Terug naar vorige pagina

Het Offerfeest (Eid al-Adha, 'Slachtfeest', 'Feest van -(Bic Wanica)

Het Offerfeest (Eid al-Adha, 'Slachtfeest', 'Feest van Ibrahim' of 'Schapenfeest') is het belangrijkste feest van de islam. Het duurt drie dagen en wordt gevierd vanaf de 10e dag van de twaalfde maand van de islamitische kalender.Het is een feest waarmee moslims over de gehele wereld het verhaal herdenken van Ibrahim (Abraham) die zijn zoon Ismaël (Isaak) moest offeren om zijn gehoorzaamheid aan God te bewijzen.
Iedere moslim die er geld voor heeft slacht op de eerste dag van het Offerfeest .
Moslims slachten op die dag geiten, schapen of koeien. Conform de voorschriften van de Koran moeten grote hoeveelheden van het vlees van de geofferde dieren gegeven worden aan armen en hongerigen zodat ook zij kunnen delen in de vreugde van dit feest. In Suriname is en wel op vrijdag 31 juli 2020. De Districts Commissaris van Wanica Zuid-Oost mevr. Audrey Hankers wenst alle moslim broeders en zusters een gezegende Eid al-Adha toe.


Overheid Suriname Nieuws
BIC Wanica Zuid-Oost

U gebracht door Anda Suriname www.suriname.NU

Terug naar vorige pagina