Terug naar vorige pagina

Geverifieerde pagina


TOESPRAAK MICHAEL ASHWIN ADHIN,
VICEPRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,
INZAKE COVID-19, 05 JULI 2020

Goedendag Suriname,
Thans zal ik u wederom een update geven over de huidige COVID-19 situatie in ons land. Het corona-virus is onder ons en zal er voor goed blijven. Hoe wij kiezen om hiermee te leven is een verantwoordelijkheid voor ieder van ons.

Onlangs gaven wij reeds aan dat wij in een transitiefase zijn. In deze fase zullen wij stapsgewijs aanpassingen toestaan op basis van ons vertrouwen in ieders eigen verantwoordelijkheid. Bij elke stap die wij maken, monitoren wij uiteraard wat de uitwerking is. Indien de situatie dat vereist, zullen wij aanpassingen terugdraaien.

De gezondheidsmonitoring van de afgelopen twee weken heeft ons de volgende analyse opgeleverd:
● De clusters van besmettingen zijn in beeld gebracht.
● Hoewel er nog steeds nieuwe clusters ontstaan, zijn er aantallen clusters aan het verdwijnen.
● Paramaribo was voor wat betreft de uitbraak van de afgelopen weken een zogenaamde “hotzone” en is nu aan het afkoelen.
● In het Oosten neemt een andere zogenaamde “hotzone” steeds verder toe.
● Het medisch team geeft echter aan, de zaak onder controle te hebben.
Op basis hiervan, hebben wij voldoende reden om de maatregelen verder aan te passen.

Dat wil overigens niet zeggen dat ons doel verandert. De focus blijft onverminderd het waarborgen van de algemene gezondheid.

De maatregelen van de afgelopen periode zorgden ervoor dat meer mensen in staat gesteld werden om weer in hun levensonderhoud te voorzien.
De nieuwe aanpassingen die wij nu zullen toestaan, zijn eveneens gericht op het verder verantwoord op gang helpen van het sociaal en economisch leven.

De eigen verantwoordelijkheid van eenieder zal hierbij nog steeds als belangrijkste factor gelden. Het nemen van eigen voorzorgsmaatregelen blijft van kracht. Draagt uw mond- en neusbedekking wanneer u uit huis gaat, wast u regelmatig uw handen, houdt u 1,5 meter afstand van anderen en bouwt u voortdurend uw weerstand op.

De aanpassingen die ik U zo zal voorhouden, gelden niet voor de gebieden die zijn geïdentificeerd als hotzones. Hotzones zijn gebieden waar explosieve groei van besmette gevallen zijn. Oost-Suriname is een hotzone vanwege een groei van cases op diverse locaties aan deze grens; alsook vanwege de sterke stijging van besmette gevallen aan de Franse zijde. Om verdere verspreiding in deze hotzone te voorkomen, blijven alle maatregelen ongewijzigd van kracht. Ik benadruk dat er dus géén aanpassingen komen in de hotzone Oost-Suriname! Dit geldt voor alle dorpen in het grensgebied in Oost-Suriname. De scholen in Oost-Suriname blijven gesloten. Ook het binnenlands luchtverkeer van en naar Oost-Suriname zal per direct afgesloten worden voor het gebied Stoelmanseiland tot en met Antonio do Brinco. Verder wil ik hierbij nogmaals benadrukken dat oversteken van en naar de buurlanden verboden is. De grenzen blijven gesloten.

De aanpassingen die wij per maandag 6 juli 2020 om 05:00 uur ’s ochtends zullen toestaan voor alle andere gebieden in Suriname, zijn:
● Aanpassing I. Religieuze groeperingen, de horecasector, sportscholen en casino’s die in overleg met het Nationaal COVID-19 Management Team de benodigde voorzorgsmaatregelen hebben getroffen, mogen weer mensen toelaten in hun bedrijf en/of gebedshuis. De 1,5 meter afstand houden, het handen wassen en het dragen van mond- en neusbescherming, blijft hierbij van kracht.
● Aanpassing II. Contactberoepen, zoals kapsalons, barbershops, fysiotherapie, kunnen weer openen, mits zij de gestelde maatregelen van het Nationaal COVID-19 Management Team opvolgen.
● Aanpassing III. De partiële lockdown zal nu gelden van 22.00 ‘s avonds tot en met 05.00u in de ochtend.
● Aanpassing IV. Vanaf maandag 6 juli zullen de scholen weer onderwijs aanbieden aan de examenklassen op alle niveaus. Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur zal hiertoe alle aanwijzingen blijven communiceren.
● Aanpassing V. Het Openbaar Vervoer mag hun diensten hervatten onder uitvoering van de protocollen die ontwikkeld zijn om gezondheids-veiligheid voor het reizend publiek te garanderen. Nadere informatie hieromtrent volgt deze week.
De samenscholing blijft gesteld op maximaal 5 personen. In grote ruimtes, waarbij er voldoende afstand mogelijk is tussen personen en waar er ventilatie aanwezig is, wordt echter een groter totaalaantal personen toegestaan. Contactsporten, zoals voetbal, basketbal en gevechtsporten zijn niet toegestaan. Ook discotheken, nightclubs, dancings en bordelen blijven gesloten. Wat betreft grote ruimten worden op de eerstvolgende persconferentie van het COVID-19 Management Team nadere informatie gegeven.

Surinamers,
De afgelopen dagen hebben wij veel berichten ontvangen van bezorgde ouders van examenklasleerlingen. Wij begrijpen dat u zich zorgen maakt over de veiligheid van uw kind. Tegelijkertijd hebben wij een verantwoordelijkheid om onze leerlingen te garanderen van onderwijs, en in dit geval, van een diploma. Het Ministerie heeft duidelijke protocollen ontwikkeld. Gezien de voorbereidingen die zijn getroffen, heb ik er vertrouwen in dat teamwork tussen u als ouders, onze docenten en het ministerie ervoor zullen zorgen dat onze kinderen op een veilige manier de eindstreep kunnen halen. Ook hier geldt het stuk van verantwoordelijkheid die wij met z’n allen dragen voor elkaar. Laten wij als volwassenen het goede voorbeeld geven en samenwerken. Spreekt u elkaar op respectvolle manier aan op zaken die beter of anders zouden kunnen, opdat wij veilig onderwijs kunnen garanderen.

Rest mij om U nogmaals op het hart te drukken om voor uzelf en uw medeburgers te zorgen. Eet u zo gezond mogelijk door verse groente en fruit te eten en veel water te drinken. Draag een mond- en neusbedekking wanneer u uit huis gaat, was regelmatig uw handen en houdt 1,5 meter afstand van anderen.
Laten wij alle COVID-19 patiënten meenemen in onze gebeden en hen een spoedig herstel toewensen. Ik dank u.
Source

Terug naar vorige pagina