Terug naar vorige pagina

Landelijke controle werkzaamheden HIT Het ministerie van Handel, Ind – (HI)

Landelijke controle werkzaamheden HIT

Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) is momenteel bezig met landelijke controle werkzaamheden in verschillende winkelzaken. In de afgelopen periode hebben consumenten klachten ingediend over prijsopdrijvingen, hoge wisselkoersen, vervallen producten, voorverpakte goederen minder in gewicht en onhygienische toestanden in de winkelzaken. Opgemerkt dient te worden dat het overgrote deel van de prijsopdrijvingen afkomstig zijn van de importeurs en leveranciers.Er zijn sinds het begin van het jaar tot nu toe meer dan 1500 klachten ingediend door consumenten, via sociale media (facebook),e-mail, telefonisch en WhatsApp. Enkele consumenten zijn persoonlijk langsgekomen bij de afdeling Consumentenzaken en de Economische Controle dienst (ECD) voor de indiening van hun klachten. Klachten die ingediend worden door consumenten worden geregistreerd in een database door de medewekers van de klachtenunit. Er wordt op weekbasis een planning gemaakt voor de onderzoeksambtenaren, die hierna op controle uitgaan in de verschillende winkelzaken. Het team bestaat meestal uit medewerkers van de Economische Controle Dienst, de afdeling Consumentenzaken, de Milieu en Gezondheidsdienst van het Commissariaat en politieambtenaren. In de winkelzaken wordt er gelet op de prijzen van de producten, de hygiëne, de vervaldata van de producten en het gewicht van voorverpakte goederen (o.a. suiker, blom , uien, aardappelen en knoflook). De eigenaren van de winkelzaken dienen te beschikken over een geldige winkelvergunning.
In het kader van de uitvoering van de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren zijn er in de aflopen weken diverse voorbereidingen getroffen, ten einde uitvoering te geven aan de handhaving van de Wet. Het ministerie respecteert het besluit van de rechter, waarbij deze wet thans tijdelijk is opgeschort en wenst kenbaar te maken aan de samenleving dat de thans vigerende regelgeving c.q. wetten, voldoende handvaten bieden om hard op te treden tegen overtreders.
De Wet Geldtransactiekantoren 2012, het Prijsaanduidingsbesluit en de Wet Economische Delicten bied het ministerie en de justitiële autoriteit genoeg wettelijke grondslagen bij haar optreden. Personen of bedrijven die vreemde valuta aankopen en verkopen via digitale platformen o.a. Facebook maken zich schuldig aan strafbare feiten.
“Wij doen een beroep op een ieder om dit achterwege te laten anders zal het ministerie genoodzaakt zijn om hard op te treden. De aankoop en verkoop van vreemde valuta is uitsluitend weggelegd voor geldtransactie kantoren”, zegt minister Stephen Tsang. Het ministerie heeft reeds in samenspraak met de justitiële autoriteiten verschillende verdachten in beeld gebracht.
Om de reguliere controle werkzaamheden snel en efficient te kunnen uitvoeren , tijdens de covid-19 situatie, is er informatie nodig van de consumenten. De winkelnaam en of de straat, de producten die te hoog zijn geprijsd, vervallen producten en/of foto’s is van essentieel belang voor de klachtenunit. Consumenten kunnen de klachten telefonisch indienen via 1940 of whatsappen naar +5978530915. Er kan ook gemaild worden naar consumentenzaken@minhi.gov.sr.
Overheid Suriname Nieuws
Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme

Gedeeld: 1
Likes: 0

Havenlaan
Paramaribo

+597 402-080

Contact Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme on Messenger

gov.sr/ministerie-van-hi.aspx

Overheidsorganisatie

U gebracht door Anda Suriname www.suriname.NUTerug naar vorige pagina