Terug naar vorige pagina

Op Wereldbevolkingsdag vraagt de Pan American Health Organiz

Stichting Staatsziekenfonds

Op Wereldbevolkingsdag vraagt de Pan American Health Organization (PAHO) dit jaar aandacht voor de rechten van vrouwen en meisjes op seksuele en reproductieve gezondheid en kwetsbaarheden tijdens deze coronapandemie. Volgens United Nations Population Fund (UNFPA) zal het moeilijker worden om aan anticonceptiemiddelen te komen als de lockdown langer aanhoudt.

Vrees niet als jij geconfronteerd raak met deze uitdaging. Er zijn tal van alternatieven om vrouwen te helpen bewuster en zorgvuldiger om te gaan met hun lichaam, seksualiteit en reproductie. Echter moeten wij niet vergeten dat wij allen verantwoordelijk zijn en elkaar moeten aanmoedigen om veilig te zijn en doordacht te handelen.


Overheid Suriname Nieuws
Stichting Staatsziekenfonds

Gedeeld: 11
Likes: 24

U gebracht door Anda Suriname www.suriname.NU


Stichting Staatsziekenfonds Suriname
De grootste, meest bekwame en klantgerichte ziektekostenverzekeraar in Suriname, die u het meest complete voorzieningenpakket tegen de laagste premie aanbiedt.
Met de SZF-verzekering heeft u toegang tot:

huisartsen- en specialistenhulp;
opname 3e klasse in alle ziekenhuizen;
alle medicamenten uit de Nationale Geneesmiddelenklapper, verruimd door het SZF;
laboratorium- en röntgenonderzoek in zowel particuliere als overheidsinstellingen.

Terug naar vorige pagina