Terug naar vorige pagina

O P S P O R I N G: NODS, CARMEN

KORPS POLITIE SURINAME
Bestrijding Zware Criminaliteit
Forensische Opsporing.
Telefoon: 404022
O P S P O R I N G
De procureur-generaal bij het Hof van Justitie in Suriname verzoekt, gelast de opsporing, aanhouding en voorgeleiding van de verdachte met de volgende personalia:
NODS, CARMEN –
Leeftijd tussen 25 jaar en 30 jaar ,gewoond hebbende aan de Gidrajweg nummer 8 in het district Wanica.
NODS, CARMEN ,voornoemd wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan gekwalificeerde verduistering van het Surinaams Wetboek van strafrecht.
S I G N A L E M E N T
GESLACHT…………………………………………….VROUWELIJK
ETNICITEIT……………………………………………GEMENGD
HUIDSKLEUR………………………………LICHT BRUIN
Eenieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze verdachte wordt verzocht om contact te maken met de afdeling Recherche Regio Midden op de telefoonnummers 582050; 582203; 582200, de Command Center op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.
Paramaribo, 24 maart 2020,
De procureur generaal bij het Hof van Justitie in Suriname
namens deze,
De inspecteur van politie,
(N. A. DJAMAD)
Belangrijke Telefoonnummers

Alarm Nummers In dringende gevallen

Centrale Meldkamer 115
Politie Tiplijn 179
Brandweer 110
Spoed Eisende Hulp A.Z. 113 / 442222
Spoed Eisende Hulp R.K.Z. 471212
Kinder- & Jongerenlijn 123

Kernwaarden
Het Korps Politie Suriname concentreert zich op de volgende kernwaarden:

Bescherming van de rechtsstaat
Integriteit en ethiek
Klantgericht- en klantvriendelijkheid
Professionele arbeidsorganisatie

Het Constitutioneel Orgaan Korps Politie Suriname
De bijzondere positie van het Korps Politie Suriname komt tot uiting in artikel 178 van de Grondwet van de Republiek Suriname. Het Korps Politie Suriname heeft als Constitutioneel Orgaan van de Republiek Suriname de taakstelling zoals vastgelegd in artikel 5 en artikel 6 van het Politie Handvest (Gouvernementsblad 1971, no 70) houdende regelen omtrent de politie in Suriname.

Terug naar vorige pagina