Terug naar vorige pagina

V E R M I S S I N G: DAHLBERG, SASKIA VERA

KORPS POLITIE SURINAME
Bestrijding Zware Criminaliteit
Forensische Opsporing
Telefoon: 404022
V E R M I S S I N G
Het hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit verzoekt de opsporing van de vermiste :
—–DAHLBERG, SASKIA VERA- ———————
geboren op 22 oktober 2001 te Paramaribo en wonende aan de Gegwastraat nummer 07 te Paramaribo.
SIGNALEMENT:
Geslacht:……………………..vrouwelijk
Etniciteit :………………………….Afro Surinaams
Gelaatskleur:………………………bruin
Haar type:……………………..KROES.
Lichaamsbouw:………………slank
Geschatte lichaamslengte:…..1.60 M
DAHLBERG, SASKIA VERA , VOORNOEMD, is op zondag 23 februari 2020 omstreeks 15.00 uur van huis vertrokken en sedertdien is zij niet huiswaarts gekeerd.
Eenieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze jeugdige vermiste wordt verzocht om kontakt te maken met het Ressort Geyersvlijt op de telefoonnummers 451222; 451677; de Command Centre (voorheen Centrale Meldkamer) op 115 of de dichtst bijzijnde politiepost.
Paramaribo, 28 februari 2020
het hoofd Bestrijding Zware Criminaliteit,
namens deze,
De inspecteur van politie,
(N. DJAMAD)
Belangrijke Telefoonnummers

Alarm Nummers In dringende gevallen

Centrale Meldkamer 115
Politie Tiplijn 179
Brandweer 110
Spoed Eisende Hulp A.Z. 113 / 442222
Spoed Eisende Hulp R.K.Z. 471212
Kinder- & Jongerenlijn 123

Kernwaarden
Het Korps Politie Suriname concentreert zich op de volgende kernwaarden:

Bescherming van de rechtsstaat
Integriteit en ethiek
Klantgericht- en klantvriendelijkheid
Professionele arbeidsorganisatie

Het Constitutioneel Orgaan Korps Politie Suriname
De bijzondere positie van het Korps Politie Suriname komt tot uiting in artikel 178 van de Grondwet van de Republiek Suriname. Het Korps Politie Suriname heeft als Constitutioneel Orgaan van de Republiek Suriname de taakstelling zoals vastgelegd in artikel 5 en artikel 6 van het Politie Handvest (Gouvernementsblad 1971, no 70) houdende regelen omtrent de politie in Suriname.

Terug naar vorige pagina