Terug naar vorige pagina

Vermoedelijke halsketting dief dood gestoken

De politie van het bureau Flora kreeg op vrijdagavond 22 mei, omstreeks tien voor half twaalf, de melding van een steekpartij ter hoogte van de kruising van de Watrakanoestraat en de Floralaan,
Ter plaatse trof de politie een man aan met een steekverwonding in zijn borststreek. Hij lag op de grond, bloedde hevig en was niet aanspreekbaar. Naderhand kwam vast te staan dat de man de 26-jarige L.K.  was. L.K. stierf voor dat de ontboden ambulance ter plaatse arriveerde. Een ingeschakelde arts stelde zijn dood officieel vast.Het lijk van L.K. is in opdracht van het Openbaar Ministerie door de politie in beslag genomen.
Uit het voorlopige politioneel onderzoek is naar voren gekomen, dat twee mannen aan het vechten waren en dat L.K. op een gegeven moment de halsketting van de hals van een van de vechtende mannen weg rukte. Voorts dat de mannen zich  tegen L.K. keerden. Vervolgens dat  de man, van wiens hals de halsketting weggerukt was, een scherp voorwerp tevoorschijn haalde waarmee hij L.K. neer stak. De twee mannen verliet de plek van het incident voor de komst van de politie.
Niet lang na de steekpartij heeft een van de twee mannen contact gemaakt met de politie. Hij is voor verhoor en voorgeleiding overgebracht naar de afdeling Kapitale Delicten die belast is met het onderzoek in deze zaak.
Nadere informatie volgt.
 
Belangrijke Telefoonnummers

Alarm Nummers In dringende gevallen

Centrale Meldkamer 115
Politie Tiplijn 179
Brandweer 110
Spoed Eisende Hulp A.Z. 113 / 442222
Spoed Eisende Hulp R.K.Z. 471212
Kinder- & Jongerenlijn 123

Kernwaarden
Het Korps Politie Suriname concentreert zich op de volgende kernwaarden:

Bescherming van de rechtsstaat
Integriteit en ethiek
Klantgericht- en klantvriendelijkheid
Professionele arbeidsorganisatie

Het Constitutioneel Orgaan Korps Politie Suriname
De bijzondere positie van het Korps Politie Suriname komt tot uiting in artikel 178 van de Grondwet van de Republiek Suriname. Het Korps Politie Suriname heeft als Constitutioneel Orgaan van de Republiek Suriname de taakstelling zoals vastgelegd in artikel 5 en artikel 6 van het Politie Handvest (Gouvernementsblad 1971, no 70) houdende regelen omtrent de politie in Suriname.

Terug naar vorige pagina