Terug naar vorige pagina

Nee dat kan niet. De wet biedt alleen aan bepaalde groepen personen de -(Bic Wanica)

Nee dat kan niet. De wet biedt alleen aan bepaalde groepen personen de mogelijkheid om volmacht te geven namelijk:

• stembureauleden die op die dag buiten hun eigen kiesdistrict moeten werken

• Leden van de gewapende macht die buiten hun eigen kiesdistrict moeten werken
• Leden van het Onafhankelijk Kiesbureau en het Centraal Hoofdstembureau, toezichthouders of controleurs van het Onafhankelijk Kiesbureau

Overheid Suriname Nieuws
BIC Wanica Zuid-Oost

U gebracht door Anda Suriname www.suriname.NU

Terug naar vorige pagina