Terug naar vorige pagina

PERSBERICHT MINISTERIE VAN LVV Paramaribo, 25 maart 2020 Aangepaste – (LVV)

PERSBERICHT MINISTERIE VAN LVV

Paramaribo, 25 maart 2020

Aangepaste diensten van het ministerie van LVV

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, is een ministerie welke in dienst is van de gemeenschap en garant staat dat de gemeenschap te allen tijde toegang heeft tot veilig geteeld voedsel, voedselveilgheid en voedselzekerheid. Met de uitbraak van het COVID-19 virus is het ministerie echter genoodzaakt de diensten aangepast aan te bieden.

De inspecties voor planten en plant aanverwante producten die als passagiersvracht of als postpakketten worden aangeboden voor fytosanitaire inspecties, zullen voor alsnog niet plaatsvinden.

De dienst Plantenbescherming concentreert zich vanwege COVID-19 nu hoofdzakelijk op de commerciële exporten.
De aanname en afgifte van import toestemmingen, fytosanitaire certificaten en andere documenten vindt nog dagelijks plaats van 07:00 – 11:00 uur evenals de daarmee gepaard gaande betalingen en afgifte van stukken.

De sanitaire inspectie van vleeskeuringen in de slachthuizen vinden normaal voortgang.

Indien agrariërs adviezen of informatie nodig hebben, mag er een beroep worden gedaan op het LVV ressortkantoor in de omgeving. In deze tijd met de uitbraak van het COVID-19 virus, is elke schakel in de agrarische sector, zeer belangrijk in het geheel. Zij zijn verantwoordelijk voor de productie van vlees, vis, groenten en fruit welke in deze periode extra genuttigd moet worden om het immuun systeem te versterken.

Overheid Suriname Nieuws
Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij

Gedeeld: 0
Likes: 1

U gebracht door Anda Suriname www.suriname.NU


Letitia Vriesdelaan 8-10
+597 479112.
+597 470301
lvvinformatie @gmail.com

Terug naar vorige pagina