Terug naar vorige pagina

HET GEMAK VOOR DE SENIORE BURGERS Seniorenburgers van de bejaardentehu – (BIZA)

HET GEMAK VOOR DE SENIORE BURGERS

Seniorenburgers controleren persoonsgegevens

Seniorenburgers van de bejaardentehuizen Stichting Huize Beatrix en Zorg en Hoop hebben afgelopen zaterdag hun persoonsgegevens gecontroleerd. Dit in het kader van de Wettelijke terinzagelegging (WTIL) van de kiezerslijsten in verband met de komende verkiezingen op 25 mei 2020. Een mobiele unit van

Overheid Suriname Nieuws
Ministerie van Binnenlandse zaken

Gedeeld: 0
Likes: 0

U gebracht door Anda Suriname www.suriname.NU


Wilhelminastraat #3
+597 473141 / 473235 / 473291
+597 421170
secretariaat @homeaffairs.gov.sr

Terug naar vorige pagina