Terug naar vorige pagina

Korps Politie Suriname Afdeling Rijexamen.

Hierbij deelt het hoofd van de afdeling rijexamen de gemeenschap mede, dat de rijexamens die vanaf 16 maart 2020 wegens de covid-19 pandemie was stopgezet op maandag 20 juli 2020 wederom van start zullen gaan.
Met uitzondering van het praktisch deel van het examen voor categorie C (vrachtwagen) , zullen alle andere rijexamens worden afgenomen, met in achtneming van de covid-19 maatregelen.
De kandidaten ,die reeds een examendatum hadden zullen in eerste instantie in de gelegenheid worden gesteld hun examens af te leggen. De zogenaamde L.K. kandidaten zullen ook in de eerste fase van de opstarting in de gelegenheid worden gesteld om examens af te leggen.
Aan alle belanghebbenden wordt gevraagd gevolg te geven aan het dragen van mondkapjes, het ontsmetten van de handen en mogelijk het meten van de lichaamstemperatuur ,alvorens de examenlocaties te betreden.
Let wel: mensen die hoesten en/of koorts hebben zullen niet tot de locaties van de afdeling rijexamen worden toegelaten.
Samen zorgen wij voor onze gezondheid.
Het hoofd Rijexamen,
Inspecteur van politie 2e.kl.
SUSSENBACH,H.L.
Belangrijke Telefoonnummers

Alarm Nummers In dringende gevallen

Centrale Meldkamer 115
Politie Tiplijn 179
Brandweer 110
Spoed Eisende Hulp A.Z. 113 / 442222
Spoed Eisende Hulp R.K.Z. 471212
Kinder- & Jongerenlijn 123

Kernwaarden
Het Korps Politie Suriname concentreert zich op de volgende kernwaarden:

Bescherming van de rechtsstaat
Integriteit en ethiek
Klantgericht- en klantvriendelijkheid
Professionele arbeidsorganisatie

Het Constitutioneel Orgaan Korps Politie Suriname
De bijzondere positie van het Korps Politie Suriname komt tot uiting in artikel 178 van de Grondwet van de Republiek Suriname. Het Korps Politie Suriname heeft als Constitutioneel Orgaan van de Republiek Suriname de taakstelling zoals vastgelegd in artikel 5 en artikel 6 van het Politie Handvest (Gouvernementsblad 1971, no 70) houdende regelen omtrent de politie in Suriname.

Terug naar vorige pagina