Terug naar vorige pagina

UNICEF overhandigt medische goederen aan Buza ter bestrijding COVID-19 – De Boodschap


Het VN Kinderfonds (UNICEF), heeft middels haar Programme Manager, Dr. Patrick Matala, medische goederen overhandigd aan Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken, in het kader van de beheersing van de COVID-19 pandemie die ook Suriname treft. De overhandiging vond plaats op vrijdag 26 juni 2020. Minister Antoine Elias van Volksgezondheid heeft terstond, ceremonieel de goederen in ontvangst genomen.

De heer Matala heeft in een korte toespraak benadrukt dat de UNICEF een zeer betrokken partner is van Suriname en middels technische en financiële contributies bijdraagt aan de nationale doelen van Suriname, binnen het beleidskader van de organisatie.

Vermeldenswaard is dat de UNICEF eerder ook een bijzondere bijdrage heeft geleverd in de strijd tegen het COVID-19 virus, middels ondersteuning voor video’s, reclame en boodschappen om het bewustzijn van de COVID 19 pandemie te vergroten; een programma, waarbij de nadruk wordt gelegd op veilig water, sanitatie en hygiëne; onderwijs middels het Distance Learning Programma en op het gebied van sociale zekerheid.

De bewindsvrouwe van Buitenlandse Zaken memoreerde de goede samenwerking met UNICEF en overige VN Organisaties, en benadrukte dat mondiale solidariteit en samenwerking cruciaal zijn in deze ongekende tijd voor de wereldgemeenschap.

Minister Elias van Volksgezondheid gaf aan dat het van belang is dat de gezondheidswerkers adequaat beschermd worden en dat de goederen zeker tot hun recht zullen komen.

Namens President Bouterse, de Surinaamse Regering en het volk, is dank uitgebracht aan de UNICEF voor deze geste.Post Views:
5

Terug naar vorige pagina