Terug naar vorige pagina

Kandidaat stembureaupersoneel Saramacca wordt getraind Voor de personen die bi…

Kandidaat stembureaupersoneel Saramacca wordt getraind

Voor de personen die bij de Algemene Vrije en Geheime Verkiezingen van 25 mei 2020 op de diverse stembureaus in het district Saramacca te werk zullen worden gesteld, is vandaag een vierdaagse training gestart.
De training in Saramacca wordt op 3 locaties verzorgd, te weten: Mr. Bas Ahmadali Multifunctionele Zaal te Groningen, RK schoolzaal en RK kerkzaal allernaast de Sint Thaddeusschool aan de Misgunstweg.
Districtscommissaris Mr Sarwankoemar Ramai heeft de kandidaat stembureau personeelsleden gevraagd om de instructies van de trainers goed op te nemen en waarnodig vragen te stellen voor meer duidelijkheid.
Hij heeft de kandidaten heel succes toegewenst.
Op de trainingsdagen komen aan de orde: taken en bevoegdheden geldende werkprocedures op een stembureau.
De trainingen omvatten theoretische lesdagen, praktische oefening voor het invullen van de proces-verbalen en casussen en een responsedag.
De trainingen zullen worden afgesloten met een toets waarna de finale selectie zal plaatsvinden. De bedoeling van toetsen is om de kwaliteit van het functioneren van stembureauleden op de verkiezingsdag te garanderen.
De training wordt verzorgd door medewerkers van het ministerie van Binnenlandse Zaken die affiniteit hebben met de verkiezingen.Source

Terug naar vorige pagina