Terug naar vorige pagina

Herbert aangehouden en opgesloten voor overtreding van de drugswet in Suriname

Leden van de Narcotica Brigade hebben op dinsdag 28 juli de 42-jarige Herbert S. aangehouden. Herbert wordt ervan verdacht in februari van dit jaar een postpakket met levensmiddelen ter verzending aangeboden te hebben bij een postbedrijf hier te lande. Er was 68 gram cocaïne in het postpakket verstopt.
Uit het onderzoek tot nu toe is naar voren gekomen, dat Herbert wist dat er cocaïne in het postpakket verstopt was. Hij heeft verklaart dat hij het pakket voor iemand is gaan posten. Voorts dat als het postpakket ter bestemde plekke was aangekomen hij Euro 150,- zou krijgen van zijn opdrachtgever.
Na afstemming met het Openbaar Ministerie is Herbert, hangende het onderzoek, door de politie in verzekering gesteld voor overtreding van de Wet Verdovende Middelen.
Belangrijke Telefoonnummers

Alarm Nummers In dringende gevallen

Centrale Meldkamer 115
Politie Tiplijn 179
Brandweer 110
Spoed Eisende Hulp A.Z. 113 / 442222
Spoed Eisende Hulp R.K.Z. 471212
Kinder- & Jongerenlijn 123

Kernwaarden
Het Korps Politie Suriname concentreert zich op de volgende kernwaarden:

Bescherming van de rechtsstaat
Integriteit en ethiek
Klantgericht- en klantvriendelijkheid
Professionele arbeidsorganisatie

Het Constitutioneel Orgaan Korps Politie Suriname
De bijzondere positie van het Korps Politie Suriname komt tot uiting in artikel 178 van de Grondwet van de Republiek Suriname. Het Korps Politie Suriname heeft als Constitutioneel Orgaan van de Republiek Suriname de taakstelling zoals vastgelegd in artikel 5 en artikel 6 van het Politie Handvest (Gouvernementsblad 1971, no 70) houdende regelen omtrent de politie in Suriname.

Terug naar vorige pagina