Terug naar vorige pagina

Hoofd Stembureau Nickerie hield kennismakings-en Informatie – (Bic Nick)

Bic NIckerie

Hoofd Stembureau Nickerie hield kennismakings-en Informatie meeting

Het Hoofd Stembureau van Kiesdistrict 3,Nickerie,heeft hedenmorgen een kennismakings-en informatie meeting gehouden met politieke partijen. 9 partijen die vertegenwoordigd waren hebben nu officieel kennis gemaakt met de leden van het Hoofdstembureau onderleiding van voorzitter,mw.drs Nisha-Kurban-Baboe.

De aanwezige partijen hebben nu ook alle informatie welke nodig is voor de indiening van de kandidatenlijsten. Op donderdag 09 april 2020 zal tijdens een openbare zitting van het Hoofdstembureau de indiening der kandidatenlijsten plaatsvinden.

De Districtszaal ookwel bekend als het BIC-gebouw is de plek waar het hoofdstembureau van kiesdistrict 3 Nickerie is gehuisvest.

Overheid Suriname Nieuws
Bic NIckerie

U gebracht door Anda Suriname www.suriname.NU


District Nickerie

Hoofdplaats: Nieuw Nickerie

Districtscommissariaat

Adres: R.P Bharosstraat no. 86

Telefoon: 0231448 / 0231712 / 0231605

Fax: 0231715

Aantal inwoners: 36.639
Aantal ressorten: 5

Ressortindeling:
Wageningen
Groot Henar
Oostelijke polders
Westelijke Polders
Nieuw Nickerie

Terug naar vorige pagina