Terug naar vorige pagina

Participatie bewoners teleurstellend bij hoorzitting Calcutta De jaarlijks teru…

Participatie bewoners teleurstellend bij hoorzitting Calcutta

De jaarlijks terugkerende hoorzittingen in de districten zijn de momenten waar burgers hun stem kunnen laten horen over de problemen in hun ressort. Zij kunnen ook oplossingen aandragen en hun wensen kenbaar maken ter bevordering van het leefklimaat.
Bij de hoorzitting voor het ressort Calcutta op donderdag 27 februari 2020 in het district Saramacca was de participatie van de plaatselijke bewoners teleurstellend.
Deze hoorzitting werd bijgewoond door bestuursambtenaren van het ressort.
Wel mag gezegd worden dat de Ressortraad de aandachtpunten van het ressort heeft opgenomen in hun concept ressortplan 2021.
Enkele aandachtpunten zijn:
– mediatheek voor Openbare School Calcutta 1
– speeltuinen voor de scholen
– her openen van politiepost Boskamp
– een sportcomplex voor het ressort
– optimale onderhoud en verbetering van kunstwerken en infrastructuur.
– Straatverlichting voor vissersdorp Boskamp
– een ATM machine voor het ressort.


Source

Terug naar vorige pagina