Terug naar vorige pagina

Tijdelijke wijziging verkeerssituatie op het kruispunt Zwartenhovenbrugstraat en Dr. Sophie Redmondstraat vanwege asfalterings- en rehabilitatie werkzaamheden

In opdracht van het Ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie zal een aannemingsmaatschappij op het kruispunt Zwartenhovenbrugstraat en de Dr. Sophie Redmondstraat asfalterings- en rehabilitatie werkzaamheden uitvoeren.
Tabel werkzaamheden en periodes:

Tijdelijke verkeersmaatregelen kaart

Het Ministerie doet een dringend beroep op de weggebruikers om op de bovengenoemde weg strekkingen extra alert te zijn en de instructies van de politie en de geplaatste verkeersaanwijzingen door middel van bebording strikt op te volgen.
Belangrijke Telefoonnummers

Alarm Nummers In dringende gevallen

Centrale Meldkamer 115
Politie Tiplijn 179
Brandweer 110
Spoed Eisende Hulp A.Z. 113 / 442222
Spoed Eisende Hulp R.K.Z. 471212
Kinder- & Jongerenlijn 123

Kernwaarden
Het Korps Politie Suriname concentreert zich op de volgende kernwaarden:

Bescherming van de rechtsstaat
Integriteit en ethiek
Klantgericht- en klantvriendelijkheid
Professionele arbeidsorganisatie

Het Constitutioneel Orgaan Korps Politie Suriname
De bijzondere positie van het Korps Politie Suriname komt tot uiting in artikel 178 van de Grondwet van de Republiek Suriname. Het Korps Politie Suriname heeft als Constitutioneel Orgaan van de Republiek Suriname de taakstelling zoals vastgelegd in artikel 5 en artikel 6 van het Politie Handvest (Gouvernementsblad 1971, no 70) houdende regelen omtrent de politie in Suriname.

Terug naar vorige pagina