Terug naar vorige pagina

President Bouterse wenst gekozen parlementariërs vruchtbare samenwerking – De Boodschap


President Desiré Bouterse wenst de volksvertegenwoordigers voor het regeertermijn 2020-2025 een vruchtbare samenwerking toe. In totaal 50 parlementariërs, zowel nieuw als herkozen, zijn op maandag 29 juni 2020 beëdigd en toegelaten tot het hoogste college van staat. Het staatshoofd maakte in zijn felicitatie naar het nieuwe parlement van de gelegenheid gebruik om de gekozenen een vruchtbare samenwerking toe te wensen.

“Kritisch, in het belang van land en volk, en onze diensten met hart en ziel te vervullen, ter aller glorie van het volk van Suriname,” sprak president Bouterse verder. Hij voegde eraan toe er zeker van te zijn dat het parlement een goede periode tegemoet gaat.

Het staatshoofd kreeg het woord van nieuwbakken parlementsvoorzitter Ronnie Brunswijk die enkele minuten daarvoor de hamer had overgenomen van fungerend voorzitter Soewarto Moestadja. Brunswijk en Dew Sharman werden bij enkele kandidaatstelling gekozen tot respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter. President Bouterse sprak eveneens zijn dank voor de vlotte wijze waarop de fungerend voorzitter de bijzondere vergadering heeft geleid. Hij feliciteerde alle gekozen leden voor deze nieuwe periode alsook de gekozen voorziitter en vice-voorzitter respectievelijk Brunswijk en Sharman.

Namens vice-president Ashwin Adhin en de rest van de regering memoreerde het staatshoofd het werk dat voormalig voorzitter Jennifer Geerlings-Simons en ondervoorzitter Melvin Bouva in het parlement aan de dag hebben gelegd. De president gaf aan dat ladder hooggelegd is en dat de nieuwe voorzitter een enorme taak heeft om die ladder verder omhoog te trekken.

De beëdiging en toelating van de huidige vice-president Ashwin Adhin zal op een ander moment plaatsvinden, omdat zijn vice-presidentschap niet verenigbaar is met de functie van parlementariër.Post Views:
33

Terug naar vorige pagina