Terug naar vorige pagina

Illegaal geld wisselen is strafbaar

De politie van de afdeling Fraude heeft op vrijdag 7 februari samen met ambtenaren van de Economische Controle Dienst (ECD) van het Ministerie van HI & T, controle uitgevoerd op verschillende locaties in Paramaribo en te Meerzorg in het district Commewijne. Locaties waar illegale wisselkantoren gevestigd waren. Tijdens deze acties zijn personen aangehouden ter zake overtreding van de Wet Economische delicten.
Het exploiteren van een geldwisselkantoor(cambio), zonder vergunning is bij wet verboden. Ook het wisselen van vreemd geld tegen andere koersen dan die door de overheid zijn vastgesteld is bij wet verboden. Personen die geld bij deze illegale wisselkantoren inwisselen kunnen ook strafrechtelijk vervolgt worden.
Belangrijke Telefoonnummers

Alarm Nummers In dringende gevallen

Centrale Meldkamer 115
Politie Tiplijn 179
Brandweer 110
Spoed Eisende Hulp A.Z. 113 / 442222
Spoed Eisende Hulp R.K.Z. 471212
Kinder- & Jongerenlijn 123

Kernwaarden
Het Korps Politie Suriname concentreert zich op de volgende kernwaarden:

Bescherming van de rechtsstaat
Integriteit en ethiek
Klantgericht- en klantvriendelijkheid
Professionele arbeidsorganisatie

Het Constitutioneel Orgaan Korps Politie Suriname
De bijzondere positie van het Korps Politie Suriname komt tot uiting in artikel 178 van de Grondwet van de Republiek Suriname. Het Korps Politie Suriname heeft als Constitutioneel Orgaan van de Republiek Suriname de taakstelling zoals vastgelegd in artikel 5 en artikel 6 van het Politie Handvest (Gouvernementsblad 1971, no 70) houdende regelen omtrent de politie in Suriname.

Terug naar vorige pagina