Terug naar vorige pagina

Suriname Persbriefing 06.06.20 – (Parbo NO)

Bic Paramaribo Noordoost

Persbriefing 6 juni 2020 door het Nationaal COVID-19 Management Team en de Regering #TeamSuriname #KowFetCovid19 #BlijfThuis

GEIDENTIFICEERDE ESSENTIELE DIENSTEN BINNEN DE TOTAL LOCKDOWN VAN MAANDAG 8 JUNI 2020 VOOR DE DUUR VAN 2 WEKEN

Essentiele diensten die INDIVIDUELE dispensatiebrieven nodig hebben (dispensatiebrieven OP NAAM)
• Poliklinieken en tandartsen, uitsluitend voor spoedgevallen
• Apotheken
• Zorgverleners (waaronder mantelzorg, thuiszorg, etc.)
• supermarkten, bakkerijen, slagerijen, birtie winkri
• Petshops
• Dierentuinen, uitsluitend voor onderhoud van de dieren
• Service stations uitsluitend voor verkoop van brandstof, smeerolie, e.d. geen snacks.
• Productiebedrijven met exportverplichtingen
• Productiebedrijven voor voedingsmiddelen incl. slachthuizen
• Productiebedrijven die essentiele producten tbv de gezondheid vervaardigen
• Distributiebedrijven van voedingsmiddelen, schoonmaakmiddelen
• Import- en exportbedrijven
• Begrafenis ondernemers
• religieuze leiders
• Agrarische sector, landbouw, veeteelt en visserij
• Vliegmaatschappijen
• Callcenters
• Vuilophaaldiensten
• Schoonmaakbedrijven verbonden aan essentiële diensten
• Geldovermakingskantoren (geen Cambio’s)
• Geregistreerde taxibedrijven: met de nodige COVID -19 voorzorgsmaatregelen
• Overheidskantoren en -instanties
• De vrije beroepen waaronder advocatuur, notariaten, landmeters, etc.
• Het Surinaams Rode Kruis

De essentiele diensten die een ALGEMENE dispensatiebrief behoeven met een namenlijst als bijlage:
• Multinationals en diens leveranciers
• Parastatale bedrijven en diens leveranciers
• essentiële medewerkers van Bejaardentehuizen, internaten en kindertehuizen
• beveiliging- en bewakingbedrijven
• Geregistreerde nierdialyse centra
• Geregistreerde dierenartspraktijken (met een wachtdienstregeling)
• Vitale afdelingen van de nutsbedrijven (bv storingsdiensten en distributie van belkaarten)
• Financiële instellingen
• Haven en luchthaven activiteiten
• Mediahuizen

Essentiele diensten die GEEN dispensatiebrief behoeven:
• Veiligheidsdiensten (NL, KPS, KPA, KBS, douane, BBS, DNV, NCCR, Kustwacht)
• Gezondheidswerkers verbonden aan een medische instelling
Algemene Voorwaarden:
• Minimale bezetting m.u.v. medische instellingen/ veiligheidsdiensten en multinationals
• Bedrijven moeten geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF)
• Bedrijven hebben voldaan aan hun belastingverplichtingen
• Bedrijven moeten operationeel zijn (in bedrijf zijn)
• De aanvraag dient door de directie van het bedrijf te worden gedaan met het stempelafdruk en handtekening van de bedrijfsleiding
• De essentiële diensten die vallen on der categorie ALGEMENE dispensatiebrief dienen hun toeleveranciers op te geven middels een overzicht met contactgegevens van deze toeleveranciers
• Bedrijven die vergunningsplichtig zijn, dienen in het bezit te zijn van een geldige vergunning

Essentiele bedrijven die reeds een aanvraag hebben ingediend bij het Nationaal COVID Management Team worden gebeld. Uw aanvraag wordt afgehandeld. Indien u toch vragen heeft kunt u tussen 08.00u en 18.00u bellen met de volgende nummers:
72 388 40 of 81 332 70 of 81 364 26 of 81 342 30

Nadere bijzonderheden over de opkomende Total Lockdown volgen morgen 7 juni 2020 omstreeks 18.00u.


Overheid Suriname Nieuws
Bic Paramaribo Noordoost

U gebracht door Anda Suriname www.suriname.NU


Districtscommissariaat Noord-Oost
Adres: Sommelsdijckstraat no.2

Telefoon: 476184 / 473111

Fax: 479762

Ressortindeling Paramaribo Noord – Oost:

Rainville
Centrum
Blauwgrond
Munder
Beekhuizen

Terug naar vorige pagina