Terug naar vorige pagina

X-benen Bij X-benen is er sprake van een vergrote standafwi

Stichting Staatsziekenfonds

X-benen
Bij X-benen is er sprake van een vergrote standafwijkingvan de benen. De benen en knieën staan te ver naar binnen gedraaid, wat lijkt op een ‘x-stand’. Een ‘X-stand’van de benen komt vaak voor bij kinderen tussen de 2 en 6 jaar, maar herstelt daarna meestal vanzelf. Wanneer de benen niet vanzelf een normale stand aannemen, kan er sprake zijn van X-benen. De diagnose wordt gesteld met behulp van lichamelijk onderzoek en röntgenfoto’s.
Bij volwassenen zie je altijd een lichte x-stand, dit is normaal. Dit heeft te maken met de breedte van het bekken (Q-angle). Bij vrouwen is de hoek wat groter omdat het bekken bij vrouwen ook wat breder is.


Overheid Suriname Nieuws
Stichting Staatsziekenfonds

Gedeeld: 66
Likes: 49

U gebracht door Anda Suriname www.suriname.NU


Stichting Staatsziekenfonds Suriname
De grootste, meest bekwame en klantgerichte ziektekostenverzekeraar in Suriname, die u het meest complete voorzieningenpakket tegen de laagste premie aanbiedt.
Met de SZF-verzekering heeft u toegang tot:

huisartsen- en specialistenhulp;
opname 3e klasse in alle ziekenhuizen;
alle medicamenten uit de Nationale Geneesmiddelenklapper, verruimd door het SZF;
laboratorium- en röntgenonderzoek in zowel particuliere als overheidsinstellingen.

Terug naar vorige pagina