije dag in Suriname en valt op 9 augustus. De dag staat symbool voor respect voor en erkenning van de inheemse bevolking van Suriname. In 2006 heeft president Venetiaan de dag uitgeroepen tot nationale feestdag. Op 23 december 1994 hebben de Verenigde Naties per resolutie 9 augustus wereldwijd ingesteld als Internationale Dag der Inheemse Volken. Het grootste doel van deze dag is de nationale overheden stil te laten staan bij de behoeften van hun oorspronkelijke bewoners.

12 augustus – Ied-Ul-Adha

Eid al-Adha wordt binnen de Islam het “grote feest” genoemd. Eid al Adha wordt jaarlijks gevierd 70 dagen na de Ramadan. Volgens de Islamitische kalender is dat op de tiende dag van de maand Hadj. In het Arabisch heet het Offerfeest Id al-Adha en ook Aid al Kabir, en in het Turks heet het Kurban Bayrami. Naast het delen (wat een belangrijk gebruik is in de islam) is het zich overgeven aan Allah en het willen zijn als Ibrahiem heel belangrijk bij het vieren van het Offerfeest.

10 oktober – Dag der Marrons

De Dag van de Marrons is een herdenkingsdag op 10 oktober waarbij de ondertekening van het vredesverdrag van 1760 tussen de Marrons van Suriname en de Nederlandse overheid gevierd wordt. De Marrons herdenken de strijd van hun voorouders tegen onderdrukking en voor vrijheid. Een strijd waarmee zij het Nederlandse koloniale bestuur dwongen vredesverdragen met hen te sluiten en daarmee hun vrijheid en menselijke waardigheid te erkennen.

Gaanman (graman) van de Saamaka (Saramacca) Marrons, Agbago Aboikoni (op dat moment de oudste gaanman in leeftijd) stelde voor om de dag te nemen waarop de vrede met de Okanisi tot stand kwam. Hij onderbouwde zijn voorstel door aan te geven dat de vrede met de Okanisi de eerste vrede was die stand hield en die als model diende voor de andere vredesverdragen die volgden met de andere Marrongroepen.

De eerste viering van de Dag van de Marrons vond plaats op donderdag 10 oktober 1974 in het Fatima clubgebouw aan de Calcuttastraat 79 te Paramaribo.

27 oktober – Divali

Jaarlijks vieren Hindoes over de hele wereld, afhankelijk van wanneer een nieuwe maan komt, het Divali- of lichtfeest. Divali staat voor de overwinning van het licht op de duisternis, van het goede op het kwade, wijsheid op onwetendheid en van de waarheid op onwaarheid.

Kenmerkend voor Divali is het aansteken van diya’s. Dit zijn kleine ronde potjes van gebakken klei, waarin een lont van gedraaide watten zit, die gedrenkt is in ghee (ge­klaarde boter). Bij het vallen van de avond brengen Hindoes een klein vuuroffer, zij offeren prasad (zoete spijs) en de diya’s worden in huiselijke kring aangestoken. De diya’s worden in een rij voor het raam geplaatst.

Het Hindi-woord ‘Divali’ is afgeleid van het woord Diepa­weli, dat in het Sanskriet ‘een rij lichtjes’ betekent. Men wenst elkaar ‘Subh Divali’ (wensen van voorspoed).

25 november – Nationale Onafhankelijkheidsdag

Op 25 november 1975 streek men de Nederlandse vlag voor het laatst en werd Suriname een onafhankelijke republiek. Later die dag werd Johan Ferrier, de laatste gouverneur, beëdigd tot eerste president. Onafhankelijkheid kwam in Suriname eerst ter sprake toen eind jaren 50 van de twintigste eeuw intellectuelen van zich lieten horen. De Partij Nationalistische Republiek (PNR olv Bruma) sprak zich uit voor een zo spoedig mogelijke onafhankelijkheid. Volgens deze partij moest Nederland actief meewerken om het kolonialisme te beëindigen.

25 en 26 december – 1e en 2e Kerstdag

Kerstmis of Kerst is een christelijk feest. Christenen vieren de geboorte van Jezus Christus. Kerstmis wordt gevierd op 25 en 26 december. De datum werd ingesteld in de 4e eeuw toen de keizer van Rome de christenen even veel rechten gaf als de andere geloven.

Het woord ‘kerstmis’ komt van ‘Christus-mis’ en bestaat uit de twee woorden ‘kerst’ en ‘mis’. Mis is het woord voor viering in de kerk. Doordat er vaak zo’n mis was op zon- en feestdagen kreeg het ook de betekenis van feestdag. Kerstmis is dan kerstfeestdag.

Jezus Christus is volgens christenen geboren rond het jaar vier Voor Chr., maar pas rond 400 is men het kerstfeest gaan vieren. Ze vierden het feest rond dezelfde tijd als de volkeren van Europa al jaren het midwinterfeest of zonnewendefeest vierden.

De joden vierden op de 25e van de maand december hun Chanoekafeest, waarbij acht dagen lang elke dag een lichtje meer aangestoken wordt.

Door het kerstfeest op de datum van het midwinterfeest en Chanouka te zetten, kregen die volken de kans aan hun gewoontes vast te houden. De inhoud van het feest werd wel veranderd: er werd nu niet (alleen) de terugkomst van het licht gevierd, maar ook de geboorte van Jezus.

Het is dus niet vreemd dat de kerk koos voor 25 december als de geboortedag van Jezus, het licht der wereld. Volgens sommige geleerden was zijn echte geboortedag ergens rond 6 januari. Niet-gelovigen betwijfelen of Jezus eigenlijk wel echt bestaan heeft.