Terug naar vorige pagina

Regering treft voorbereiding voor ‘total lockdown’ – Su


De regering Bouterse-Adhin heeft tot nu toe beperkende maatregelen getroffen. Sluiting scholen, grenzen en markten, aangepaste openingstijden en dienstverlening bij bedrijven en de overheid en ook stopzetting van bepaalde diensten zijn enkele van die maatregelen. Dit is gedaan, vanwege het feit dat de gestelde richtlijnen niet nageleeft (kan) worden op plaatsen waar grote groepen mensen bij elkaar zijn. Die zijn: social distance van minstens 1,5 meter afstand en geen samenzijn van meer dan 100 personen. De regering is waakzaam en doet er alles aan COVID-19 situatie in ons land te beheersen.

 

Ondanks de low COVID-19 situatie, treft de regering voorbereidingen voor een mogelijke ‘total lockdown’. ‘De regering er alles aan doet om de voedselzekerheid, -distributie en de cruciale diensten van de overheid te waarborgen’ geeft vice-president Michael Ashwin Adhin aan tijdens de persconfertentie COVID-19 UPDATE op 24 maart 2020.

De regering heeft besloten niet per direct over te gaan tot een ‘total lockdown’ nadat COVID-19 in Suriname is bevestigd op 13 maart 2020. Dat zou een neergang van de economie betekenen. Langzaam zijn maatregelen getroffen bij de verschillende sectoren; deze zijn nog gaande en worden aangepast waar nodig. Met het bedrijfsleven voert de regering momenteel gesprekken hoe langzaam te komen tot een ‘total lockdown’. Voor de daardoor ontstane issues voor het bedrijfsleven en sectoren, zullen opties worden bekeken hoe die issues op te vangen om zodoende te garanderen dat mensen kunnen overleven gedurende deze gezondheidscrisis. Belasting verlagen en een noodfonds, zijn enkele genoemde opties. Deze verduidelijking heeft vp Adhin gegeven op de vragen van journalisten, waarom casino’s nog open zijn en hoe de verschillende groepen gecompenseerd zullen worden bij stopzetting van dienstverlening of bedrijfsluiting. Deze kwestie zal verder worden uitgewerkt door de regering, geeft hij verder aan.

De VP vraagt begrip en medewerking aan eenieder met betrekking tot de getroffen maatregelen door de regering in deze crisis en roept alle partijen op om samen te werken in de oorlog met COVID-19. ‘We sa feti gi Sranan’, aldus vp Adhin.


Post Views:
104


Terug naar vorige pagina