Terug naar vorige pagina

Vanaf 8 februari 2020 wordt de Sukulkanaal in het ressort Kampong Baroe opgescho…

Vanaf 8 februari 2020 wordt de Sukulkanaal in het ressort Kampong Baroe opgeschoond en waarnodig uitgediept. Deze kanaal zorgt voor de ontwatering van het Mahogebied naar de Saramaccarivier toe.
De werkzaamheden worden in opdracht van Districtscommissaris Mr Sarwankoemar Ramai uitgevoerd door aannemingsbedrijf SL Group.
Bestuursdienst Kampong Baroe houdt toezicht op de werkzaamheden.Source

Terug naar vorige pagina