Terug naar vorige pagina

Internationale en nationale oplichters maken nog steeds teveel slachtoffers in Suriname

Bij de politie zijn er meerdere gevallen van verschillende vormen van oplichting via sociale media (Facebook, WhatsApp, Instagram) in onderzoek. Methodes die de criminelen gebruiken op mensen op te lichten zijn als volgt:
Slachtoffers worden via de boven vermelde media platformen benaderd met een vriendschap verzoek. Als dat vriendschap verzoek geaccepteerd is door het slachtoffer geeft de oplichter aan dat hij of zij slechts een vriendschappelijke relatie wil hebben. Niet lang na het eerste contact geeft de oplichter aan het slachtoffer te kennen dat hij of zij een geschenkje wil sturen voor het slachtoffer onder voorwaarde dat die de verzend- of afhandelingskosten zelf moet betalen. Voorts dat het geldbedrag om voor de verzend- of afhandelingskosten te betalen via een overmakingskantoor naar het buitenland gestuurd moet worden of dat het geldbedrag op een bankrekening gestort moest worden. Wanneer het geld gestort of overgemaakt is laat de “gulle gever”(oplichter) dan niets meer van zich horen.
Andere personen hebben de criminelen kunnen oplichten door hun voor te houden, dat zij in aanmerking konden komen voor een geldlening onder voorwaarde dat zij de afhandelingskosten eerst moesten betalen vooruitlopend op het verkrijgen van de lening. Die afhandelingskosten moesten via een overmakingskantoor naar het buitenland gestuurd worden of op een bankrekening gestort worden. Nadat het slachtoffer het geldbedrag overgemaakt of gestort heeft, zorgt de oplichter ervoor dat hij niet meer bereikbaar is. Inmiddels zijn tientallen personen slachtoffer geworden van deze criminelen. In een aantal gevallen gaat het om grote sommen geld.
Het voorlopige politie onderzoek doet ernstig vermoeden dat criminele organisaties bezig is om via de sociale media slachtoffers te maken. De criminele organisaties maken daarbij gebruik van valse accounts waarbij zelf niet geschroomd wordt om namen en foto’s van vooraanstaande personen uit de samenleving te misbruiken.
Belangrijke Telefoonnummers

Alarm Nummers In dringende gevallen

Centrale Meldkamer 115
Politie Tiplijn 179
Brandweer 110
Spoed Eisende Hulp A.Z. 113 / 442222
Spoed Eisende Hulp R.K.Z. 471212
Kinder- & Jongerenlijn 123

Kernwaarden
Het Korps Politie Suriname concentreert zich op de volgende kernwaarden:

Bescherming van de rechtsstaat
Integriteit en ethiek
Klantgericht- en klantvriendelijkheid
Professionele arbeidsorganisatie

Het Constitutioneel Orgaan Korps Politie Suriname
De bijzondere positie van het Korps Politie Suriname komt tot uiting in artikel 178 van de Grondwet van de Republiek Suriname. Het Korps Politie Suriname heeft als Constitutioneel Orgaan van de Republiek Suriname de taakstelling zoals vastgelegd in artikel 5 en artikel 6 van het Politie Handvest (Gouvernementsblad 1971, no 70) houdende regelen omtrent de politie in Suriname.

Terug naar vorige pagina