Terug naar vorige pagina

Menselijke resten aangetroffen te Weg naar Zee

De politie van het bureau Kwatta kreeg op woensdag 01 april het bericht dat menselijke resten waren aangetroffen nabij de oever in de Oedraising Varmaweg. De ontdekking werd gedaan door enkele jagers.
De politie van Kwatta, bijgestaan door collega’s van de afdelingen Fraude en Kapitale Delicten, deed de plek aan. Het blijkt inderdaad te gaan om menselijke resten van een manspersoon. Na overleg met het Openbaar Ministerie zijn de menselijke resten in beslag is genomen.
Het verdere onderzoek in deze zaak is overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten.
Belangrijke Telefoonnummers

Alarm Nummers In dringende gevallen

Centrale Meldkamer 115
Politie Tiplijn 179
Brandweer 110
Spoed Eisende Hulp A.Z. 113 / 442222
Spoed Eisende Hulp R.K.Z. 471212
Kinder- & Jongerenlijn 123

Kernwaarden
Het Korps Politie Suriname concentreert zich op de volgende kernwaarden:

Bescherming van de rechtsstaat
Integriteit en ethiek
Klantgericht- en klantvriendelijkheid
Professionele arbeidsorganisatie

Het Constitutioneel Orgaan Korps Politie Suriname
De bijzondere positie van het Korps Politie Suriname komt tot uiting in artikel 178 van de Grondwet van de Republiek Suriname. Het Korps Politie Suriname heeft als Constitutioneel Orgaan van de Republiek Suriname de taakstelling zoals vastgelegd in artikel 5 en artikel 6 van het Politie Handvest (Gouvernementsblad 1971, no 70) houdende regelen omtrent de politie in Suriname.

Terug naar vorige pagina