Terug naar vorige pagina

Personeel BUZA, JUSPOL en Cultuur maken gebruik van LVV-verkoopactie – Su


De verkoopactie geïnitieerd door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is deze week voortgezet. Op dinsdag 7 april zijn personeelsleden van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Justitie en Politie en het directoraat Cultuur in de gelegenheid gesteld groente, fruit, melk en melkproducten te betrekken tegen een gereduceerde prijs. De logistieke organisatie lag in handen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, daar de verkoopactie ook op hun terrein heeft plaatsgevonden.

Directeur Algemeen Beheer en Consulaire Zaken, de heer Luziano Truideman, gaf ten aanzien van de actie zijn reactie. “We juichen het initiatief van het ministerie van LVV toe, het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt het personeel van BUZA net zoals LVV, de Buzaan, ook centraal. Het beleid is ook daarop gebaseerd, dat is te merken aan trainingen die we op verschillende gebieden en op verschillende wijze reeds hebben georganiseerd. Ook de voedselvoorziening naar de Buzaan toe is voor ons belangrijk en vandaar dat we ook deze actie toejuichen”.

Buza ondersteunt de voedselschuur gedachte van de overheid en de Buza directeur is de mening toegedaan dat wij daartoe in staat zijn. Hij ondersteunt ook de gedachtegang van het ministerie van LVV, voor het hebben van een eigen tuin en voegde eraan toe dat men ook zelfvoorzienend moet zijn in de eiwitbehoefte. Daarom is er aan LVV gevraagd naar trainingen voor de Buzanen, zodat zij een eigen tuin en kwekerij op na kunnen houden. “We moeten samenwerken om de actie van LVV en de stakeholders te ondersteunen, zo alleen zal de opzet ervan slagen. Ook het LVV-beleid voor het hebben van een eigen tuin verdient ondersteuning”.

“Het is tot nu toe succesvol verlopen en daar zijn we blij om, het is echter de bedoeling dat instanties die belangstelling hebben voor deze verkoopactie, dit zelf organiseren door contact op te nemen met de stakeholders. LVV zal zich verder moeten toeleggen op de garantie van voedselzekerheid en de voedselveiligheid”, gaf de LVV-bewindsman, Rabin Parmessar aan.

 


Post Views:
57


Terug naar vorige pagina