Terug naar vorige pagina

Start Wettelijke Ter Inzage Legging Op maandag 14 februari 2020 is – (Bic Cor)

Bic Coronie

Start Wettelijke Ter Inzage Legging

Op maandag 14 februari 2020 is de Wettelijke Ter Inzage Legging van de kiezerslijsten van start gegaan. Alle burgers die voor of op 25 mei 2020 de leeftijd van achttien jaar bereiken, de Surinaamse nationaliteit bezitten, op een Bureau voor Burgerzaken staan geregistreerd in Suriname, worden hierbij opgeroepen in de periode van 14 februari tot en met 15 maart 2020 van 8.00 uur tot en met 18.00 uur hun persoonsgegevens op de kiezerslijsten te controleren.

Een overzicht van de locaties in het district Coronie : 1.Winkel Rozenblad te Burnside 2. Huize Felter te Novar 3. Service station Dipopawiro te Belladrum 4. Commissariaat te Friendship 5. Markt te Totness 6. Winkel Judith Doelamarsidi te Soemberredjo 7. Gerardtschool te Hamilton 8. Winkel Blackson te Ingikondre 9. Winkel Sandvliet te Coppename 10. Bureau voor Burgerzaken aan de Lodenwijk Nicolsonstraat

De districtscommissaris van Coronie Remie Tarnadi die tevens voorzitter is van het Hoofdstembureau Kiesdistrict IV Coronie doet een beroep op de Coroniaanse gemeenschap om hun gegevens te verifiëren., zodat ze op 25 mei hun burgerplicht kunnen vervullen. Voor de controle neemt u mee uw ID-kaart, geldig rijbewijs of geldig paspoort. In geval van aangifte van verhuizing, graag uw familieboek meenemen.

Overheid Suriname Nieuws
Bic Coronie

Gedeeld: 2
Likes: 2

Terug naar vorige pagina
U gebracht door Anda Suriname www.suriname.NU

Hoofdplaats: Totness

Districtscommissariaat

Adres: Friendship
Telefoon: 0235160 / 0235129

Fax: 0235114

Aantal inwoners: 2.887
Aantal ressorten: 3

Ressortindeling:
Welgelegen
Totness
Johanna Maria

Terug naar vorige pagina