Terug naar vorige pagina

Op vrijdag 3 juli 2020 hebben de veldarbeiders van het ressort Calcutta schoonma…

Op vrijdag 3 juli 2020 hebben de veldarbeiders van het ressort Calcutta schoonmaak werkzaamheden verricht aan de West Calcuttakanaal. Dit kanaal ontwatert de percelen van het West Calcuttagebied via de Koendanlalsuis naar de Saramaccarivier toe. Het West Calcuttagebied staat bekend als een landbouwgebied, alwaar verschillende drooggewassen worden geteeld.

Ook zijn arbeiders ingezet voor maaiwerkzaamheden langs de Calcuttaweg en herstellen van de watersleuven aan de West-Calcuttaweg.Source

Terug naar vorige pagina